Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3155/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 138817 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

201

Quyết định 1332/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1332/QD-UBND,Quyết định 1332 2022,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công bố thủ tục hành chính Giáo dục trung học,Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục trung học,Thủ tục hành chính Ủy ban huyện Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2022

202

Quyết định 1099/QĐ-UBND năm 2022 về ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

1099/QD-UBND,Quyết định 1099 2022,Tỉnh Kiên Giang,Thủ tục hành chính môi trường thuộc Sở Tài nguyên,Ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính môi trường,Ủy quyền thủ tục hành chính cho Sở tài nguyên,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

203

Kế hoạch 81/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp và công bố thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022

81/KH-UBND,Tỉnh Hưng Yên,Thu thập thông tin thị trường lao động,Lưu trữ thông tin thị trường lao động,Công bố thông tin thị trường lao động,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2022

204

Quyết định 1129/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tỉnh Khánh Hòa

1129/QD-UBND,Quyết định 1129 2022,Tỉnh Khánh Hòa,Thủ tục hành chính hỗ trợ tiền thuê nhà,Thủ tục hành chính tiền thuê nhà lao động,Thủ tục hành chính Ủy ban tỉnh Khánh Hòa,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

205

Kế hoạch 108/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông - lâm - thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

108/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Đảm bảo an toàn thực phẩm nông sản,Đảm bảo thực phẩm nông sản Kiên Giang,Nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2022

206

Quyết định 825/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2022

825/QD-UBND,Quyết định 825 2022,Tỉnh An Giang,Chuyển đổi số tỉnh An Giang,Kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số,Triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số An Giang,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2022

207

Kế hoạch 1266/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

1266/KH-UBND,Thành phố Hồ Chí Minh,Hoạt động thông tin đối ngoại Hồ Chí Minh,Hoạt động thông tin đối ngoại 2022,Thông tin đối ngoại Hồ Chí Minh 2022,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2022

208

Quyết định 811/QĐ-UBND năm 2022 về vận hành chính thức Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Vĩnh Long

811/QD-UBND,Quyết định 811 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Hệ thống thông tin báo cáo Vĩnh Long,Vận hành Hệ thống thông tin báo cáo,Vận hành Hệ thống báo cáo Vĩnh Long,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2022

209

Quyết định 1233/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

1233/QD-UBND,Quyết định 1233 2022,Thành phố Hải Phòng,Chiến lược phát triển chăn nuôi,Phát triển chăn nuôi Hải Phòng,Chiến lược phát triển chăn nuôi 2022 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2022

210

Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2022 về Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

80/KH-UBND,Tỉnh Hưng Yên,Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp Hưng Yên,Chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp Hưng Yên đến 2025,Chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp định hướng 2030,Công nghệ thông tin,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2022

211

Quyết định 713/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

713/QD-UBND,Quyết định 713 2022,Tỉnh Sơn La,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp,Quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp,Thủ tục hành chính thuộc Sở Nông nghiệp Sơn La,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2022

212

Kế hoạch 68/KH-UBND về tổ chức thực hiện công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

68/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Điều trị cai nghiện phục hồi sau cai nghiện ma túy,Điều trị phục hồi sau cai nghiện ma túy Tuyên Quang,Điều trị cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TINH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2022

213

Quyết định 859/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

859/QD-UBND,Quyết định 859 2022,Tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Lộc Hà,Kế hoạch sử dụng đất huyện Lộc Hà 2022,Kế hoạch sử dụng đất Lộc Hà Hà Tĩnh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2022

214

Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược Phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

131/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Thực hiện Chiến lược Phát triển chăn nuôi Hà Tĩnh,Chiến lược Phát triển chăn nuôi Hà Tĩnh 2022 2030,Chiến lược Phát triển chăn nuôi Hà Tĩnh tầm nhìn 2045 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2022

215

Quyết định 850/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

850/QD-UBND,Quyết định 850 2022,Tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất Hương Sơn,Quy hoạch sử dụng đất huyện Hương Sơn,Quy hoạch sử dụng đất Hương Sơn Hà Tĩnh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2022

216

Quyết định 1351/QĐ-UBND Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1351/QD-UBND,Quyết định 1351 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 2022,Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công Hồ Chí Minh,Chương trình thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2022

217

Kế hoạch 811/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 429/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

811/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Thực hiện Quyết định 429/QĐ-TTg,Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học Gia Lai,Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2022

218

Quyết định 845/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai

845/QD-UBND,Quyết định 845 2022,Tỉnh Lào Cai,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lữ hành,Thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực lữ hành,Thủ tục hành chính thuộc Sở Du lịch Lào Cai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

219

Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Bảo hiểm xã hội cấp huyện; Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1322/QD-UBND,Quyết định 1322 2022,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm,Thủ tục hành chính thuộc Ủy ban huyện Vũng Tàu,Thủ tục hành chính thuộc Bảo hiểm xã hội Vũng Tàu,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

220

Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 25/CT- TTg về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

66/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện Chỉ thị 25/CT- TTg,Đẩy mạnh Chiến lược văn hóa đối ngoại,Chiến lược văn hóa đối ngoại Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.94.194