Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3155/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 138817 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

181

Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

862/QD-UBND,Quyết định 862 2022,Tỉnh An Giang,Công bố thủ tục hành chính lâm nghiệp,Thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp ,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp An Giang,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2022

182

Quyết định 229/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

229/QD-UBND,Quyết định 229 2022,Tỉnh Kon Tum,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Đăk Glei,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đăk Glei 2022,Kế hoạch sử dụng đất Đăk Glei Kon Tum,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2022

183

Quyết định 847/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang trong điều kiện bình thường mới

847/QD-UBND,Quyết định 847 2022,Tỉnh An Giang,Kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lịch,Mở cửa du lịch điều kiện bình thường mới,Kế hoạch mở cửa hoạt động du lịch An Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2022

184

Quyết định 1137/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế phân công nhiệm vụ thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

1137/QD-UBND,Quyết định 1137 2022,Tỉnh Khánh Hòa,Phân công tuyển dụng sử dụng viên chức,Tuyển dụng viên chức cơ quan hành chính,Quản lý viên chức đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

185

Kế hoạch 110/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về phát triển công nghiệp tỉnh Kiên Giang năm 2022

110/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Nhiệm vụ phát triển công nghiệp Kiên Giang,Giải pháp phát triển công nghiệp Kiên Giang,Kế hoạch phát triển công nghiệp tại Kiên Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2022

186

Kế hoạch 130/KH-UBND thực hiện công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

130/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Thực hiện công tác xây dựng gia đình,Kế hoạch phòng chống bạo lực gia đình,Phòng chống bạo lực gia đình Hà Nội ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

187

Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1983/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

71/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Thực hiện Quyết định 1983/QĐ-TTg,Thực hiện chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang,Thực hiện chính sách xã hội 2012 2020,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

188

Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2022 về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025

69/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học,Thanh toán không dùng tiền mặt trong bệnh viện,Thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ sở y tế,Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2022

189

Kế hoạch 70/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022

70/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất,Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng hàng hóa,Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

190

Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 96/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành

131/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch thực hiện Quyết định 96/QĐ-TTg,Chương trình giáo dục lối sống gia đình,Kế hoạch giáo dục đạo đức gia đình Hà Nội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

191

Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

70/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Chiến lược phát triển văn hóa đến 2030,Kế hoạch phát triển văn hóa Tuyên Quang,Thực hiện phát triển văn hóa Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2022

192

Quyết định 1411/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

1411/QD-UBND,Quyết định 1411 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Ứng dụng công nghệ thông tin Ngành Giáo dục Hồ Chí Minh,Tăng cường chuyển đổi số của Ngành Giáo dục Hồ Chí Minh,Tăng cường chuyển đổi số của Ngành Giáo dục 2022 2025,Công nghệ thông tin,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2022

193

Quyết định 1026/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

1026/QD-UBND,Quyết định 1026 2022,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội,Thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực bảo trợ xã hội,Thủ tục hành chính Ủy ban huyện Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2022

194

Quyết định 921/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

921/QD-UBND,Quyết định 921 2022,Tỉnh Hải Dương,Thủ tục hành chính quản lý lao động ngoài nước,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm,Thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động Hải Dương,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2022

195

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2022 về tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2022,Thành phố Hà Nội,Chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non,Tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh lớp 1,Tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh lớp 6 10,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2022

196

Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 2238/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội

132/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Chiến lược phát triển gia đình đến 2030,Thực hiện Quyết định 2238/QĐ-TTg,Kế hoạch phát triển gia đình Hà Nội đến 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2022

197

Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2022 thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội

1426/QD-UBND,Quyết định 1426 2022,Thành phố Hà Nội,Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động,Chính sách hỗ trợ người lao động,Hỗ trợ tiền thuê nhà lao động Hà Nội,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

198

Quyết định 1435/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

1435/QD-UBND,Quyết định 1435 2022,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục hành chính giáo dục nghề nghiệp,Thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tiền lương,Thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động Thanh Hóa,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

199

Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

486/QD-UBND,Quyết định 486 2022,Tỉnh Ninh Thuận,Thủ tục hành chính thuộc Sở Giáo dục Ninh Thuận,Công bố thủ tục hành chính Giáo dục trung học,Thủ tục hành chính thuộc Ủy ban huyện Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

200

Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 417/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

51/KH-UBND,Tỉnh Bạc Liêu,Thực hiện Quyết định 417/QĐ-TTg Bạc Liêu,Phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến rau quả,Đề án phát triển ngành chế biến rau quả Bạc Liêu,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.94.194