Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 315/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 171542 văn bản

81

Quyết định 315-BYT-QĐ năm 1963 ban hành quy chế thuốc độc mới và chế độ nhãn thuốc của Bộ trưởng Bộ Y tế

315-BYT-QD,Quyết định 315-BYT-QD 1963,Bộ Y tế,Quy chế thuốc độc,Chế độ nhãn thuốc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315-BYT-QĐ Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 1963

Ban hành: 04/04/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2007

82

Quyết định 315-HĐBT năm 1991 thành lập huyện mới Đức Cơ thuộc tỉnh Gia Lai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

315-HDBT,Quyết định 315-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập huyện,Huyện Đức Cơ,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP

Ban hành: 15/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

83

Quyết định 315-HĐBT năm 1990 về việc chấn chỉnh và tổ chức lại sản xuất và kinh doanh trong khu vực kinh tế quốc doanh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

315-HDBT,Quyết định 315-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Chấn chỉnh tổ chức,Sản xuất kinh doanh,Kinh tế quốc doanh,Khu vực kinh tế quốc doanh,Doanh nghiệp,Thương mại HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 01/09/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

84

Quyết định 315-CT năm 1989 bổ sung phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh Trung ương do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

315-CT,Quyết định 315-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Bổ sung phó trưởng ban thường trực,Ban chỉ đạo kiểm kê,Ban chỉ đạo đánh giá lại vốn,Sản xuất kinh doanh,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315-CT Hà

Ban hành: 03/11/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

85

Thông tư 315/TCHQ-GQ năm 1992 hướng dẫn Quyết định 115-HĐBT 1992 về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới do Tổng cục hải quan ban hành

315/TCHQ-GQ,Thông tư 315 1992,Tổng cục Hải quan,Thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch,Xuất nhập khẩu tiểu ngạch,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315

Ban hành: 24/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

86

Chỉ thị 315-CT năm 1982 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

315-CT,Chỉ thị 315-CT 1982,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315-CT Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 1982 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO

Ban hành: 07/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

87

Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

293/QD-UBND,Quyết định 293 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Dịch vụ công sử dụng ngân sách lĩnh vực Lưu trữ,Danh mục dịch vụ công lĩnh vực Lưu trữ Tuyên Quang,Dịch vụ công dùng ngân sách về Lưu trữ Tuyên Quang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

88

Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa

1136/QD-UBND,Quyết định 1136 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục hành chính về Văn hóa Thanh Hóa,Thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa Sở Văn hóa,Công bố thủ tục về Văn hóa tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

89

Quyết định 1133/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, cơ quan ngang sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

1133/QD-UBND,Quyết định 1133 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Số lượng cấp phó của người đứng đầu Thanh Hóa,Số lượng cấp phó cơ quan ngang sở thuộc Thanh Hóa,Số lượng cấp phó các sở thuộc Ủy ban Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

90

Quyết định 399/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

399/QD-UBND,Quyết định 399 2021,Tỉnh Ninh Bình,Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh,Quy hoạch xây dựng tỉnh Ninh Bình đến 2030,Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Yên Khánh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

91

Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

1120/QD-UBND,Quyết định 1120 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng huyện Như Thanh,Lập quy hoạch xây dựng vùng Như Thanh Thanh Hóa,Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

92

Quyết định 397/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

397/QD-UBND,Quyết định 397 2021,Tỉnh Ninh Bình,Quy hoạch xây dựng huyện Kim Sơn Ninh Bình,Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn,Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Ninh Bình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

93

Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

284/QD-UBND,Quyết định 284 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Dịch vụ công sử dụng ngân sách tỉnh Tuyên Quang,Dịch vụ công dùng ngân sách lĩnh vực thông tin,Danh mục dịch vụ công dùng ngân sách Tuyên Quang,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

94

Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

269/QD-UBND,Quyết định 269 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Giải quyết thủ tục hành chính về dược Tuyên Quang,Quy trình giải quyết thủ tục về dược Tuyên Quang,Thủ tục hành chính về dược Sở Y tế Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

95

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

300/QD-UBND,Quyết định 300 2021,Tỉnh Ninh Bình,Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Y tế,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Y tế tỉnh Ninh Bình,Giải quyết thủ tục Ủy ban cấp huyện cấp xã Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

96

Quyết định 1084/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

1084/QD-UBND,Quyết định 1084 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục hành chính về Dược Thanh Hóa,Thủ tục hành chính lĩnh vực Dược Sở Y tế Thanh Hóa,Thủ tục mới lĩnh vực Dược Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

97

Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

1079/QD-UBND,Quyết định 1079 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Thủ tục Giám định y khoa Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa,Thủ tục hành chính về Giám định y khoa Sở Y tế,Công bố thủ tục Giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

98

Quyết định 301/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

301/QD-UBND,Quyết định 301 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Ninh Bình,Thủ tục hành chính Ủy ban cấp huyện Ninh Bình,Thủ tục hành chính Ủy ban cấp xã Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

99

Quyết định 857/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

857/QD-UBND,Quyết định 857 2021,Tỉnh Thái Bình,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Hưng,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Hưng Thái Bình,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Bình 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

100

Quyết định 854/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

854/QD-UBND,Quyết định 854 2021,Tỉnh Thái Bình,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Tiền Hải,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Bình 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250