Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 315/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 171840 văn bản

41

Quyết định 315/QĐ-BTC năm 2012 phê duyệt Đề án mô hình quản lý đầu tư xây dựng trong nội bộ ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

315/QD-BTC,Quyết định 315 2012,Bộ Tài chính,Mô hình quản lý đầu tư xây dựng ,Ngành tài chính,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2012

42

Quyết định 315/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

315/QD-CTN,Quyết định 315 2011,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 315/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2011

Ban hành: 16/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2011

43

Quyết định 315/QĐ-TTg năm 2011 về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

315/QD-TTg,Quyết định 315 2011,Thủ tướng Chính phủ,Bảo hiểm nông nghiệp,Bảo hiểm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 315/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2011

Ban hành: 01/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2011

44

Quyết định 315/QĐ-BGTVT năm 2011 hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

315/QD-BGTVT,Quyết định 315 2011,Bộ Giao thông vận tải,Dự án đường giao thông nông thôn,Lựa chọn quy mô kỹ thuật ,Chương trình mục tiêu quốc gia,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 23/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2011

45

Quyết định 315/QĐ-VTLTNN năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

315/QD-VTLTNN,Quyết định 315 2009,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Văn phòng,Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 22/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2010

46

Quyết định 315/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

315/QD-BVHTTDL,Quyết định 315 2009,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Đình đền chùa Dương Đình,Xếp hạng di tích,Xếp hạng di tích quốc gia,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------

Ban hành: 22/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2009

47

Quyết định 315/QĐ-TTg năm 2008 về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

315/QD-TTg,Quyết định 315 2008,Thủ tướng Chính phủ,Đơn vị sự nghiệp,Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 315/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 03

Ban hành: 24/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2008

48

Thông báo 315/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

315/TB-VPCP,Thông báo 315 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Phó Thủ tướng kinh doanh vận tải ô tô,Công tác quản lý kinh doanh vận tải ô tô,Kết luận quản lý kinh doanh vận tải ô tô,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2020

49

Quyết định 315/QĐ-NHNN năm 2004 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

315/QD-NHNN,Quyết định 315 2004,Ngân hàng Nhà nước,Lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam,Mức lãi suất cơ bản,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 315/QĐ

Ban hành: 31/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2009

50

Quyết định 315 QĐ/KL-VP năm 2008 thành lập tổ công tác chuyển giao các Vườn quốc gia trực thuộc Bộ cho Cục Kiểm lâm quản lý do Cục trưởng Cục Kiểm lâm ban hành

315QD/KL-VP,Quyết định 315QD 2008,Cục Kiểm lâm,Tổ công tác,Chuyển giao vườn quốc gia,Cục Kiểm lâm,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC KIỂM LÂM ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 03/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2008

51

Quyết định 315/QĐ-SGD&ĐT năm 2008 về Quy định và trình tự giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau ban hành

315/QD-SGD&DT,Quyết định 315 2008,Tỉnh Cà Mau,Trình tự giải quyết thủ tục hành chính ,Cơ chế một cửa,Một cửa liên thông,Bộ máy hành chính UBND TỈNH CÀ MAU SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2012

52

Thông báo 315/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

315/TB-VPCP,Thông báo 315 2018,Văn phòng Chính phủ,Ban quản lý,Kết luận,Kết luận buổi làm việc ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/TB-VPCP Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

53

Thông báo 315/TB-BTC năm 2018 phê duyệt nội dung thu thập, đồng bộ và chuyển đổi dữ liệu từ Cục Quản lý công sản, Tổng Cục Thuế, Tổng Cục Hải quan sang hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá do Bộ Tài chính ban hành

315/TB-BTC,Thông báo 315 2018,Bộ Tài chính,Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá,Cơ sở dữ liệu,Quản lý dữ liệu,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2018

54

Nghị quyết 315/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

315/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 315 2020,Tỉnh Đồng Tháp,Công tác thăm dò khảo cổ từ ngân sách Đồng Tháp,Thực hiện công tác khai quật khảo cổ Đồng Tháp,Mức chi thực hiện công tác thăm dò khảo cổ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

55

Quyết định 315/2005/QĐ-TTG thành lập Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

315/2005/QD-TTG,Quyết định 315 2005,Thủ tướng Chính phủ,Đại học Công nghiệp Hà Nội,Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội,Đại học Công nghiệp,Thành lập,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 02/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

56

Quyết định 315/2005/QĐ-BKH về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất do Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu tư ban hành

315/2005/QD-BKH,Quyết định 315 2005,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Ban Quản lý khu Công Nghiệp,Tỉnh Đắk Nông,Thẩm định hồ sơ,Thu hồi giấy phép,Quản lý Đầu tư,Ủy quyền quản lý,Đầu tư,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 20/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2007

57

Quyết định 315/2005/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

315/2005/QD-NHNN,Quyết định 315 2005,Ngân hàng Nhà nước,Mức lãi suất cơ bản,Lãi suất cơ bản,Lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315/2005/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2005

Ban hành: 25/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

58

Thông báo 315/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

315/TB-VPCP,Thông báo 315 2017,Văn phòng Chính phủ,Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp,Phát triển doanh nghiệp,Kết luận của Phó Thủ tướng,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2017

59

Quyết định 315/2004/QĐ-UB bổ sung dự toán ngân sách năm 2004 cho huyện Hóc Môn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

315/2004/QD-UB,Quyết định 315 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Dự toán ngân sách,Huyện Hóc Môn,Bổ sung,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315/2004/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2004

Ban hành: 23/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

60

Quyết định 315/2004/QĐ-UBDT ban hành quy chế làm việc của Vụ Pháp chế do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

315/2004/QD-UBDT,Quyết định 315 2004,Uỷ ban Dân tộc,Vụ Pháp chế,Quy chế làm việc,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ******** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số 315/2004/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2004

Ban hành: 27/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250