Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 315/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 171840 văn bản

21

Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2007 về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Y tế tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

315/QD-UBND,Quyết định 315 2007,Tỉnh Lâm Đồng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 19 tháng 01 năm 2007

Ban hành: 19/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

22

Kế hoạch 315/KH-UBND về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Lai Châu năm 2021

315/KH-UBND,Tỉnh Lai Châu,Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương,Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật tỉnh Lai Châu,Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật năm 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

23

Quyết định 315/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Quyết định 1040/- BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

315/QD-BTTTT,Quyết định 315 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Sửa đổi Quyết định 1040/- BTTTT,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực In,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

24

Quyết định 315/QĐ-BTC năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

315/QD-BTC,Quyết định 315 2020,Bộ Tài chính,Quyền hạn Cục Dự trữ Nhà nước khu vực,Nhiệm vụ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực,Chức năng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

25

Quyết định 315/2014/QĐ-UBND điều chỉnh danh mục và phân bổ kinh phí cho các dự án hạ tầng nông thôn tại Quyết định 599/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

315/2014/QD-UBND,Quyết định 315 2014,Tỉnh Bắc Ninh,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/2014/QĐ-UBND Bắc Ninh,

Ban hành: 30/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

26

Kế hoạch 315/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

315/KH-UBND,Tỉnh Bắc Ninh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/KH-UBND Bắc Ninh, ngày 12 tháng 9 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 12/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

27

Kế hoạch 315/KH-UBND về công tác Văn thư, lưu trữ năm 2018 do tỉnh Điện Biên ban hành

315/KH-UBND,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/KH-UBND Điện Biên, ngày 02 tháng 02 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2018

28

Kế hoạch 315/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Bắc Ninh ban hành

315/KH-UBND,Tỉnh Bắc Ninh,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/KH-UBND Bắc Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH

Ban hành: 10/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

29

Quyết định 315/2012/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu (giai đoạn 2010-2015)

2015 (Kèm theo Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 29 tháng 03 năm 2012 của UBND tỉnh Lai Châu) STT Tên dự án Địa điểm Quy mô, công suất Vốn đầu tư (Tỷ VNĐ) Hình thức đầu tư Nhà đầu tư I Lĩnh vực Nông

Ban hành: 29/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2016

30

Kế hoạch 315/KH-UBND năm 2016 triển khai hoạt động phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hà Giang năm 2017

315/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/KH-UBND Hà Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2016 KẾ

Ban hành: 13/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2017

31

Quyết định 315/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

315/QD-CTN,Quyết định 315 2017,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch việt Nam,Cho thôi quốc tịch,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

32

Quyết định 315/2010/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất từ trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sang trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

315/2010/QD-UBND,Quyết định 315 2010,Tỉnh Ninh Thuận,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/2010/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm,

Ban hành: 14/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

33

Quyết định 315/2008/QĐ-UBND về Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận

315/2008/QD-UBND,Quyết định 315 2008,Tỉnh Ninh Thuận,Giải quyết thủ tục hành chính,Giải quyết theo cơ chế một cửa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2012

34

Quyết định 315/QĐ-BTC năm 2015 công bố thủ tục hành chính về thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm trong lĩnh vực tài chính ngân sách thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

315/QD-BTC,Quyết định 315 2015,Bộ Tài chính,Thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Thẩm định quyết toán vốn đầu tư ,Đầu tư xây dựng cơ bản,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 13/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2015

35

Quyết định 315/QĐ-BYT năm 2015 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh sản phụ khoa" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

315/QD-BYT,Quyết định 315 2015,Bộ Y tế,Tài liệu hướng dẫn,Chẩn đoán điều trị bệnh sản phụ khoa,Tài liệu hướng dẫn chẩn đoán bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/QĐ

Ban hành: 29/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2015

36

Quyết định 315/2007/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm Ninh Phước trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

315/2007/QD-UBND,Quyết định 315 2007,Tỉnh Ninh Thuận,Hạt Kiểm lâm Ninh Phước,Chi cục kiểm lâm,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 315/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 28/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2007

37

Quyết định 315/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Học viện Chính trị Công an nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

315/QD-TTg,Quyết định 315 2014,Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2014

Ban hành: 01/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

38

Quyết định 315/2006/QĐ-UBND bổ nhiệm cán bộ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

315/2006/QD-UBND,Quyết định 315 2006,Tỉnh Bắc Ninh,Bổ nhiệm cán bộ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 06 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 06/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

39

Quyết định 315/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tự xây nhà ở tại đô thị; nông thôn; hạn mức công nhận đất ở theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình đối với thửa đất có nhà ở gắn liền với vườn, ao và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng nông

315/2006/QD-UBND,Quyết định 315 2006,Tỉnh Phú Yên,Hạn mức giao đất ở,Hạn mức công nhận đất ở,Hạn mức giao đất trống,Hạn mức giao đất đồi núi trọc,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 16/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2010

40

Quyết định 315/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

315/QD-TTg,Quyết định 315 2013,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập ban chỉ đạo,Đại hội thể dục thể thao toàn quốc,Đại hội Thể dục Thể thao,Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ,Đại hội TDTT toàn quốc ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251