Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 315/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 152424 văn bản

121

Quyết định 2151/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2151/QD-TTg,Quyết định 2151 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết phòng chống tham nhũng,Kế hoạch thực hiện Công ước về phòng chống tham nhũng,Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến 2020,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

122

Quyết định 2144/QĐ-TTg về xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa bị thiệt hại do thiên tai năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2144/QD-TTg,Quyết định 2144 2020,Thủ tướng Chính phủ,Xuất cấp hạt giống hỗ trợ Quảng Trị bị thiệt hại do thiên tai,Xuất cấp hạt giống hỗ trợ Hà Tĩnh bị thiệt hại do thiên tai,Xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

123

Quyết định 2152/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 2214/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số" đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2152/QD-TTg,Quyết định 2152 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 2214/QĐ-TTg,Kéo dài thực hiện Quyết định hợp tác quốc tế,Hợp tác quốc tế phát triển dân tộc thiểu số,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

124

Quyết định 2114/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2114/QD-TTg,Quyết định 2114 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đề án xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới,Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới,Xây dựng Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới 2021 2025,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

125

Quyết định 2117/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạnh công nghiệp lần thứ tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2117/QD-TTg,Quyết định 2117 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu,Danh mục công nghệ ưu tiên phát triển,Danh mục công nghệ ưu tiênứng dụng,Chủ động tham gia Cách mạnh công nghiệp lần 4,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

126

Quyết định 2082/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2082/QD-TTg,Quyết định 2082 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa 2021-2030,Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

127

Quyết định 2083/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2083/QD-TTg,Quyết định 2083 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không 2021-2030,Quy hoạch tổng thể phát triển sân bay 2021-2030,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

128

Quyết định 2084/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2084/QD-TTg,Quyết định 2084 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam,Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

129

Quyết định 2060/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2060/QD-TTg,Quyết định 2060 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ,Chiến lược bảo đảm an toàn giao thông,An toàn giao thông đường bộ 2021 2030,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

130

Quyết định 2036/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2036/QD-TTg,Quyết định 2036 2020,Thủ tướng Chính phủ,Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ,Thành lập Hội đồng Quy hoạch mạng lưới đường bộ,Thành lập Hội đồng thẩm định mạng lưới đường bộ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

131

Quyết định 2021/QĐ-TTg sửa đổi Điều 1 Quyết định 1930/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả do mưa đá, dông lốc và mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc 8 tháng đầu năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2021/QD-TTg,Quyết định 2021 2020,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi Quyết định 1930/QĐ-TTg,Hỗ trợ kinh phí khắc phục mưa đá,Hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở đất,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

132

Quyết định 2007/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2007/QD-TTg,Quyết định 2007 2020,Thủ tướng Chính phủ,Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không,Kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư,Sử dụng tài sản hàng không do Nhà nước đầu tư,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

133

Quyết định 1999/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1999/QD-TTg,Quyết định 1999 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình điều trị bệnh tật trước sinh,Phê duyệt chẩn đoán điều trị bệnh tật trước sinh,Chẩn đoán điều trị bệnh tật trước sinh sơ sinh,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

134

Quyết định 1991/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Ngãi để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1991/QD-TTg,Quyết định 1991 2020,Thủ tướng Chính phủ,Xuất cấp gạo cho tỉnh Quảng Bình hỗ trợ cứu đói,Xuất cấp gạo cho để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân,Xuất cấp gạo cho hỗ trợ nhân dân ảnh hưởng thiên tai,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

135

Quyết định 1977/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1977/QD-TTg,Quyết định 1977 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phục hồi Di tích lịch sử Quần thể An Phụ Hải Dương,Bảo quản Di tích lịch sử Quần thể An Phụ Hải Dương,Tu bổ Di tích lịch sử Quần thể An Phụ Hải Dương,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

136

Quyết định 1975/QĐ-TTg năm 2020 về kế hoạch hành động thực hiện Kết luận 81-KL/TW về "Bảm đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1975/QD-TTg,Quyết định 1975 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bảm đảm an ninh lương thực quốc gia,Thực hiện Kết luận Bảm đảm an ninh lương thực,Thực hiện an ninh lương thực quốc gia,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

137

Quyết định 1957/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1957/QD-TTg,Quyết định 1957 2020,Thủ tướng Chính phủ,Công ước ASEAN phòng chống buôn bán phụ nữ,Công ước ASEAN phòng chống buôn bán trẻ em,Thực hiện Công ước ASEAN buôn bán người,Trách nhiệm hình sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

138

Quyết định 1958/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật quốc gia đặc biệt Đình Thổ Tang, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1958/QD-TTg,Quyết định 1958 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch tu bổ di tích lịch sử quốc gia đặc biệt,Lập Quy hoạch tu bổ di tích lịch sử quốc gia,Quy hoạch tu bổ kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2020

139

Quyết định 1959/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Bình Sơn, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1959/QD-TTg,Quyết định 1959 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bảo quản Di tích lịch sử Tháp Bình Sơn Vĩnh Phúc,Lập Quy hoạch bảo quản Di tích lịch sử Tháp Bình Sơn,Phục hồi kiến trúc quốc gia đặc biệt Tháp Bình Sơn,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

140

Quyết định 1950/QĐ-TTg năm 2020 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1950/QD-TTg,Quyết định 1950 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thủ tướng giao dự toán ngân sách nhà nước,Giao dự toán ngân sách nhà nước 2021,Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144