Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 315/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 152582 văn bản

41

Quyết định 315-TTg năm 1995 giao nhiệm vụ đào tạo trên Đại học cho trường Đại học Cảnh sát Nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

315-TTg,Quyết định 315-TTg 1995,Thủ tướng Chính phủ,Trường Đại học Cảnh sát nhân dân,Đào tạo trên đại học,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO

Ban hành: 24/05/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

42

Quyết định 315/QĐ-NHNN năm 2004 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

315/QD-NHNN,Quyết định 315 2004,Ngân hàng Nhà nước,Lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam,Mức lãi suất cơ bản,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 315/QĐ

Ban hành: 31/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2009

43

Quyết định 315 QĐ/KL-VP năm 2008 thành lập tổ công tác chuyển giao các Vườn quốc gia trực thuộc Bộ cho Cục Kiểm lâm quản lý do Cục trưởng Cục Kiểm lâm ban hành

315QD/KL-VP,Quyết định 315QD 2008,Cục Kiểm lâm,Tổ công tác,Chuyển giao vườn quốc gia,Cục Kiểm lâm,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC KIỂM LÂM ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 03/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2008

44

Quyết định 315/QĐ-SGD&ĐT năm 2008 về Quy định và trình tự giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau ban hành

315/QD-SGD&DT,Quyết định 315 2008,Tỉnh Cà Mau,Trình tự giải quyết thủ tục hành chính ,Cơ chế một cửa,Một cửa liên thông,Bộ máy hành chính UBND TỈNH CÀ MAU SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2012

45

Quyết định 315/2007/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm Ninh Phước trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

315/2007/QD-UBND,Quyết định 315 2007,Tỉnh Ninh Thuận,Hạt Kiểm lâm Ninh Phước,Chi cục kiểm lâm,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 315/2007/QĐ

Ban hành: 28/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2007

46

Kế hoạch 315/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

với cách mạng; Quyết định 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị

Ban hành: 12/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

47

Thông báo 315/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

315/TB-VPCP,Thông báo 315 2018,Văn phòng Chính phủ,Ban quản lý,Kết luận,Kết luận buổi làm việc ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/TB-VPCP Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

48

Thông báo 315/TB-BTC năm 2018 phê duyệt nội dung thu thập, đồng bộ và chuyển đổi dữ liệu từ Cục Quản lý công sản, Tổng Cục Thuế, Tổng Cục Hải quan sang hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá do Bộ Tài chính ban hành

315/TB-BTC,Thông báo 315 2018,Bộ Tài chính,Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá,Cơ sở dữ liệu,Quản lý dữ liệu,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2018

49

Nghị quyết 315/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

315/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 315 2020,Tỉnh Đồng Tháp,Công tác thăm dò khảo cổ từ ngân sách Đồng Tháp,Thực hiện công tác khai quật khảo cổ Đồng Tháp,Mức chi thực hiện công tác thăm dò khảo cổ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

50

Quyết định 315/2006/QĐ-UBND bổ nhiệm cán bộ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

315/2006/QD-UBND,Quyết định 315 2006,Tỉnh Bắc Ninh,Bổ nhiệm cán bộ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 06 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 06/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

51

Quyết định 315/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tự xây nhà ở tại đô thị; nông thôn; hạn mức công nhận đất ở theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình đối với thửa đất có nhà ở gắn liền với vườn, ao và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng nông

315/2006/QD-UBND,Quyết định 315 2006,Tỉnh Phú Yên,Hạn mức giao đất ở,Hạn mức công nhận đất ở,Hạn mức giao đất trống,Hạn mức giao đất đồi núi trọc,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 16/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2010

52

Kế hoạch 315/KH-UBND về công tác Văn thư, lưu trữ năm 2018 do tỉnh Điện Biên ban hành

315/KH-UBND,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/KH-UBND Điện Biên, ngày 02 tháng 02 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2018

53

Kế hoạch 315/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Bắc Ninh ban hành

315/KH-UBND,Tỉnh Bắc Ninh,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/KH-UBND Bắc Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH

Ban hành: 10/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

54

Quyết định 315/2005/QĐ-BKH về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất do Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu tư ban hành

315/2005/QD-BKH,Quyết định 315 2005,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Ban Quản lý khu Công Nghiệp,Tỉnh Đắk Nông,Thẩm định hồ sơ,Thu hồi giấy phép,Quản lý Đầu tư,Ủy quyền quản lý,Đầu tư,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 20/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2007

55

Quyết định 315/2005/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

315/2005/QD-NHNN,Quyết định 315 2005,Ngân hàng Nhà nước,Mức lãi suất cơ bản,Lãi suất cơ bản,Lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315/2005/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2005

Ban hành: 25/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

56

Thông báo 315/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cụ thể hóa chủ trương tạm dừng thực hiện các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. b) Bộ Tài chính trong tháng 8 năm 2017, hoàn thiện: - Nghị định sửa

Ban hành: 20/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2017

57

Quyết định 315/2004/QĐ-UB bổ sung dự toán ngân sách năm 2004 cho huyện Hóc Môn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

315/2004/QD-UB,Quyết định 315 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Dự toán ngân sách,Huyện Hóc Môn,Bổ sung,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315/2004/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2004

Ban hành: 23/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

58

Quyết định 315/2004/QĐ-UBDT ban hành quy chế làm việc của Vụ Pháp chế do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

315/2004/QD-UBDT,Quyết định 315 2004,Uỷ ban Dân tộc,Vụ Pháp chế,Quy chế làm việc,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ******** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số 315/2004/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2004

Ban hành: 27/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2007

59

Kế hoạch 315/KH-UBND năm 2016 triển khai hoạt động phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hà Giang năm 2017

315/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/KH-UBND Hà Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2016 KẾ

Ban hành: 13/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2017

60

Thông báo 315/TB-VPCP năm 2016 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tháo gỡ khó khăn cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

315/TB-VPCP,Thông báo 315 2016,Văn phòng Chính phủ,Tháo gỡ khó khăn,Giải pháp tháo gỡ khó khăn ,Công nghiệp Than Khoáng sản,Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản,Tập đoàn công nghiệp Than,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98