Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 315/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 152524 văn bản

21

Quyết định 315/QĐ-BYT năm 2015 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh sản phụ khoa" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

315/QD-BYT,Quyết định 315 2015,Bộ Y tế,Tài liệu hướng dẫn,Chẩn đoán điều trị bệnh sản phụ khoa,Tài liệu hướng dẫn chẩn đoán bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/QĐ

Ban hành: 29/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2015

22

Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt danh mục nghề đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg do tỉnh Phú Thọ ban hành

315/QD-UBND,Quyết định 315 2014,Tỉnh Phú Thọ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 13 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 13/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2017

23

Quyết định 315/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Bắc Giang.

315/QD-UBND,Quyết định 315 2013,Tỉnh Bắc Giang,Hàng rào kỹ thuật,Hiệp định hàng rào kỹ thuật,Hàng rào kỹ thuật trong thương mại,Thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật ,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2013

24

Quyết định số 315/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được ban hành mới trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp phường thành phố Cần Thơ

315/QD-UBND,Quyết định 315 2013,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Bộ thủ tục hành chính Cần Thơ,Thủ tục hành chính Cần Thơ,Thủ tục áp dụng tại cấp phường,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

25

Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Danh mục ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn quá độ tuổi lao động do tỉnh Vĩnh Long ban hành

315/QD-UBND,Quyết định 315 2013,Tỉnh Vĩnh Long,Đào tạo nghề,Đào tạo nghề cho lao động,Đào tạo nghề lao động nông thôn ,Lao động - Tiền lương UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2013

26

Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

315/QD-UBND,Quyết định 315 2013,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Lĩnh vực Phát triển nông thôn ,Thủ tục hành chính UBND cấp huyện ,Thủ tục hành chính Thanh Hóa 2013,Thủ tục hành chính Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

27

Quyết định 315/QĐ-BTC năm 2012 phê duyệt Đề án mô hình quản lý đầu tư xây dựng trong nội bộ ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

315/QD-BTC,Quyết định 315 2012,Bộ Tài chính,Mô hình quản lý đầu tư xây dựng ,Ngành tài chính,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2012

28

Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

315/QD-UBND,Quyết định 315 2012,Thành phố Hà Nội,Điều chỉnh giờ làm việc,Thành phố Hà Nội,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/QĐ

Ban hành: 12/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2012

29

Quyết định 315/2014/QĐ-UBND điều chỉnh danh mục và phân bổ kinh phí cho các dự án hạ tầng nông thôn tại Quyết định 599/2013/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

315/2014/QD-UBND,Quyết định 315 2014,Tỉnh Bắc Ninh,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/2014/QĐ-UBND Bắc Ninh,

Ban hành: 30/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

30

Quyết định 315/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

315/QD-CTN,Quyết định 315 2011,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 315/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2011

Ban hành: 16/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2011

31

Quyết định 315/QĐ-BGTVT năm 2011 hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

315/QD-BGTVT,Quyết định 315 2011,Bộ Giao thông vận tải,Dự án đường giao thông nông thôn,Lựa chọn quy mô kỹ thuật ,Chương trình mục tiêu quốc gia,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 23/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2011

32

Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt danh mục các dự án vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2010 - 2015 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

315/QD-UBND,Quyết định 315 2011,Tỉnh Thái Nguyên,Viện trợ phi chính phủ nước ngoài,Nguồn viện trợ phi Chính phủ,Quản lý viện trợ phi chính phủ ,Viện trợ phi chính phủ ,Danh mục dự án,Bổ sung danh mục dự án,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ---------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 14/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2013

33

Quyết định 315/QĐ-VTLTNN năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

-------------- Số: 315/QĐ-VTLTNN Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC CỤC TRƯỞNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC Căn cứ Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg

Ban hành: 22/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2010

34

Quyết định 315/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

315/QD-BVHTTDL,Quyết định 315 2009,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Đình đền chùa Dương Đình,Xếp hạng di tích,Xếp hạng di tích quốc gia,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------

Ban hành: 22/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2009

35

Quyết định 315/2012/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu (giai đoạn 2010-2015)

315/2012/QD-UBND,Quyết định 315 2012,Tỉnh Lai Châu,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/2012/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 29 tháng 3 năm 2012

Ban hành: 29/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2016

36

Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2007 về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Y tế tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

315/QD-UBND,Quyết định 315 2007,Tỉnh Lâm Đồng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 19 tháng 01 năm 2007

Ban hành: 19/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

37

Thông báo 315/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

315/TB-VPCP,Thông báo 315 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Phó Thủ tướng kinh doanh vận tải ô tô,Công tác quản lý kinh doanh vận tải ô tô,Kết luận quản lý kinh doanh vận tải ô tô,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2020

38

Quyết định 315/2010/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất từ trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sang trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

315/2010/QD-UBND,Quyết định 315 2010,Tỉnh Ninh Thuận,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/2010/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm,

Ban hành: 14/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

39

Quyết định 315-TTg năm 1997 phê chuẩn Điều lệ (sửa đổi) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Thủ tướng chính phủ ban hành

315-TTg,Quyết định 315-TTg 1997,Thủ tướng Chính phủ,Phòng Thương mại và Công nghiệp,Doanh nghiệp,Thương mại,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

40

Quyết định 315/2008/QĐ-UBND về Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận

315/2008/QD-UBND,Quyết định 315 2008,Tỉnh Ninh Thuận,Giải quyết thủ tục hành chính,Giải quyết theo cơ chế một cửa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78