Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 315/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 152419 văn bản

201

Quyết định 1441/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1441/QD-TTg,Quyết định 1441 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch,Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực đầu tư,Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thống kê,Đầu tư,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2020

202

Quyết định 1423/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện K giai đoạn 2020-2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1423/QD-TTg,Quyết định 1423 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện K,Đề án tự chủ của Bệnh viện K giai đoạn 2020 2022,Phê duyệt Đề án tự chủ của Bệnh viện K 2020 2022,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

203

Quyết định 1421/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1421/QD-TTg,Quyết định 1421 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 2030,Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái,Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

204

Quyết định 1422/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1422/QD-TTg,Quyết định 1422 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch chung thành phố Nam Định,Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định,Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Nam Định đến 2040,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

205

Quyết định 1413/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1413/QD-TTg,Quyết định 1413 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình,Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình 2021 2030,Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình tầm nhìn đến 2050,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

206

Quyết định 1409/QĐ-TTg năm 2020 về kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1409/QD-TTg,Quyết định 1409 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/2020/QH14,Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số,Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi,Thương mại,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

207

Quyết định 1412/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1412/QD-TTg,Quyết định 1412 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng,Nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng 2021 2030,Lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng tầm nhìn đến 2050,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

208

Quyết định 1394/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1394/QD-TTg,Quyết định 1394 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính,Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện,Ban chỉ đạo Chiến lược tài chính quốc gia,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

209

Quyết định 1375/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công thương giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1375/QD-TTg,Quyết định 1375 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công thương,Phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường 2020 2025,Phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 08/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

210

Quyết định 1370/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 và 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1370/QD-TTg,Quyết định 1370 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương,Đầu tư,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

211

Quyết định 1368/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1368/QD-TTg,Quyết định 1368 2020,Thủ tướng Chính phủ,Dự án sản xuất cấp và quản lý Căn cước công dân,Chủ trương đầu tư sản xuất Căn cước công dân,Chủ trương đầu tư quản lý Căn cước công dân,Đầu tư,Quyền dân sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

212

Quyết định 1369/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1369/QD-TTg,Quyết định 1369 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Công nghiệp,Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Thương mại,Bí mật nhà nước lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại,Thương mại,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2020

213

Quyết định 1323/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1323/QD-TTg,Quyết định 1323 2020,Thủ tướng Chính phủ,Triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi,Thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi,Triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm sửa đổi,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

214

Quyết định 1321/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1321/QD-TTg,Quyết định 1321 2020,Thủ tướng Chính phủ,Lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí,Lập Quy hoạch phát triển mạng lưới phát thanh truyền hình,Lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở xuất bản,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

215

Quyết định 1322/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1322/QD-TTg,Quyết định 1322 2020,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm,Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất 2021 2030,Phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2020

216

Quyết định 1325/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1325/QD-TTg,Quyết định 1325 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021 2030,Phê duyệt Đề án phát triển ngành muối 2021 2030,Phát triển ngành muối 2021 2030,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

217

Quyết định 1336/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1336/QD-TTg,Quyết định 1336 2020,Thủ tướng Chính phủ,Mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau,Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ,Phê duyệt Đề án mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

218

Quyết định 1326/QĐ-TTg năm 2020 về phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1326/QD-TTg,Quyết định 1326 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phân công Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam,Phân công Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công,Phân công Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Công,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

219

Quyết định 1318/QĐ-TTg năm 2020 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1318/QD-TTg,Quyết định 1318 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài,Quy chế hoạt động của Tổ công tác đầu tư nước ngoài,Hoạt động của Tổ công tác hợp tác đầu tư nước ngoài,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

220

Quyết định 1317/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1317/QD-TTg,Quyết định 1317 2020,Thủ tướng Chính phủ,An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng,An toàn giao thông trên hệ thống thông tin cơ sở,Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông 2020 2025,Công nghệ thông tin,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 28/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144