Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3129/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 139332 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 3129/QĐ-UBND năm 2021 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

3129/QD-UBND,Quyết định 3129 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế,Giải quyết thủ tục Hải đảo cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế,Thủ tục lĩnh vực Biển cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------

Ban hành: 30/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2021

2

Quyết định 3129/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025”

3129/QD-UBND,Quyết định 3129 2021,Tỉnh Nghệ An,Kế hoạch Giáo dục hướng nghiệp học sinh phổ thông Nghệ An,Giáo dục hướng nghiệp học sinh phổ thông tỉnh Nghệ An,Định hướng phân luồng học sinh phổ thông tỉnh Nghệ An,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2021

3

Quyết định 3129/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

3129/QD-UBND,Quyết định 3129 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Công bố thủ tục lĩnh vực hộ tịch Sở Tư pháp,Thủ tục về hộ tịch Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên,Công bố thủ tục hành chính về hộ tịch Thái Nguyên,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

4

Quyết định 3129/QĐ-UBND năm 2019 về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Yên Bái

3129/QD-UBND,Quyết định 3129 2019,Tỉnh Yên Bái,Công khai dự toán ngân sách tỉnh Yên Bái,Công khai dự toán ngân sách Yên Bái năm 2020,Công khai số liệu dự toán ngân sách 2020,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

5

Quyết định 3129/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa

3129/QD-UBND,Quyết định 3129,Tỉnh Khánh Hòa,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3129/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 19/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

6

Quyết định 3129/QĐ-UBND năm 2018 về mã định danh cho các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương

3129/QD-UBND,Quyết định 3129 2018,Tỉnh Hải Dương,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3129/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2019

7

Quyết định 3129/QĐ-UBND năm 2014 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (giai đoạn 2011-2015) của quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

3129/QD-UBND,Quyết định 3129 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất 5 năm ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2014

8

Quyết định 3129/QĐ-UBND năm 2013 đổi tên Bệnh viện Y học dân tộc Thanh Hóa thành Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa

3129/QD-UBND,Quyết định 3129 2013,Tỉnh Thanh Hóa,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3129/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 06 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 06/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2013

9

Quyết định 3129/QĐ-CT/UBND năm 2012 phê duyệt trữ lượng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường trong “Báo cáo thăm dò mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Khe Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình”

3129/QD-CT/UBND,Quyết định 3129 2012,Tỉnh Quảng Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3129/QĐ-CT/UBND Quảng Bình, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2016

10

Quyết định 3129/QĐ-UBND năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Thanh Hóa ban hành

3129/QD-UBND,Quyết định 3129 2008,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3129/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 07 tháng 10 năm 2008

Ban hành: 07/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2017

11

Quyết định 3129/QĐ-UBND năm 2008 về danh mục và thời gian giải quyết công việc thực hiện theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và xã, phường thị trấn tỉnh Quảng Nam

3129/QD-UBND,Quyết định 3129 2008,Tỉnh Quảng Nam,Danh mục công việc,Thời gian giải quyết công việc ,Cơ chế một cửa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2012

12

Quyết định 3129/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3129/QD-BYT,Quyết định 3129 2020,Bộ Y tế,Chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan,Hướng dẫn chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan,Hướng dẫn điều trị ung thư biểu mô tế bào gan,Tài liệu chẩn đoán và điều trị ung thư,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

13

Quyết định 3129/2007/QĐ-UBND về một số mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

3129/2007/QD-UBND,Quyết định 3129 2007,Tỉnh Phú Thọ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3129/2007/QĐ-UBND Việt Trì, ngày 23 tháng 11 năm

Ban hành: 23/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

14

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

15

Quyết định 3129/QĐ-BTP năm 2013 thành lập Ban Tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

3129/QD-BTP,Quyết định 3129 2013,Bộ Tư pháp,Triển khai công tác Tư pháp,Ban Tổ chức Hội nghị toàn quốc,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3129/QĐ-BTP Hà Nội, ngày

Ban hành: 25/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

16

Quyết định 3129/QĐ-BCT năm 2010 phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp sản xuất thiết bị chế biến nông - lâm - thủy sản giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

3129/QD-BCT,Quyết định 3129 2010,Bộ Công thương,Quy hoạch phát triển,Nông lâm thủy sản,Công nghiệp sản xuất thiết bị chế biến,Doanh nghiệp BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3129

Ban hành: 15/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2010

17

Quyết định 1378/QĐ-UBND năm 2022 về đính chính Quyết định 14/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

1378/QD-UBND,Quyết định 1378 2022,Tỉnh Quảng Nam,Đính chính Quyết định cơ cấu Sở Lao động Quảng Nam,Đính chính Quyết định 14/2022/QĐ-UBND Quảng Nam,Đính chính Quyết định nhiệm vụ Sở Lao động Quảng Nam,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 23/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2022

18

Kế hoạch 144/KH-UBND giám sát tài chính năm 2022 đối với các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập hoặc được giao quản lý do thành phố Hà Nội ban hành

144/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước,Giám sát tài chính doanh nghiệp vốn nhà nước,Giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước Hà Nội,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2022

19

Kế hoạch 1022/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025

1022/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh Gia Lai,Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính,Công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2022

20

Quyết định 1728/QĐ-UBND Phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống Nhân dân khi có sự cố, thiên tai của thành phố Hà Nội năm 2022

1728/QD-UBND,Quyết định 1728 2022,Thành phố Hà Nội,Phương án cứu trợ khi có sự cố thiên tai,Phương án đảm bảo khi có sự cố thiên tai,Phương án cứu trợ thiên tai Hà Nội,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113