Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3118/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 160664 văn bản

81

Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thấm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

1465/QD-UBND,Quyết định 1465 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Sửa đổi thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Sóc Trăng,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 01/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

82

Quyết định 1092/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi trong Danh mục kèm theo Quyết định 459/QĐ-UBND về công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La kỳ 2014-2018

1092/QD-UBND,Quyết định 1092 2020,Tỉnh Sơn La,Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật,Sửa đổi Danh mục văn bản quy phạm tỉnh Sơn La,Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Sơn La,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 01/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

83

Quyết định 2190/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500

2190/QD-UBND,Quyết định 2190 2020,Thành phố Hà Nội,Chỉ giới đường đỏ Thanh Trì Hà Nội,Chỉ giới đường đỏ Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ Hà Nội,Chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 Thanh Trì Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

84

Quyết định 2206/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng, tín ngưỡng tôn giáo, văn thư lưu trữ, tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ do thành phố Hà Nội ban hành

2206/QD-UBND,Quyết định 2206 2020,Thành phố Hà Nội,Thủ tục hành chính văn thư lưu trữ Sở Nội Vụ Hà Nội,Danh mục thủ tục hành chính thi đua Sở Nội Vụ Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính thi đua khen thưởng Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

85

Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

211/QD-UBND,Quyết định 211 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập Tuyên Quang,Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập,Đơn vị sự nghiệp công lập Sở Lao động thương binh xã hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

86

Quyết định 210/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang

210/QD-UBND,Quyết định 210 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Cơ cấu tổ chức của Sở Công thương Tuyên Quang,Sắp xếp lại cơ cấu Tuyên Quang,Cơ cấu tổ chức Sở Công thương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

87

Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận

795/QD-UBND,Quyết định 795 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Danh mục thủ tục hành chính Sở Lao động Ninh Thuận,Thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Lao động,Công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Ninh Thuận,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2020

88

Quyết định 2210/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung cho tổ bay tại khách sạn Crowne Plaza West Hanoi, ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố Hà Nội

2210/QD-UBND,Quyết định 2210 2020,Thành phố Hà Nội,Cơ sở cách ly y tế tập trung cho tổ bay Hà Nội,Cơ sở cách ly y tế tập trung cho tổ bay ở khách sạn,Công tác cách ly phòng chống dịch bệnh Covid -19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

89

Quyết định 2209/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung cho tổ bay tại trụ sở đoàn tiếp viên phía Bắc của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Hà Nội; ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố Hà Nội

2209/QD-UBND,Quyết định 2209 2020,Thành phố Hà Nội,Công tác cách ly phòng chống dịch bệnh Covid -19,Cơ sở cách ly y tế tập trung cho tổ bay Hà Nội,Cách ly y tế tập trung cho đoàn tiếp viên phía Bắc,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

90

Quyết định 748/QĐ-UBND năm 2020 về định mức lao động thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

748/QD-UBND,Quyết định 748 2020,Tỉnh Đắk Nông,Định mức lao động bảo vệ rừng Đắk Nông,Định mức lao động quản lý rừng Đắk Nông,Lao động quản lý bảo vệ rừng Đắk Nông,Lao động - Tiền lương,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

91

Quyết định 2207/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội

2207/QD-UBND,Quyết định 2207 2020,Thành phố Hà Nội,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng Hà Nội,Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Hà Nội,Thủ tục hành chính quản lý nhà nước Sở Xây dựng Hà Nội,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

92

Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà giai đoạn 2017-2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

201/QD-UBND,Quyết định 201 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở Tuyên Quang,Phát triển nhà ở Tuyên Quang 2017 2021,Điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở Tuyên Quang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

93

Quyết định 769/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

769/QD-UBND,Quyết định 769 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Tuyển người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số,Khen thưởng người có uy tín trong đồng bào Ninh Thuận,Chính sách hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HOÀ

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2020

94

Quyết định 1452/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực An toàn thực phẩm; Lưu thông hàng hóa trong nước; Hóa chất và kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công thương tỉnh Tiền Giang

1452/QD-UBND,Quyết định 1452 2020,Tỉnh Tiền Giang,Thủ tục hành chính lưu thông hàng hoá Tiền Giang,Thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Sở Công thương,Thủ tục hành chính về kinh doanh khí và Hóa chất,Thương mại,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

95

Quyết định 1737/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ của phương tiện giao thông đối với dự án Đường ĐT.768 theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT do tỉnh Đồng Nai ban hành

1737/QD-UBND,Quyết định 1737 2020,Tỉnh Đồng Nai,Đính chính Quyết định 18/2020/QĐ-UBND Đồng Nai,Đính chính mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ,Mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ Đồng Nai,Đầu tư,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

96

Quyết định 1445/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng

1445/QD-UBND,Quyết định 1445 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài chính Sóc Trăng,Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sóc Trăng,Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

97

Quyết định 2147/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thành phố Hà Nội ban hành

2147/QD-UBND,Quyết định 2147 2020,Thành phố Hà Nội,Quản lý nhà nước về thế chấp quyền sử dụng đất,Quản lý nhà nước về thế chấp tài sản gắn liền với đất,Quản lý nhà nước về đất đai Hà Nội,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

98

Quyết định 1517/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực hoạt động của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030

1517/QD-UBND,Quyết định 1517 2020,Tỉnh Lào Cai,Nâng cao hoạt động Đài Phát thanh Truyền hình,Đề án hoạt động Đài Phát thanh Truyền hình,Đài phát thanh truyền hình Lào Cai,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

99

Quyết định 1413/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng

1413/QD-UBND,Quyết định 1413 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Công bố thủ tục hành chính Xuất bản In Phát hành,Thủ tục hành chính Xuất bản In Sở Thông tin,Danh mục thủ tục hành chính Xuất bản In Sóc Trăng,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

100

Quyết định 810/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 1443/QĐ-UBND về phân cấp nghiệm thu tiêu chuẩn cây con xuất vườn đối với giống cây lâm nghiệp (các huyện, thành phố vùng động lực của tỉnh Hà Giang)

810/QD-UBND,Quyết định 810 2020,Tỉnh Hà Giang,Bãi bỏ phân cấp cây con xuất vườn giống cây lâm nghiệp,Bãi bỏ Quyết định 1443/QĐ-UBND giống cây lâm nghiệp,Cây con xuất vườn giống cây lâm nghiệp Hà Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.15.142