Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3102/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 160119 văn bản

181

Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ của thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

483/QD-UBND,Quyết định 483 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ,Quy trình nội bộ lĩnh vực hoạt động khoa học,Thủ tục hành chính Sở Khoa học Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

182

Quyết định 1374/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020 cho các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài

1374/QD-UBND,Quyết định 1374 2020,Tỉnh Đồng Nai,Thế chấp quyền sử dụng đất nhà ở tài sản Đồng Nai,Đăng ký thế chấp tài sản cho hộ gia đình tổ chức,Đăng ký Thế chấp quyền sử dụng đất nhà ở tài sản,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

183

Quyết định 1003/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

1003/QD-UBND,Quyết định 1003 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Công tác cải cách hành chính Khánh Hoà,Kiểm tra công tác cải cách hành chính 2020,Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2020

184

Quyết định 141/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang

141/QD-UBND,Quyết định 141 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư và xây dựng tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư công trung hạn Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

185

Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2020 điều chỉnh Tiêu chí số 9 về Thu nhập; Tiêu chí số 10 về Hộ nghèo trong Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020

1011/QD-UBND,Quyết định 1011 2020,Tỉnh Hòa Bình,Điều chỉnh về Thu nhập Bộ tiêu chí nông thôn mới Hòa Bình,Điều chỉnh về Hộ nghèo Bộ tiêu chí nông thôn mới Hòa Bình,Tiêu chí Thu nhập trong Bộ tiêu chí nông thôn mới,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2020

186

Quyết định 1094/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục tên thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1094/QD-UBND,Quyết định 1094 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công bố thủ tục hành chính giảm thời gian giải quyết,Thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết,Vũng Tàu công bố thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

187

Quyết định 792/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thực hiện tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng

792/QD-UBND,Quyết định 792 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ,Quy trình nội bộ lĩnh vực đường bộ,Thủ tục hành chính Sở Giao thông Lâm Đồng,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

188

Quyết định 793/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

793/QD-UBND,Quyết định 793 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Lâm Đồng,Thủ tục hành chính Sở Công Thương Lâm Đồng,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

189

Quyết định 1104/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục loài cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

1104/QD-UBND,Quyết định 1104 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Loài cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn,Danh mục loài cây trồng rừng kinh tế Huế,Cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

190

Quyết định 1645/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

1645/QD-UBND,Quyết định 1645 2020,Tỉnh Bình Định,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Định,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

191

Quyết định 1509/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

1509/QD-UBND,Quyết định 1509 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Kế hoạch sử dụng đất huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2020

192

Quyết định 258/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

258/QD-UBND,Quyết định 258 2020,Tỉnh Kon Tum,Giải quyết thủ tục hành chính Giao thông Kom Tum,Thủ tục hành chính ngành Giao thông Kom Tum,Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Giao thông,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

193

Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình

996/QD-UBND,Quyết định 996 2020,Tỉnh Hòa Bình,Thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm,Thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước,Thủ tục hành chính lĩnh vực Hóa chất,Thương mại,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

194

Quyết định 723/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau

723/QD-UBND,Quyết định 723 2020,Tỉnh Cà Mau,Danh mục thủ tục hành chính an toàn thực phẩm,Công bố thủ tục hành chính An toàn thực phẩm Cà Mau,Thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Sở Y tế Cà Mau,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

195

Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2020 bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

601/QD-UBND,Quyết định 601 2020,Tỉnh Đắk Nông,Bổ sung dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách Đắk Nông,Bổ sung dịch vụ sự nghiệp công Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

196

Quyết định 111/QĐ-UBND năm 2020 về giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

111/QD-UBND,Quyết định 111 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Bạc Liêu giảm phí lệ phí 2020,Giảm phí lệ phí thuộc thẩm quyền địa phương Bạc Liêu,Phí lệ phí trên địa bàn Bạc Liêu,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

197

Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2020 về chỉ tiêu, hình thức thi đua và tiêu chí đánh giá, khen thưởng các tập thể có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” do tỉnh Đắk Nông ban hành

600/QD-UBND,Quyết định 600 2020,Tỉnh Đắk Nông,Đắk Nông tái cơ cấu ngành nông nghiệp,Khen thưởng tập thể có thành tích phát triển nông thôn,Xây dựng nông thôn mới Đắk Nông 2020,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

198

Quyết định 980/QĐ-UBND về Phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

980/QD-UBND,Quyết định 980 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Phòng chống hạn hán Khánh Hòa 2020,Phòng chống xâm nhập mặn Khánh Hòa 2020,Tình hình cấp nước Khánh Hòa 2020,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

199

Quyết định 983/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

983/QD-UBND,Quyết định 983 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Khánh Hòa,Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp 2021 2026,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Khánh Hòa,Doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

200

Quyết định 907/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Nghị quyết 42/NQ-CP

907/QD-UBND,Quyết định 907 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Hỗ trợ tình hình dịch Covid-19,Hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 Đắk Lắk,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID 19,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.109.152