Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 31/2020/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 212812 văn bản

1

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Phú Thọ

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Phú Thọ,Quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến,Quy chế hoạt động Hệ thống thông tin một cửa điện tử,Hoạt động Hệ thống thông tin một cửa điện tử Phú Thọ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

2

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Quy chế quản lý kinh phí khuyến công Thái Nguyên,Mức chi cho hoạt động khuyến công Thái Nguyên,Mức chi cho hoạt động khuyến công địa phương,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2021

3

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong lĩnh vực tài chính

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Quảng Bình,Bãi bỏ một số văn bản lĩnh vực tài chính,Bãi bỏ một số văn bản tỉnh Quảng Bình,Bãi bỏ văn bản tài chính Quảng Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

4

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Nam Định,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Nam Định năm 2021,Hệ số điều chỉnh để xác định tiền sử dụng đất,Hệ số điều chỉnh để xác định tiền thuê đất Nam Định,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

5

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Cà Mau,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Cà Mau,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Cà Mau 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

6

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Bình Dương,Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Bình Dương,Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021,Giá tính thuế tài nguyên Bình Dương 2021,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

7

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND sửa đổi tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Hà Nam,Tỷ lệ điều tiết khoản thu ngân sách cho các cấp ngân sách,Sửa đổi tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách Hà Nam,Sửa đổi tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách 2017 2020,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

8

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Quản lý Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh,Quy chế phối hợp quản lý đường Nguyễn Huệ,Quy chế quản lý đường Nguyễn Huệ Hồ Chí Minh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

9

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Tiền Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm của Ủy ban tỉnh Tiền Giang,Ủy ban nhân dân Tiền Giang bãi bỏ văn bản,Tiền Giang bãi bỏ một số văn bản về thông tin,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

10

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Quảng Trị,Phản biện của Liên hiệp Hội Khoa học tỉnh Quảng Trị,Tư vấn của Liên hiệp Hội Khoa học tỉnh Quảng Trị,Giám định xã hội Liên hiệp Hội Khoa học Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

11

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Bình Phước,Sửa đổi Quyết định 18/2018/QĐ-UBND Bình Phước,Tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Bình Phước,Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Bình Phước,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

12

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Điện Biên,Tình hình thi hành pháp luật tỉnh Điện Biên,Phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật,Quy chế theo dõi tình hình thi hành pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

13

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của thành phố Hà Nội

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Thành phố Hà Nội,Giao nhiệm vụ đặt hàng sản phẩm sử dụng ngân sách Hà Nội,Đặt hàng dịch vụ công sử dụng ngân sách Hà Nội,Đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công Hà Nội,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2021

14

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm thông tin trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Cao Bằng,Quy chế quản lý vận hành Cụm thông tin,Phối hợp quản lý vận hành Cụm thông tin,Quản lý vận hành Cụm thông tin Cao Bằng,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

15

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung thực hiện Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Nghệ An,Thực hiện Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND Nghệ An,Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng,Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Nghệ An,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

16

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang làm chủ sở hữu

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Hà Giang,Quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp,Quản lý người đại diện phần vốn dưới 50% vốn điều lệ,Quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước Hà Giang,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

17

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Quy chế tuyển dụng công chức xã tỉnh Quảng Ngãi,Quy chế tuyển dụng công chức phường Quảng Ngãi,Quy chế tuyển dụng công chức thị trấn Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

18

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo thành phố Hải Phòng

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Thành phố Hải Phòng,Định mức sử dụng máy móc lĩnh vực giáo dục,Định mức sử dụng thiết bị lĩnh vực giáo dục,Tiêu chuẩn định mức sử dụng thiết bị trong giáo dục,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

19

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Phân cấp quản lý chất thải rắn tỉnh Bạc Liêu,Quy định phân cấp quản lý chất thải rắn,Quy định quản lý chất thải rắn tỉnh Bạc Liêu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 17/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

20

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Kon Tum,Bãi bỏ Quyết định Ủy ban tỉnh Kon Tum,Bãi bỏ Quyết định Ủy ban nhân dân Kon Tum,Bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật Kon Tum,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36