Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 31/2013/QH13 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 47279 công văn

1

Công văn 16485/BTC-CST năm 2013 thực hiện quy định tại Nghị quyết 54/2013/QH13 và 57/2013/QH13 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16485/BTC-CST V/v Triển khai thực hiện một số quy định tại Nghị quyết số 54/2013/QH13 và số 57/2013/QH13 của Quốc hội Hà Nội, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2013

2

Công văn 2615/TCT-TVQT năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2615/TCT-TVQT V/v thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: Cục

Ban hành: 10/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

3

Công văn 5796/VPCP-KTN năm 2013 Nghị định hướng dẫn Nghị quyết 49/2013/QH13 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5796/VPCP-KTN V/v ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 của Quốc hội Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm

Ban hành: 16/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

4

Công văn 5384/TCHQ-TXNK năm 2013 thực hiện Luật 21/2012/QH13 do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5384/TCHQ-TXNK V/v: thực hiện Luật số 21/2012/QH13 Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 11/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2013

5

Công văn 3371/BHXH-KHĐT năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3371/BHXH-KHĐT V/v: thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm

Ban hành: 11/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

6

Công văn 6984/VP-QLDA năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6984/VP-QLDA Về thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư

Ban hành: 28/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2014

7

Công văn 10694/VPCP-CN năm 2017 về báo cáo Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 4 về tình hình triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 66/2013/QH13 do Văn phòng Chính phủ ban hành

số 66/2013/QH13 Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải. Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 10959/BGTVT-KHĐT ngày 27 tháng 9 năm 2017) về việc chuẩn bị báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến

Ban hành: 09/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2017

8

Công văn 9559/BTC-HCSN năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9559/BTC-HCSN V/v thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

9

Công văn 2133/UBND-XD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do tỉnh Hà Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2133/UBND-XD V/v Hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Giang, ngày 07 tháng 07 năm

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2014

10

Công văn 4054/BKHĐT-QLĐT năm 2014 thực hiện Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 4054/BKHĐT-QLĐT V/v thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

11

Công văn 4683/VPCP-KTN năm 2014 hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 66/2013/QH13 về đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4683/VPCP-KTN V/v hoàn thiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 66/2013/QH13 về đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

12

Công văn 5378/TCHQ-TXNK năm 2013 thời hạn nộp thuế xuất khẩu theo Luật 21/2012/QH13 do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5378/TCHQ-TXNK V/v: thời hạn nộp thuế xuất khẩu theo Luật số 21/2012/QH13 Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 11/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2013

13

Công văn 5113/TCHQ-TXNK năm 2013 về kiến nghị Luật Quản lý thuế 21/2012/QH13 do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5113/TCHQ-TXNK V/v kiến nghị Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 28/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2013

14

Công văn 4633/TCHQ-TXNK năm 2013 thực hiện Luật 21/2012/QH13 sửa đổi Luật Quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4633/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Luật số 21/2012/QH13 Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 09/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2013

15

Công văn 4526/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc khi thực hiện Luật Quản lý thuế 21/2012/QH13 do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4526/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc khi thực hiện Luật QLT số 21/2012/QH13 Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 07/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

16

Công văn 4544/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc triển khai Luật 21/2012/QH13 và Thông tư 205/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

năm 2013 Kính gửi: Công ty Kinh doanh sản phẩm khí (PVGAS Trading) (Tòa nhà PVGAS tower, số 673 Nguyễn Hữu Thị, xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí inh) Trả lời công văn số 2515/KDK-XNK ngày 15/07/2013 của Công ty Kinh doanh sản phẩm khí (PVGAS Trading) về vướng mắc triển khai Luật số 21/2013/QH13 và Thông tư

Ban hành: 07/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

17

Công văn 8875/VPCP-KTN năm 2016 báo cáo Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 2 về tình hình thực hiện Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 66/2013/QH13 do Văn phòng Chính phủ ban hành

66/2013/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải. Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11125/BGTVT-KHĐT ngày 23 tháng 9 năm 2016) về việc chuẩn bị báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến

Ban hành: 18/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

18

Công văn 2191/CT-TTHT năm 2013 giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 theo Nghị quyết 29/2012/QH13 do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2191/CT-TTHT V/v: giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 theo Nghị quyết số 29/2012/QH13 TP. Hồ Chí Minh, ngày 24

Ban hành: 24/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2015

19

Công văn 15079/BTC-CST năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu là bột cát thạch anh do Bộ Tài chính ban hành

Nam Trả lời công văn số 24/2017/CV-HT ngày 31/7/2017 của Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm xuất khẩu là bột cát thạch anh xuất khẩu trước ngày 1/7/2016, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Chính sách thuế GTGT trước ngày 01/7/2016 thực hiện theo Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13

Ban hành: 08/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2017

20

Công văn 10843/VPCP-NC xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết 111/2015/QH13 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10843/VPCP-NC V/v xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 27/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status