Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 31/2005/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 138898 văn bản

1

Quyết định 31/2005/QĐ-UB về Quy định quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và sử dụng tạm thời bãi sông chứa cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 31/2005/QĐ-UB Bắc Giang, ngày 20 tháng 5 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ

Ban hành: 20/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2012

2

Quyết định 31/2005/QĐ-UB thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2005/QĐ-UB TP. Cần Thơ, ngày 04 tháng 05 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH

Ban hành: 04/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2014

3

Quyết định 31/2005/QĐ-UB về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2005/QĐ-UB Tam Kỳ, ngày 28 tháng 4 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, HỖ

Ban hành: 28/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2012

4

Quyết định 31/2005/QĐ-UB về Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮKLẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 31/2005/QĐ-UB Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 04 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ

Ban hành: 25/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2012

5

Quyết định 31/2005/QĐ-UB về việc Kiện toàn tổ chức Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2005/QĐ-UB Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V/V

Ban hành: 15/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

Ban hành: 17/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2012

7

Quyết định 31/2005/QĐ-UB-NV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2005/QĐ-UB-NV Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 05 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC

Ban hành: 05/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2014

8

Quyết định 31/2005/QĐ-BTS chuyển Tổng công ty Thủy sản Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty con do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2005/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Ban hành: 06/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Quyết định 31/2005/QĐ-BBCVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2005/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ PHÁP CHẾ BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Căn cứ

Ban hành: 11/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Quyết định 31/2005/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động đền, chùa và các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 31/2005/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 08 tháng 11 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT

Ban hành: 08/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

11

Quyết định 31/2005/QĐ-BYT về Tiêu chuẩn ngành Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2005/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH Y TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Ban hành: 27/10/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2011

12

Quyết định 31/2005/QĐ-BXD về quy chế quản lý kiến trúc xây dựng khu vực xung quanh trung tâm hội nghị quốc gia do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

              Số: 31/2005/QĐ-BXD                                     Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG KHU VỰC XUNG QUANH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA (*) BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP

Ban hành: 28/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Quyết định 31/2005/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Phát triển khoáng sản III thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khoáng sản 3 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2005/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN III THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN 3 BỘ

Ban hành: 02/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Quyết định 31/2005/QĐ-UBND quy định mức thu phí cấp nước phục vụ nuôi trồng thủy sản ở các vùng dự án do Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2005/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày 06 tháng 7 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU

Ban hành: 06/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2015

15

Quyết định 31/2005/QĐ-BGTVT ban hành Tiêu chuẩn Ngành về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ******* Số:  31/2005/QĐ-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******   Hà Nội , Ngày 09 tháng 06 năm 2005 QUYẾT

Ban hành: 09/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

16

Quyết định 31/2005/QĐ-BNN về việc bổ sung phạm vi hoạt động của một số đơn vị trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2005/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG PHẠM VI HOẠT

Ban hành: 06/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Quyết định 31/2005/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2005/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VIỆT

Ban hành: 04/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Quyết định 31/2005/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật trong ngành Công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 31/2005/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ TỐI MẬT TRONG NGÀNH CÔNG

Ban hành: 07/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2009

19

Quyết định 31/2005/QĐ-UBTDTT về Quy chế làm việc do Uỷ ban Thể dục Thể thao ban hành

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2005/QĐ-UBTDTT Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM

Ban hành: 11/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2013

20

Quyết định 31/QĐ-BCĐCTMTQG năm 2019 về Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 ban hành

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/QĐ-BCĐCTMTQG Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019 QUYẾT

Ban hành: 05/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108