Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 31/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 166603 văn bản

21

Chỉ thị 31/2006/CT-TTg về đẩy mạnh công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

31/2006/CT-TTg,Chỉ thị 31 2006,Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 31/2006/CT-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2006 CHỈ THỊ

Ban hành: 25/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2006

22

Chỉ thị 31/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

31/CT-UBND,Chỉ thị 31 2016,Tỉnh Ninh Thuận,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/CT-UBND Ninh Thuận, ngày 22 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 22/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

23

Chỉ thị 31/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

đi vào nền nếp, tài sản đã được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; đồng thời nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2016

24

Chỉ thị 31/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác xử lý sau thanh tra do tỉnh Thanh Hóa ban hành

31/CT-UBND,Chỉ thị 31 2016,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/CT-UBND Thanh Hóa, ngày 13 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 13/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2016

25

Chỉ thị 31/2005/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

31/2005/CT-TTg,Chỉ thị 31 2005,Thủ tướng Chính phủ,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2005/CT-TTG Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO

Ban hành: 29/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

26

Quyết định 31/2018/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

31/2018/QD-TTg,Quyết định 31 2018,Thủ tướng Chính phủ,Bãi bỏ văn bản,Lĩnh vực Quốc phòng,Tài chính ngân hàng ,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2018

27

Chỉ thị 31/2004/CT-TTg về phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến hết năm 2005 nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2001 - 2005), thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong hai năm 2004 - 2005 và Đại hội thi đua toàn quốc VII do Thủ tướng Chính phủ ban hành

31/2004/CT-TTg,Chỉ thị 31 2004,Thủ tướng Chính phủ,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2004/CT-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2004

Ban hành: 08/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

28

Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

31/2017/QD-TTg,Quyết định 31 2017,Thủ tướng Chính phủ,Cổ phần hóa,Doanh nghiệp cổ phần hóa,Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

29

Chỉ thị 31/CT-UBND năm 2014 về đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

phố Hải Phòng được giao chỉ tiêu năm 2014 là 3.860 bệnh nhân, năm 2015 là 4.600 bệnh nhân. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 31/10/2014 về đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; để đảm bảo duy trì bền vững và mở rộng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc

Ban hành: 15/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2015

30

Chỉ thị 31/CT-BCT năm 2014 thực hiện giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2014 và dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 do Bộ Công thương ban hành

31/CT-BCT,Chỉ thị 31 2014,Bộ Công thương,Bình ổn thị trường,Chương trình bình ổn thị trường,Bình ổn thị trường Tết Nguyên đán,Bảo đảm cân đối cung cầu,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

31

Chỉ thị 31/CT-CTUBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

31/CT-CTUBND,Chỉ thị 31 2014,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bảo vệ môi trường,Công tác quản lý nhà nước ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2014

32

Chỉ thị 31/2001/CT-TTg về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2002 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

31/2001/CT-TTg,Chỉ thị 31 2001,Thủ tướng Chính phủ,Thương mại,Xuất nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2001/CT-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2001 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Ban hành: 13/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

33

Quyết định 31/2016/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

31/2016/QD-TTg,Quyết định 31 2016,Thủ tướng Chính phủ,Thanh tra viên,Tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra,Ngạch Thanh tra viên các cấp,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2016

34

Chỉ thị 31-CT/TW năm 2013 tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

31-CT/TW,Chỉ thị 31-CT 2013,Ban Chấp hành Trung ương,Tổ chức kỷ niệm,Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 31-CT/TW Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 25/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

35

Chỉ thị 31/1999/CT-TTg về việc đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

31/1999/CT-TTg,Chỉ thị 31 1999,Thủ tướng Chính phủ,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/1999/CT-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1999 CHỈ

Ban hành: 27/10/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

36

Quyết định 31/2015/QĐ-TTg về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

31/2015/QD-TTg,Quyết định 31 2015,Thủ tướng Chính phủ,Định mức hành lý,Định mức hành lý miễn thuế,Hành lý tài sản di chuyển ,Quà biếu quà tặng,Định mức miễn thuế xét miễn thuế,Định mức không chịu thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2015

37

Chỉ thị 31/CT-UBND năm 2012 chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Phú Thọ ban hành

31/CT-UBND,Chỉ thị 31 2012,Tỉnh Phú Thọ,Công tác tiếp công dân,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Tăng cường công tác tiếp công dân,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

38

Chỉ thị 31/CT-UBND năm 2012 về tăng cường biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi sử dụng chất nổ, chất độc và xung điện để khai thác thủy sản do tỉnh Bình Thuận ban hành

31/CT-UBND,Chỉ thị 31 2012,Tỉnh Bình Thuận,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/CT-UBND Bình Thuận, ngày 22 tháng 8 năm 2012

Ban hành: 22/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2019

39

Chỉ thị 31/CT-UBND năm 2011 kiểm tra, truy quét, thu giữ lâm sản trái phép do tỉnh Nghệ An ban hành

31/CT-UBND,Chỉ thị 31 2011,Tỉnh Nghệ An,Lâm sản trái phép,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/CT-UBND Nghệ An, ngày 27 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 27/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2014

40

Chỉ thị 31/CT-UBND năm 2011 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Hải Phòng

31/CT-UBND,Chỉ thị 31 2011,Thành phố Hải Phòng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/CT-UBND Hải Phòng, ngày 26 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 26/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178