Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 31/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 166455 văn bản

181

Công điện 31/CĐ-BGTVT năm 2013 thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải điện

2013 CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG NGÀY 28/6/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Điện: - Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án; - Các cơ quan tham mưu thuộc Bộ; - Tổng cục, các Cục quản lý chuyên ngành; - Các Tập đoàn, Tổng

Ban hành: 12/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2013

182

Chỉ thị 44/CT-TTg năm 2017 về chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

44/CT-TTg,Chỉ thị 44 2017,Thủ tướng Chính phủ,Điều tra dân số,Tổng điều tra dân số,Tổng điều tra dân số nhà ở,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/CT-TTg

Ban hành: 06/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

183

Chỉ thị 43/CT-TTg năm 2017 về tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

43/CT-TTg,Chỉ thị 43 2017,Thủ tướng Chính phủ,Công trình quốc phòng,Bảo vệ công trình quốc phòng,Khu quân sự,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/CT-TTg

Ban hành: 04/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2017

184

Chỉ thị 42/CT-TTg năm 2017 về tổ chức sơ kết thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

42/CT-TTg,Chỉ thị 42 2017,Thủ tướng Chính phủ,Sơ kết thực hiện ,Ngày Biên phòng,Tổ chức ngày biên phòng 3-3,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/CT-TTg

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2017

185

Chỉ thị 40/CT-TTg năm 2017 về tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003-2018) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

40/CT-TTg,Chỉ thị 40 2017,Thủ tướng Chính phủ,Tổng kết công tác,Động viên công nghiệp,Thi hành Pháp lệnh Động viên công nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/CT-TTg

Ban hành: 10/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2017

186

Chỉ thị 39/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

39/CT-TTg,Chỉ thị 39 2017,Thủ tướng Chính phủ,Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm ,Vi phạm pháp luật,Người thi hành công vụ,Vi phạm hành chính,Trách nhiệm hình sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

187

Chỉ thị 38/CT-TTg năm 2017 về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực do Thủ tướng Chính phủ ban hành

38/CT-TTg,Chỉ thị 38 2017,Thủ tướng Chính phủ,Thực hiện Hiệp định thương mại tự do ,Đã có hiệu lực pháp luật ,Hiệp định thương mại tự do,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/CT-TTg

Ban hành: 19/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2017

188

Chỉ thị 37/CT-TTg năm 2017 về tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

37/CT-TTg,Chỉ thị 37 2017,Thủ tướng Chính phủ,Tăng cường quản lý,Cho vay lại,Chính quyền địa phương,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/CT-TTg

Ban hành: 21/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

189

Chỉ thị 35/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử do Thủ tướng Chính phủ ban hành

35/CT-TTg,Chỉ thị 35 2017,Thủ tướng Chính phủ,Hướng dẫn công tác lập hồ sơ,Giao nộp hồ sơ lưu trữ,Lưu trữ cơ quan,Công tác văn thư lưu trữ cơ quan,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2017

190

Chỉ thị 31/2008/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Tiền Giang

31/2008/CT-UBND,Chỉ thị 31 2008,Tỉnh Tiền Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2008/CT-UBND Mỹ Tho, ngày 24 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 24/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2015

191

Chỉ thị 31/2008/CT-UBND tổ chức thực hiện Luật Bình đẳng giới của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31/2008/CT-UBND,Chỉ thị 31 2008,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thực hiện Luật Bình đẳng giới,Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

192

Chỉ thị 34/CT-TTg năm 2017 về tăng cường tiết kiệm điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

34/CT-TTg,Chỉ thị 34 2017,Thủ tướng Chính phủ,Tiết kiệm điện,Thực hiện tiết kiệm điện ,Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2017

193

Chỉ thị 33/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

33/CT-TTg,Chỉ thị 33 2017,Thủ tướng Chính phủ,Bảo vệ hành lang an toàn đường bộ,Hành lang an toàn đường bộ,Hành lang an toàn đường sắt,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2017

194

Chỉ thị 32/CT-TTg năm 2017 thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

32/CT-TTg,Chỉ thị 32 2017,Thủ tướng Chính phủ,Xử lý nợ xấu ngân hàng,Giải quyết nợ xấu ,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/CT-TTg

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2017

195

Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2017 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

kinh tế xanh, bền vững. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Xây dựng hệ thống quan trắc, cơ sở dữ liệu về tài nguyên môi trường, tập trung cho hệ thống quan trắc và cảnh báo ô nhiễm môi trường biển miền Trung; tăng cường giám sát,

Ban hành: 05/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2017

196

Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

30/CT-TTg,Chỉ thị 30 2017,Thủ tướng Chính phủ,Vật liệu nổ công nghiệp,Quản lý vật liệu nổ,Quản lý vật liệu nổ công nghiệp,Công tác quản lý nhà nước ,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

197

Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2017 về đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

27/CT-TTg,Chỉ thị 27 2017,Thủ tướng Chính phủ,Nâng cao hiệu quả,Cơ chế một cửa,Cơ chế một cửa ASEAN,Cơ chế một cửa quốc gia,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/CT-TTg

Ban hành: 29/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2017

198

Quyết định 31/2008/QĐ-TTg sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La kèm theo Quyết định 02/2007/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

31/2008/QD-TTg,Quyết định 31 2008,Thủ tướng Chính phủ,Dự án thủy điện Sơn La,Bồi thường,Hỗ trợ tái định cư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 31/2008/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 02

Ban hành: 25/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2008

199

Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

26/CT-TTg,Chỉ thị 26 2017,Thủ tướng Chính phủ,Đồng hành cùng doanh nghiệp,Phát triển doanh nghiệp,Kế hoạch phát triển doanh nghiệp,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/CT-TTg

Ban hành: 06/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2017

200

Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

25/CT-TTg,Chỉ thị 25 2017,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống ma túy,Cai nghiện ma túy,Công tác cai nghiện ma túy ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/CT-TTg

Ban hành: 05/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49