Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 31/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 232337 văn bản

41

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 31/2020/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 11 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP NHẬN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VÀ THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, CHỦ TỊCH ỦY BAN

Ban hành: 11/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

42

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2020/QĐ-UBND An Giang, ngày 09 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ ĐO ĐẠC; ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

43

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2005/-UB do tỉnh Sơn La ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2020/QĐ-UBND Sơn La, ngày 03 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2005/-UB NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2005 CỦA UBND TỈNH SƠN LA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

44

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Bình Định,Chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực tư pháp,Lĩnh vực tư pháp Bình Định,Báo cáo chế độ tư pháp Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

45

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Hải Dương,Giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Gia Lộc,Giá Dịch vụ diện tích bán hàng tại chợ Hải Dương,Thông báo giá sử dụng diện tích tại chợ Hải Dương,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2020

46

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND ban hành về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Tôm chua Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 31/2020/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM TÔM CHUA HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

47

Quyết định 31A/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

31A/2020/QD-UBND,Quyết định 31A 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Quy chế tổ chức Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh,Quy chế quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh,Quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

48

Quyết định 31/2020/QĐ-TTg sửa đổi Điều 5 Quyết định 03/2019/-TTg về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

31/2020/QD-TTg,Quyết định 31 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tiêu chí xác định xã hoàn thành mục tiêu Dự án 2,Tiêu chí xác định thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2,Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

49

Quyết định 31/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội Điều dưỡng tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 do tỉnh Tây Ninh ban hành

31/QD-UBND,Quyết định 31 2021,Tỉnh Tây Ninh,Phê duyệt Điều lệ Hội Điều dưỡng tỉnh Tây Ninh,Điều lệ Hội Điều dưỡng tỉnh Tây Ninh 2020 2025,Điều lệ Hội Điều dưỡng tỉnh Tây Ninh,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

50

Quyết định 31/QĐ-UBND năm 2020 công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội năm 2019

31/QD-UBND,Quyết định 31 2021,Thành phố Hà Nội,Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước,Kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước Hà Nội,Xếp loại doanh nghiệp nhà nước Hà Nội năm 2019,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

51

Quyết định 31/QĐ-UBND về công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Lai Châu

31/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Lai Châu,Công khai dự toán ngân sách địa phương Lai Châu,Lai Châu công bố dự toán ngân sách địa phương,Công bố công khai dự toán ngân sách địa phương 2020,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

52

Quyết định 31/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2019

31/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Bắc Ninh,Công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực Bắc Ninh,Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

53

Quyết định 31/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long

31/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục về Đất đai Ủy ban cấp huyện tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục củai Ủy ban cấp huyện tỉnh Vĩnh Long,Thủ tục về Đất đai Ủy ban cấp huyện tỉnh Vĩnh Long,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2021

54

Quyết định 31/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

31/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục hành chính về Phòng chống HIV,Công bố thủ tục hành chính về Y tế dự phòng,Công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Y tế Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

55

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Bình Định

31/2021/QD-UBND,Quyết định 31 2021,Tỉnh Bình Định,Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Bình Định,Thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Bình Định 2021,Triển khai hệ thống phản ánh hiện trường tỉnh Bình Định,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

56

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai

31/2021/QD-UBND,Quyết định 31 2021,Tỉnh Lào Cai,Vị trí chức năng của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai,Nhiệm vụ quyền hạn của Chi cục Bảo vệ môi trường Lào Cai,Cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------

Ban hành: 28/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

57

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

31/2021/QD-UBND,Quyết định 31 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai Vĩnh Phúc,Bảo đảm phòng chống thiên tai trong sử dụng công trình,Phòng chống thiên tai trong sử dụng nhà ở Vĩnh Phúc,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 18/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

58

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc

31/2021/QD-UBND,Quyết định 31 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Quy chế công tác văn thư tỉnh Vĩnh Phúc,Quy chế công tác lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc,Quy chế văn thư lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

59

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh An Giang đạt thành tích tại các giải thể thao trong nước

31/2021/QD-UBND,Quyết định 31 2021,Tỉnh An Giang,Chế độ tiền thưởng với huấn luyện viên đạt thành tích,Tiền thưởng vận động viên đạt thành tích tỉnh An Giang,Thưởng vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

60

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì công trình đường bộ, đường thủy nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh

31/2021/QD-UBND,Quyết định 31 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Lập kế hoạch bảo trì đường thủy nội địa Quảng Ninh,Phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình đường bộ Quảng Ninh,Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ tỉnh Quảng Ninh,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104