Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 31/2011/TT-BLĐTBXH: "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 195070 văn bản

1

Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 34/2008/NĐ-CP và 46/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

31/2011/TT-BLDTBXH,Thông tư 31 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam,Tuyển dụng lao động nước ngoài,Quản lý lao động nước ngoài,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2011

2

Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

31/2019/TT-BLDTBXH,Thông tư 31 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Giáo dục nghề nghiệp,Chức danh nghề nghiệp ,Hình thức thi,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

3

Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

31/2018/TT-BLDTBXH,Thông tư 31 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,An toàn vệ sinh lao động,Vệ sinh lao động,Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

4

Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH về quy định đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

31/2017/TT-BLDTBXH,Thông tư 31 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Trình độ trung cấp cao đẳng nghề ,Chương trình đào tạo Trung cấp,Đào tạo trung cấp,Đào tạo trung cấp vừa làm vừa học,Hình thức vừa làm vừa học ,Vừa làm vừa học,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2018

5

Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Luật Chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

31/2016/TT-BLDTBXH,Thông tư 31 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quản lý lao động,Tiền lương thù lao ,Chế độ tiền lương thù lao tiền thưởng ,Công ty nhà nước,Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước ,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2016

6

Thông tư 31/2015/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội ban hành

31/2015/TT-BLDTBXH,Thông tư 31 2015,Bộ Lao động thương binh và Xã ,Tổ chức tín dụng,Công ty quản lý tài sản,Quản lý lao động,Quản lý lao động tiền lương tiền thưởng ,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 31/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2015

7

Thông tư 31/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

31/2010/TT-BLDTBXH,Thông tư 31 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Xây dựng chương trình,Biên soạn giáo trình ,Dạy nghề trình độ sơ cấp ,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 08/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2010

8

Thông tư 31/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được chuyển đổi từ các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập theo Nghị định 80/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

31/2008/TT-BLDTBXH,Thông tư 31 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chế độ lao động,Chế độ tiền lương,Doanh nghiệp khoa học công nghệ,Tổ chức nghiên cứu khoa học,Chuyển đổi từ tố chức nghiên cứu KHCN,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2008

9

Thông tư 31/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 184/2007/NĐ-CP và Nghị định 166/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội ban hành

31/2007/TT-BLDTBXH,Thông tư 31 2007,Bộ Lao động – Thương binh và X,Điều chỉnh lương hưu,Điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội,Trợ cấp hàng tháng,Hướng dẫn,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2008

10

Thông tư 42/2011/TT-BLĐTBXH quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề do Bộ Lao động - Lao động và Xã hội ban hành

42/2011/TT-BLDTBXH,Thông tư 42 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Kiểm định chất lượng dạy nghề,Quy trình thực hiện ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 29/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2012

11

Thông tư 41/2011/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

41/2011/TT-BLDTBXH,Thông tư 41 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Huấn luyện an toàn lao động,Huấn luyện vệ sinh lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2011

12

Thông tư 39/2011/TT-BLĐTBXH quy định về thiết bị dạy nghề cho nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí, Nguội lắp ráp cơ khí, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

39/2011/TT-BLDTBXH,Thông tư 39 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Thiết bị dạy nghề ,Lắp đặt thiết bị cơ khí,Nguội lắp ráp cơ khí,Trình độ trung cấp,Trình độ cao đẳng,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

13

Thông tư 38/2011/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp, cao đẳng nghề cho nghề thuộc nhóm nghề: Sản xuất và chế biến - Công nghệ kỹ thuật - Máy tính và công nghệ thông tin - Dịch vụ vận tải - Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

38/2011/TT-BLDTBXH,Thông tư 38 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chương trình khung,Trình độ trung cấp nghề,Trình độ cao đẳng nghề,Nhóm nghề sản xuất và chế biến,Công nghệ kỹ thuật - Máy tính ,Công nghệ thông tin,Nhóm nghề dịch vụ vận tải,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------

Ban hành: 21/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2012

14

Thông tư 36/2011/TT-BLĐTBXH về mẫu Chứng chỉ sư phạm dạy nghề, mẫu bản sao và quy định việc quản lý, cấp Chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp, cao đẳng nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

36/2011/TT-BLDTBXH,Thông tư 36 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Mẫu chứng chỉ sư phạm dạy nghề,Mẫu bản sao chứng chỉ nghề,Chứng chỉ sư phạm dạy nghề,Trình độ trung cấp,Trình độ trung cấp nghề,Trình độ cao đẳng nghề,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2011

15

Thông tư 35/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

35/2011/TT-BLDTBXH,Thông tư 35 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Ngành Lao động Thương binh Xã hội,Công tác thi đua khen thưởng,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2011

16

Thông tư 31/2011/TT-BKHCN hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức đánh giá, định giá công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

31/2011/TT-BKHCN,Thông tư 31 2011,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tổ chức đánh giá công nghệ ,Phương thức hoạt động,Nội dung hoạt động,Tổ chức định giá công nghệ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2012

17

Thông tư 34/2011/TT-BLĐTBXH bổ sung điểm c khoản 2 mục II Thông tư 27/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

34/2011/TT-BLDTBXH,Thông tư 34 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Xác nhận đối tượng được vay vốn ,Tín dụng đối với học sinh sinh viên,Tiền tệ - Ngân hàng,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2011

18

Thông tư 33/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ thời gian làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

33/2011/TT-BLDTBXH,Thông tư 33 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Thời giờ làm việc,Thời giờ nghỉ ngơi,Gia công hàng xuất khẩu,Công việc có tính thời vụ ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2011

19

Thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

32/2011/TT-BLDTBXH,Thông tư 32 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động,Máy thiết bị vật tư,Vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt,Máy có yêu cầu nghiêm ngặt,Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt,An toàn lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 14/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2011

20

Thông tư 31/2011/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

31/2011/TT-BTTTT,Thông tư 31 2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,Danh mục sản phẩm hàng hóa ,Danh mục sản phẩm hàng hóa chuyên ngành,Bắt buộc phải công bố hợp quy ,Công nghệ thông tin và truyền thông,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server250