Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3099/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 152967 văn bản

1

Quyết định 3099/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt, ban hành thiết kế mẫu công trình giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao, vệ sinh môi trường thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

3099/QD-UBND,Quyết định 3099 2017,Tỉnh Hà Tĩnh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3099/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 23/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2017

2

Quyết định 3099/QĐ-UBND năm 2016 về kế hoạch triển khai Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh Vĩnh Long ban hành

3099/QD-UBND,Quyết định 3099 2016,Tỉnh Vĩnh Long,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3099/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 23 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 23/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2018

3

Quyết định 3099/QĐ-UBND năm 2011 điều chỉnh bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

3099/QD-UBND,Quyết định 3099 2011,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bảng giá tính lệ phí trước bạ,Lệ phí trước bạ xe ô tô,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3099/QĐ-UBND

Ban hành: 08/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2011

4

Quyết định 3099/QĐ-UBND năm 2010 về Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Y tế Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số: 3099/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 01 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Ban hành: 01/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2011

5

Quyết định 3099/QĐ-UBND năm 2006 về giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

3099/QD-UBND,Quyết định 3099 2006,Tỉnh Hà Tĩnh,Giá đất,Giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3099/QĐ-UBND

Ban hành: 27/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2012

6

Quyết định 3099/QĐ-CT.UBND năm 2013 xếp hạng di tích cấp tỉnh Khánh Hòa

3099/QD-CT.UBND,Quyết định 3099,Tỉnh Khánh Hòa,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3099/QĐ-CT.UBND Khánh Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 05/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2013

7

Quyết định 3099/QĐ-TCHQ năm 2016 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty cổ phần AEC Logistics do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

3099/QD-TCHQ,Quyết định 3099 2016,Tổng cục Hải quan,Thủ tục hải quan,Hoạt động đại lý hải quan,Công nhận hoạt động đại lý,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2016

8

Quyết định 3099/QĐ-BKHCN năm 2009 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

3099/QD-BKHCN,Quyết định 3099 2009,Bộ Khoa học và Công nghệ,tiêu chuẩn vật liệu chịu lửa gạch Manhêdi,Yêu cầu kỹ thuật tấm thạch cao,TCVN 8253 : 2009,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

9

Quyết định 3099/2004/QĐ-UB về việc sử dụng thư tín điện tử và danh sách tên miền, địa chỉ IP các đơn vị tham gia hệ thống mạng diện rộng của tỉnh Ninh Bình, mạng Chính phủ và Internet

TT Tỉnh ủy - TT HĐND tỉnh - Lưu VT, TTTH T.M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH K.T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tiến Thành QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG THƯ TÍN ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH NINH BÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3099/2004/QĐ-UB, ngày 16/12/2004 của UBND

Ban hành: 16/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2014

10

Thông báo 3099/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu phụ gia hóa chất xi mạ do Tổng cục Hải quan ban hành

3099/TB-TCHQ,Thông báo 3099,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa, phân loại hàng hóa xuất khẩu,Phụ gia hóa chất xi mạ,Phân loại hàng hóa XNK,Phân loại hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2015

11

Thông tư 3099-BYT/CB năm 1958 về việc giới thiệu bệnh nhân đi bệnh viện, bệnh xá do Bộ Y tế ban hành

3099-BYT/CB,Thông tư 3099-BYT 1958,Bộ Y tế,Giới thiệu bệnh nhân,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3099-BYT/CB Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 1958 THÔNG

Ban hành: 08/05/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

12

Quyết định 2876/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang

2876/QD-UBND,Quyết định 2876,Tỉnh An Giang,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2876/QĐ-UBND An Giang, ngày 02 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 02/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

13

Quyết định 4671/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

4671/QD-UBND,Quyết định 4671,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4671/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 02 tháng 12

Ban hành: 02/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

14

Quyết định 2868/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang

2868/QD-UBND,Quyết định 2868,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2868/QĐ-UBND An Giang, ngày 02 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 02/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

15

Quyết định 4652/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

4652/QD-UBND,Quyết định 4652,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4652/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 29 tháng 11

Ban hành: 29/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

16

Quyết định 2491/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

2491/QD-UBND,Quyết định 2491,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2491/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 29 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 29/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2019

17

Quyết định 1437/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 tỉnh Ninh Bình

1437/QD-UBND,Quyết định 1437 2019,Tỉnh Ninh Bình,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1437/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 29/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2019

18

Quyết định 5071/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5071/QD-UBND,Quyết định 5071 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,An toàn thực phẩm,Kiểm tra an toàn thực phẩm,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

19

Quyết định 5070/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

5070/QD-UBND,Quyết định 5070 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố thủ tục hành chính ,Danh mục thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2019

20

Quyết định 4640/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

4640/QD-UBND,Quyết định 4640,Tỉnh Quảng Bình,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4640/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 28 tháng 11 năm

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49