Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3033/2001/QĐ-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 181146 văn bản

1

Quyết định 3033/QĐ-BYT năm 2011 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3033/QD-BYT,Quyết định 3033 2011,Bộ Y tế,Công bố thủ tục hành chính,Sửa đổi thủ tục hành chính,Bộ Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3033/QĐ-BYT Hà Nội,

Ban hành: 23/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2011

2

Quyết định 3033/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả

3033/QD-UBND,Quyết định 3033 2019,Tỉnh Long An,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3033/QĐ-UBND Long An, ngày 19 tháng 08 năm 2019

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2020

3

Quyết định 3033/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

3033/QD-UBND,Quyết định 3033 2018,Tỉnh Quảng Nam,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3033/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 10 tháng 10

Ban hành: 10/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2018

4

Quyết định 3033/QĐ-UBND năm 2017 về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - Hợp phần quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV

3033/QD-UBND,Quyết định 3033 2017,Tỉnh Thái Nguyên ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3033/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 02 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 02/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

5

Quyết định 3033/QĐ-BYT năm 2001 về danh mục nghề, công việc được bồi dưỡng chống độc hại do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỨ TRƯỞNG Lê Văn Truyền DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT ĐỘC HẠI NGUY HIỂM VÀ ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG CHỐNG ĐỘC HẠI Kèm theo Quyết định số 3033/2001/QĐ-BYT ngày 11/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế I. KHU VỰC SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC:

Ban hành: 11/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2012

6

Quyết định 3033/QĐ-TCHQ năm 2015 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

3033/QD-TCHQ,Quyết định 3033 2015,Tổng cục Hải quan,Thủ tục hải quan ,Hoạt động đại lý hải quan,Công nhận hoạt động đại lý,Đại lý làm thủ tục hải quan ,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2015

7

Quyết định 3033/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ

3033/QD-UBND,Quyết định 3033,Thành phố Cần Thơ,Hội đồng Thi đua Khen thưởng ,Hội đồng Thi đua-khen thưởng,Quy chế hoạt động Hội đồng Thi đua Khen thưởng ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2014

8

Quyết định 3033/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh

3033/QD-UBND,Quyết định 3033 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố thủ tục hành chính,Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2012

9

Quyết định 3033/QĐ-BTC năm 2011 công bố thủ tục hành chính về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định thu nhập tính thuế từ thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

3033/QD-BTC,Quyết định 3033 2011,Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính,Gia hạn nộp thuế,Xác định thu nhập tính thuế,Dự án đầu tư ra nước ngoài,Lĩnh vực thuế,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2014

10

Quyết định 3033/QĐ-BKHCN năm 2010 hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

3033/QD-BKHCN,Quyết định 3033 2010,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3033/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2011

11

Quyết định 3033/QĐ-UBND năm 2008 về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3033/QD-UBND,Quyết định 3033 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất,2006 2010,Quận Bình Thạnh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 15/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2008

12

Quyết định 3033/QĐ-BNN-VP năm 2011 phê duyệt nội dung hoạt động “Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3033/QD-BNN-VP,Quyết định 3033 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tăng cường nội dung thông tin truyền thông,Miền núi vùng sâu vùng xa,Xã vùng biên giới hải đảo,Công nghệ thông tin BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2011

13

Quyết định 3033/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020

3033/QD-UBND,Quyết định 3033 2007,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3033/QĐ-UBND Huế, ngày

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2015

14

Quyết định 3033/QĐ-BNN-TC năm 2010 phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí và mua sắm, sửa chữa lớn cho Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3033/QD-BNN-TC,Quyết định 3033 2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Sử dụng nguồn kinh phí,Trường cao đẳng nghề,Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ ,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 11/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2010

15

Quyết định 3033/2007/QĐ-UBND về Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2008

3033/2007/QD-UBND,Quyết định 3033 2007,Tỉnh Thái Nguyên,Bảng giá đất,Quy định giá đất,Giá đất,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3033/2007/QĐ

Ban hành: 27/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

16

Kế hoạch 3033/KH-UBND năm 2016 cải cách hành chính năm 2017 do tỉnh Hà Nam ban hành

3033/KH-UBND,Tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3033/KH-UBND Hà Nam, ngày 13 tháng 12 năm 2016 KẾ HOẠCH

Ban hành: 13/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

17

Kế hoạch 3033/KH-UBND năm 2015 thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Kon Tum

3033/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3033/KH-UBND Kon Tum, ngày 22 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 22/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2016

18

Quyết định 2001/QĐ-BGTVT năm 2019 về thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết việc nghỉ hằng năm, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ do tai nạn lao động, nghỉ do bệnh nghề nghiệp, nghỉ việc riêng không hưởng lương ở Bộ Giao thông vận tải

2001/QD-BGTVT,Quyết định 2001 2019,Bộ Giao thông vận tải,Nghỉ thai sản ,Chế độ nghỉ hằng năm,Nghỉ ốm đau thai sản ,Lao động - Tiền lương BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2001/QĐ

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

19

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng

2001/QD-UBND,Quyết định 2001 2019,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2001/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 22 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 22/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2019

20

Quyết định 5431/2001/QĐ-BYT về Thường quy kỹ thuật xác định một số hoá chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) nhóm lân hữu cơ bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng và phương pháp sắc ký khí do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

5431/2001/QD-BYT,Quyết định 5431 2001,Bộ Y tế,Thường quy kỹ thuật,Hóa chất bảo vệ thực vật,Phương pháp sắc ký lớp mỏng,Phương pháp sắc ký khí,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 5431/2001/QĐ-BYT

Ban hành: 19/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83