Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 300/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 158990 văn bản

1

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và Quản lý chất lượng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

300/QD-UBND,Quyết định 300 2020,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 300/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 21 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

2

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai

300/QD-UBND,Quyết định 300 2020,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 300/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 22 tháng 01

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

3

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

300/QD-UBND,Quyết định 300,Tỉnh Ninh Bình,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 300/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 23 tháng 05

Ban hành: 23/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

4

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

300/QD-UBND,Quyết định 300 2019,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 300/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

5

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Bình

300/QD-UBND,Quyết định 300 2019,Tỉnh Quảng Bình,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 300/QĐ-UBND  Quảng Bình, ngày 29 tháng 01 năm

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2019

6

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

300/QD-UBND,Quyết định 300 2018,Tỉnh Ninh Bình,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 300/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 25 tháng 05 năm

Ban hành: 25/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2018

7

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

300/QD-UBND,Quyết định 300 2018,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 300/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 23

Ban hành: 23/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2018

8

Quyết định 300/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Quang Bình do tỉnh Hà Giang ban hành

300/QD-UBND,Quyết định 300 2018,Tỉnh Hà Giang,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 300/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 12 tháng 02 năm

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

9

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

300/QD-UBND,Quyết định 300 2018,Tỉnh Phú Yên,Thương mại,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 300/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 06

Ban hành: 06/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2018

10

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Định

300/QD-UBND,Quyết định 300 2018,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 300/QĐ-UBND Bình Định, ngày 31 tháng

Ban hành: 31/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2018

11

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

300/QD-UBND,Quyết định 300 2017,Tỉnh Cà Mau,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 300/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 23 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 23/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2017

12

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế

300/QD-UBND,Quyết định 300 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 300 /QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

13

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2017 về Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

300/QD-UBND,Quyết định 300 2017,Tỉnh Bình Thuận,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 300/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 02 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 02/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2017

14

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2017 danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Ninh

300/QD-UBND,Quyết định 300,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 300/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 24 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2017

15

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa

300/QD-UBND,Quyết định 300 2017,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 300/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 23 tháng 01 năm

Ban hành: 23/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

16

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

300/QD-UBND,Quyết định 300 2015,Tỉnh Quảng Ngãi,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 300/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 09

Ban hành: 15/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

17

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2013 về phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Hưng Yên đến năm 2025

Số: 300/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 01 tháng 02 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TỈNH HƯNG YÊN ĐẾN NĂM 2025 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Bảo vệ môi

Ban hành: 01/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2013

18

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác rà soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh

Số: 300/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Ban hành: 28/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

19

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2011 về công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

300/QD-UBND,Quyết định 300 2011,Tỉnh Vĩnh Long,Bổ sung thủ tục hành chính,Ban Quản lý khu Công Nghiệp,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 300/QĐ-UBND

Ban hành: 11/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2011

20

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

300/QD-UBND,Quyết định 300 2009,Tỉnh Tuyên Quang,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Nội vụ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 300/QĐ-UBND Tuyên Quang,

Ban hành: 10/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.38.214