Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 30/2017/NĐ-CP); "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 64928 công văn

1

Công văn 1427/BNV-VTLTNN năm 2020 thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư do Bộ Nội vụ ban hành

1427/BNV-VTLTNN,Công văn 1427 2020,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định công tác văn thư,Công tác văn thư Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

2

Công văn 4129/GSQL-GQ2 năm 2018 thực hiện khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

--------------- Số: 4129/GSQL-GQ2 V/v thực hiện khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: Công ty SD Global Việt Nam tỉnh Hải Dương. (Lô XN3, KCN Đại An mở rộng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) Trả lời kiến nghị của Công ty SD Global

Ban hành: 24/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

3

Công văn 12938/BQP-TCII năm 2018 về phối hợp thực hiện Nghị định 30/2011/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ hệ thống anten quân sự do Bộ Quốc phòng ban hành

hiện Nghị định số 30/2011/NĐ-CP ngày 06/5/2011 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ hệ thống anten quân sự Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

4

Công văn 9237/VPCP-CN năm 2018 về hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

5

Công văn 252/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

sót tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính 02 sai sót tại Nghị định

Ban hành: 05/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2017

6

Công văn 1902/BYT-QLD năm 2017 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP do Bộ Y tế ban hành

quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cơ sở kinh doanh dược. Ngày 07 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị quyết số 30/NQ-CP phiên họp thường kỳ

Ban hành: 13/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2017

7

Công văn 41/CP-KTTH năm 2018 về đính chính Nghị định 151/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

151/2017/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính sai sót tại Nghị định số

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

8

Công văn 10342/VPCP-KSTT năm 2017 thực hiện Nghị định 92/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

10342//VPCP-KSTT V/v thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ngày 07 tháng 8 năm 2017, Chính phủ đã ban

Ban hành: 29/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

9

Công văn 114/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

đính chính sai sót tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính 01 sai

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

10

Công văn 9436/QLD-KD năm 2017 thực hiện Nghị định 54/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý Dược ban hành

thực hiện Nghị định số 54/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: …………………………………….. Ngày 08/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược. Điều 91 của Nghị định có quy định về hoạt động của các cơ sở có quyền nhập khẩu

Ban hành: 05/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

11

Công văn 5065/VPCP-KTTH năm 2017 đính chính Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v Đính chính Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2017 Kính gửi: Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 5618/BTC-TCT ngày 28 tháng 4 năm 2017 về việc đính chính Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ Quy định về

Ban hành: 17/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

12

Công văn 1582/TCT-DNL năm 2017 thực hiện Điều 2 Nghị định 10/2017/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 1582/TCT-DNL V/v: Triển khai thực hiện Điều 2 Nghị định số 10/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: - Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Tổng công ty phát điện 1; - Tổng công ty phát

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2017

13

Công văn 80417/CT-TTHT năm 2020 về chi phí lãi vay theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

80417/CT-TTHT,Công văn 80417 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chi phí lãi vay theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP,Chi phí lãi vay Cục Thuế Hà Nội,Cục thuế Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

14

Công văn 1475/SNN-TL năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 129/2017/NĐ-CP do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai ban hành

1475/SNN-TL,Công văn 1475 2020,Tỉnh Đồng Nai,Thực hiện Nghị định 129/2017/NĐ-CP Đồng Nai,Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Đồng Nai,Kế hoạch khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi,Tài chính nhà nước UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

15

Công văn 2022/LĐTBXH-PCTNXH năm 2017 thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 2022/LĐTBXH-PCTNXH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2017 Kính gửi: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của

Ban hành: 24/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2017

16

Công văn 9454/VPCP-KTTH năm 2017 thực hiện Nghị định 134/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 9454/VPCP-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị định số 134/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tư pháp. Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại

Ban hành: 06/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2017

17

Công văn 5436/TCHQ-TXNK năm 2017 về triển khai Nghị định 134/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

5436/TCHQ-TXNK V/v triển khai Nghị định số 134/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; - Bộ Thông tin và Truyền thông; - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Giáo

Ban hành: 17/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2017

18

Công văn 10267/CT-TTHT năm 2020 về chi phí lãi vay được trừ theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

10267/CT-TTHT V/v chi phí lãi vay được trừ theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: Công ty TNHH OS Power Việt Nam (Địa chỉ: Phòng 12P, Tầng 12, Tòa nhà Center Building, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, MST: 0105836472) Trả lời công văn

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

19

Công văn 9208/CT-TTHT năm 2020 về xác định chi phí lãi vay theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

9208/CT-TTHT V/v xác định chi phí lãi vay theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: Chi cục Thuế Quận Hai Bà Trưng Trả lời công văn 32368/CCT-KT2 ngày 01/11/2019 của Chi cục Thuế Quận Hai Bà Trưng hỏi về xác định chi phí lãi vay theo quy định tại Nghị định

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

20

Công văn 7956/VPCP-KTTH năm 2017 triển khai Nghị định 134/2016/ND-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

7956/VPCP-KTTH V/v triển khai Nghị định số 134/2016/ND-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182