Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 30/2015/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 63513 công văn

1

Công văn 9237/VPCP-CN năm 2018 về hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9237/VPCP-CN V/v hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư Hà Nội, ngày 25 tháng 9

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

2

Công văn 10016/VPCP-CN năm 2018 về hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10016/VPCP-CN V/v hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Hà

Ban hành: 15/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2018

3

Công văn 4129/GSQL-GQ2 năm 2018 thực hiện khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4129/GSQL-GQ2 V/v thực hiện khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm

Ban hành: 24/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

4

Công văn 12938/BQP-TCII năm 2018 về phối hợp thực hiện Nghị định 30/2011/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ hệ thống anten quân sự do Bộ Quốc phòng ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12938/BQP-TCII V/v phối hợp thực hiện Nghị định số 30/2011/NĐ-CP ngày 06/5/2011 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ hệ thống anten quân sự

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

5

Công văn 3825/VPCP-CN năm 2019 về Nghị định sửa đổi, Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3825/VPCP-CN V/v ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

6

Công văn 3110/VPCP-CN năm 2019 về lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3110/VPCP-CN V/v lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và số 44/2015/NĐ-CP về QHĐT, QHXD Hà

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

7

Công văn 3584/BCT-XNK năm 2014 giải quyết vướng mắc khi thực hiện Điều 29, 30 Nghị định 187/2013/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3584/BCT-XNK V/v giải quyết vướng mắc khi thực hiện Điều 29, 30 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

8

Công văn 276/KL-ĐTXL năm 2015 hướng dẫn áp dụng Nghị định 40/2015/NĐ-CP do Cục Kiểm lâm ban hành

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP CỤC KIỂM LÂM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 276/KL-ĐTXL V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 40/2015/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 20/05/2017

Cập nhật: 06/07/2015

9

Công văn 8514/VPCP-ĐMDN năm 2016 thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8514/VPCP-ĐMDN V/v thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016 Kính

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

10

Công văn 2870/BNV-TCBC năm 2018 về báo cáo số liệu theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP, 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2870/BNV-TCBC V/v báo cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa Hà Nội, ngày 26 tháng 6

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

11

Công văn về việc hỗ trợ sản xuất kinh doanh cà phê vối

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/CP-KTTH Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2001 CÔNG VĂN CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 30/CP-KTTH NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2001VỀ VIỆC HỖ

Ban hành: 11/01/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

12

Công văn 6948/BKHĐT-QLĐT năm 2018 trả lời kiến nghị về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

đầu tư: Nghị định số 30/2015/NĐ-CP (Điều 1 Khoản 1 điểm b) quy định phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, cần lựa chọn nhà đầu tư thuộc danh mục dự án được phê duyệt theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Nghị định này để xây dựng công trình thuộc đô thị, khu đô thị mới;

Ban hành: 02/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2018

13

Công văn 1444/BXD-QLN năm 2018 thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP và Thông tư 27/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1444/BXD-QLN V/v tập trung triển khai thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 và Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 Hà

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

14

Công văn 1405/BXD-QLN năm 2018 về thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

công cộng cũ, nguy hiểm trên địa bàn; hoàn thành rà sát sơ bộ trước ngày 31/12/2016 và kiểm định chi tiết trước ngày 31/12/2017. Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và Quyết định số 681/QĐ-BXD

Ban hành: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2018

15

Công văn 4360/VPCP-ĐMDN năm 2018 về báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm theo quy định tại Nghị định 87/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4360/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2018

Ban hành: 11/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

16

Công văn 9990/BTC-NSNN năm 2017 về nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và 26/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9990/BTC-NSNN V/v nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP

Ban hành: 28/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

17

Công văn về việc thực hiện Nghị định 30/2000/NĐ-CP

THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 30/2000/NĐ-CP Kính gửi - Các Vụ, Cục thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ - Các Sở Văn hóa - Thông tin - Các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ Ngày 11/08/2000, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2000/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số loại giấy

Ban hành: 14/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

18

Công văn 4578/VPCP-KTTH năm 2015 thực hiện Nghị định 206/2013/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4578/VPCP-KTTH V/v thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 18/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2015

19

Công văn 169/BXD-QLN năm 2018 về thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 169/BXD-QLN V/v: Thực hiện Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

20

Công văn 2549/VPCP-KTTH năm 2015 thực hiện Nghị định 206/2013/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

2015 về việc tổng hợp báo cáo thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau: 1. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Nam Định, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Kiên Giang và Ủy ban

Ban hành: 15/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.102.115