Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 30/2015/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 66924 công văn

1

Công văn 9237/VPCP-CN năm 2018 về hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

2

Công văn 10016/VPCP-CN năm 2018 về hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6918/BKHĐT-QLĐT ngày 01 tháng 10 năm 2018) về việc triển khai Nghị quyết

Ban hành: 15/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2018

3

Công văn 1427/BNV-VTLTNN năm 2020 thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư do Bộ Nội vụ ban hành

1427/BNV-VTLTNN,Công văn 1427 2020,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định công tác văn thư,Công tác văn thư Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

4

Công văn 4129/GSQL-GQ2 năm 2018 thực hiện khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

--------------- Số: 4129/GSQL-GQ2 V/v thực hiện khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: Công ty SD Global Việt Nam tỉnh Hải Dương. (Lô XN3, KCN Đại An mở rộng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) Trả lời kiến nghị của Công ty SD Global

Ban hành: 24/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

5

Công văn 12938/BQP-TCII năm 2018 về phối hợp thực hiện Nghị định 30/2011/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ hệ thống anten quân sự do Bộ Quốc phòng ban hành

hiện Nghị định số 30/2011/NĐ-CP ngày 06/5/2011 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ hệ thống anten quân sự Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

6

Công văn 3825/VPCP-CN năm 2019 về Nghị định sửa đổi, Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 48/TTr-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2019) và Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp (Công văn số

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

7

Công văn 10246/BTC-HCSN năm 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

định số 16/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Thực hiện công văn số 1492/BC-ĐGS ngày 22/4/2019 của Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính ngân sách về kết quả giám sát tại tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang; về kiến nghị của tỉnh Bắc Giang về vướng

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

8

Công văn 2366/TCHQ-GSQL năm 2020 về đánh giá tình hình thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP và 59/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

2366/TCHQ-GSQL,Công văn 2366 2020,Tổng cục Hải quan,Kiến nghị sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP,Kiến nghị sửa đổi Nghị định 59/2018/NĐ-CP,Kiến nghị sửa đổi bổ sung Nghị định Tổng cục Hải quan,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

9

Công văn 1447/BGDĐT-KHTC năm 2020 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1447/BGDDT-KHTC,Công văn 1447 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP,Chính sách miễn giảm học phí,Quản lý học phí hệ thống giáo dục quốc dân,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

10

Công văn 3110/VPCP-CN năm 2019 về lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và số 44/2015/NĐ-CP về QHĐT, QHXD Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Về đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 604/BXD-QHKT ngày 28 tháng 3 năm 2019 về việc lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

11

Công văn 3584/BCT-XNK năm 2014 giải quyết vướng mắc khi thực hiện Điều 29, 30 Nghị định 187/2013/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

hiện Điều 29, 30 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Trả lời công văn số 3176/TCHQ-GSQL ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị giải quyết vướng mắc khi thực hiện Điều 29, 30 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

12

Công văn về việc hỗ trợ sản xuất kinh doanh cà phê vối

30/CP-KTTH,Công văn 30 2001,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/CP-KTTH Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2001 CÔNG VĂN CỦA CHÍNH PHỦ SỐ

Ban hành: 11/01/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

13

Công văn 276/KL-ĐTXL năm 2015 hướng dẫn áp dụng Nghị định 40/2015/NĐ-CP do Cục Kiểm lâm ban hành

276/KL-DTXL,Công văn 276 2015,Cục Kiểm lâm,Nghị định 40/2015/NĐ-CP,Hướng dẫn Nghị định 40/2015/NĐ-CP,Phạt vi phạm hành chính quản lý rừng,Phát triển rừng,Bảo vệ và phát triển rừng,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP CỤC KIỂM LÂM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 20/05/2017

Cập nhật: 06/07/2015

14

Công văn 1509/BXD-QLN năm 2019 thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

21/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và Quyết định số 681/QĐ-BXD ngày 12/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng. Ngoài ra, Bộ đã có các văn bản đề nghị khẩn trương

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

15

Công văn 8514/VPCP-ĐMDN năm 2016 thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8514/VPCP-DMDN,Công văn 8514,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị định,Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP,Thông tin của doanh nghiệp ,Doanh nghiệp nhà nước,Quản lý doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

16

Công văn 16/BXD-GĐ năm 2019 về trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Cục Đường sắt Việt Nam – Bộ Giao thông Vận tải Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 471/CĐSVN-KCHTGT ngày 12/3/2019 của Cục Đường sắt Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải (Cục Đường sắt Việt Nam) về việc đề nghị hướng dẫn

Ban hành: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

17

Công văn 2870/BNV-TCBC năm 2018 về báo cáo số liệu theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP, 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa do Bộ Nội vụ ban hành

báo cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018 Kính gửi: - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

18

Công văn 3617/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau: Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đồng ý mở rộng quy mô đầu tư từ 15 ha lên 45ha (tại văn bản số 4121/UBND-TH ngày 23/11/2010) và được phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy mô điện tích dự án đầu tư từ 45ha xuống còn 10ha (tại Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 31/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

19

Công văn về việc thực hiện Nghị định 30/2000/NĐ-CP

BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 4893/VHTT-PC NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 30/2000/NĐ-CP Kính gửi - Các Vụ, Cục thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ - Các Sở Văn hóa - Thông tin - Các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ Ngày 11/08/2000, Chính phủ đã ban hành Nghị định

Ban hành: 14/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

20

Công văn 1444/BXD-QLN năm 2018 thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP và Thông tư 27/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

với 6 tháng đầu năm, báo cáo số liệu trước ngày 30/6; đối với 6 tháng cuối năm, báo cáo số liệu trước ngày 31/12. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo để việc triển khai thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP và Thông tư số 27/2016/TT-BXD đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Trân trọng./.

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.25.104