Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 30/2011/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 167456 văn bản

1

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND quy định mức thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số: 30/2011/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày

Ban hành: 21/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2012

2

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

30/2011/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2011-2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 20/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2012

3

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND về Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2012 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

30/2011/QD-UBND,Quyết định 30 2011,Tỉnh Hải Dương,Giá đất năm 2012,Tỉnh Hải Dương,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 30/2011/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 19

Ban hành: 19/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2012

4

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND về phân loại đường phố năm 2012 trên địa bàn tỉnh Nam Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

30/2011/QD-UBND,Quyết định 30 2011,Tỉnh Nam Định,Bảng phân loại đường phố,Tỉnh Nam Định,Bất động sản Ủy ban nhân dân tỈnh nam đỊnH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2011/QĐ-UBND Nam

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2012

5

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND về Quy định trách nhiệm phối hợp quản lý và xử lý vi phạm để vật liệu xây dựng, chướng ngại vật, phơi nông sản, đốt rơm rạ trái phép trên lòng, lề đường bộ, cầu đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

---------------- Số: 30/2011/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 08 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM ĐỂ VẬT LIỆU XÂY DỰNG, CHƯỚNG NGẠI VẬT, PHƠI NÔNG SẢN, ĐỐT RƠM RẠ TRÁI PHÉP TRÊN LÒNG, LỀ ĐƯỜNG BỘ, CẦU ĐƯỜNG BỘ THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Ban hành: 08/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2011

6

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản đăng ký nộp lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số: 30/2011/QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày 06 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ, XE MÔ TÔ, PHƯƠNG TIỆN THỦY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm

Ban hành: 06/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2011

7

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn kèm theo Quyết định 80/2004/-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

30/2011/QD-UBND,Quyết định 30 2011,Tỉnh Đắk Nông,Quy chế tuyển dụng,Công chức xã phường thị trấn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 30/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 10/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2011

8

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất ở, nông nghiệp; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

30/2011/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 26 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở, ĐẤT NÔNG NGHIỆP; HẠN MỨC CÔNG NHẬN ĐẤT Ở ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THỬA ĐẤT Ở CÓ VƯỜN, AO CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội

Ban hành: 26/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2011

9

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

30/2011/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 24 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2011

10

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND về Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc ---------------- Số: 30/2011/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 21 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU,

Ban hành: 21/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2011

11

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND về Quy định thẩm quyền tuyển, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số: 30/2011/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Ban hành: 19/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2011

12

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND về Quy định đơn giá thuê đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

30/2011/QD-UBND,Quyết định 30 2011,Tỉnh Lai Châu,Đơn giá thuê đất,Đơn giá thuê mặt nước,Tỉnh Lai Châu,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 30/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 19/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2012

13

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND quy định về cấp phát và thanh toán kinh phí đặt hàng dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

30/2011/QD-UBND,Quyết định 30 2011,Thành phố Đà Nẵng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2011/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 19

Ban hành: 19/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

14

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

30/2011/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 17 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm

Ban hành: 17/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2011

15

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND quy định bảng giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

30/2011/QD-UBND,Quyết định 30 2011,Tỉnh Kon Tum,Khung giá nước sạch sinh hoạt,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 30/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 17/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2011

16

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND về Quy định phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

30/2011/QD-UBND,Quyết định 30 2011,Tỉnh Lào Cai,Chung sức xây dựng nông thôn mới,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 30/2011/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2011

17

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND về Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

--------------- Số: 30/2011/QĐ-UBND Sóc Trăng , ngày 11 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11

Ban hành: 11/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

18

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND quy định về bảo vệ nguồn nước cấp, công trình cấp nước, cung cấp và tiêu thụ nước sạch do thành phố Cần Thơ ban hành

Số: 30/2011/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 05 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC CẤP, CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC, CUNG CẤP VÀ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Ban hành: 05/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2013

19

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2011/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 30 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC THÚ Y THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG TRỊ UỶ

Ban hành: 30/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

20

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND về Quy chế bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

30/2011/QD-UBND,Quyết định 30 2011,Tỉnh Hà Tĩnh,Quy chế bán đấu giá cây đứng ,Khai thác gỗ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 29/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158