Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 30/2004/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 140603 văn bản

1

Quyết định 30/2004/QĐ-UB về quy định một số cơ chế ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

30/2004/QD-UB,Quyết định 30 2004,Tỉnh Quảng Nam,Doanh nghiệp,Đầu tư UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2004/QĐ-UB Tam Kỳ, ngày 19 tháng 5 năm 2004

Ban hành: 19/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

2

Quyết định 30/2004/QĐ-UB về Quy định tổ chức lễ tang và chi phí phúng viếng đám tang đối với cán bộ, công, viên chức Nhà nước khi từ trần do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2004/QĐ-UB Lạng Sơn, ngày 19 tháng 5 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ CHI PHÍ PHÚNG VIẾNG ĐÁM TANG ĐỐI VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC KHI TỪ TRẦN ỦY BAN NHÂN NHÂN TỈNH LẠNG SƠN Căn cứ Luật

Ban hành: 19/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2012

3

Quyết định 30/2004/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu di dân tái định cư tập trung của huyện Từ Liêm tại xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà nội - Tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

30/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ TẬP TRUNG CỦA HUYỆN TỪ LIÊM TẠI XÃ PHÚ DIỄN, HUYỆN TỪ LIÊM, HÀ NỘI - TỶ LỆ 1/500. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Căn

Ban hành: 08/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2010

4

Quyết định 30/2004/QĐ-UB phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 12, khóa III, nhiệm kỳ 2004 – 2009 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

30/2004/QD-UB,Quyết định 30 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Hội đồng nhân dân,Quận 12,Đơn vị bầu cử,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2004/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2004

Ban hành: 20/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

5

Quyết định 30/2004/QĐ-UB thành lập Phòng (và tương đương) và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

30/2004/QD-UB,Quyết định 30 2004,Thành phố Cần Thơ,Đơn vị sự nghiệp quận Ninh Kiều,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2004/QĐ-UB

Ban hành: 05/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2012

6

Chỉ thị 30/2004/CT-UB về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự năm 2005 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

30/2004/CT-UB,Chỉ thị 30,Thành phố Hồ Chí Minh,Đăng ký nghĩa vụ quân sự,Nghĩa vụ quân sự,Gọi công dân nhập ngũ,Tuyển sinh quân sự,Tuyển chọn công dân nhập ngũ,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2013

7

Quyết định 30/2004/QĐ-BGTVT Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của tín hiệu trên phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

30/2004/QD-BGTVT,Quyết định 30 2004,Bộ Giao thông vận tải,Tiêu chuẩn kỹ thuật của tín hiệu,Phương tiện thủy,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2004/QĐ-BGTVT Hà

Ban hành: 14/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

8

Quyết định 30/2004/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 326 : 2004 "Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

30/2004/QD-BXD,Quyết định 30 2004,Bộ Xây dựng,Cọc khoan nhồi,Tiêu chuẩn xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ------- Số: 30/2004/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2004

Ban hành: 10/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Quyết định 30/2004/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam về Hạt giống lúa nước TCVN 1776 – 1995,TCVN 1700 – 86 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

30/2004/QD-BKHCN,Quyết định 30 2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hạt giống lúa nước,Hủy bỏ,Tiêu chuẩn,Việt Nam,Tài nguyên - Môi trường BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 30/2004/QĐ

Ban hành: 29/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2007

10

Quyết định 30/2004/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non chu kỳ II (2004-2007) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

30/2004/QD-BGDDT,Quyết định 30 2004,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo viên mầm non,Bồi dưỡng,Bồi dưỡng thường xuyên,Chương trình bồi dưỡng thường xuyên,Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

11

Quyết định 30/2004/QĐ-BNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc

30/2004/QD-BNN,Quyết định 30 2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 30/2004/QĐ

Ban hành: 30/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Quyết định 30/2004/QĐ-BBCVT ban hành cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày GSM của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

30/2004/QD-BBCVT,Quyết định 30,Bộ Bưu chính Viễn thông,Trả trước thuê bao ngày,Cước dịch vụ thông tin di động trả trước,GSM,Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH- VIỄN THÔNG ****** CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

13

Quyết định 30/2004/QĐ-BNV ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức hành chính và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã các tỉnh Tây Nguyên do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

30/2004/QD-BNV,Quyết định 30 2004,Bộ Nội vụ,Chương trình bồi dưỡng kiến thức hành chính,Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước,Cán bộ xã,Tây Nguyên,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ******* Số: 30/2004/QĐ

Ban hành: 04/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

14

Quyết định 30/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Nhựa Nha Trang thuộc Công ty Nhựa Rạng Đông thành Công ty cổ phần Nhựa Nha Trang do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

30/2004/QD-BCN,Quyết định 30 2004,Bộ Công nghiệp,Nhà máy Nhựa Nha Trang,Công ty Nhựa Rạng Đông,Chuyển thành công ty cổ phần,Công ty Cổ phần,Doanh nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 21/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

15

Quyết định 30/2004/QĐ-BTC về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xăng, dầu và tạm nhập, tái xuất xăng, dầu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

30/2004/QD-BTC,Quyết định 30 2004,Bộ Tài chính,Xuất nhập khẩu xăng dầu,Thủ tục hải quan,Tạm nhập tái xuất,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2004/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 06/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

16

Quyết định 30/2004/QĐ-UBND về Quy định quản lý và sử dụng Quỹ an ninh quốc phòng ở xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

30/2004/QD-UBND,Quyết định 30 2004,Tỉnh Bình Định,Quỹ quốc phòng an ninh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2004/QĐ-UB Quy Nhơn, ngày 30 tháng 3

Ban hành: 30/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2012

17

Quyết định 30/2006/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngũ Hiệp - Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/500 (Phần quy hoạch Hệ thống hạ tầng kỹ thuật) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

30/2006/QD-UB,Quyết định 30 2006,Thành phố Hà Nội,Quy hoạch chi tiết,Khu đấu giá quyền sử dụng đất,Xã Ngũ Hiệp Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Xây dựng tỷ lệ 1/500,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 20/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2009

18

Quyết định 30/2005/QĐ-UB quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Xây dựng và Cấp thoát nước Quảng Nam sản xuất, quản lý, cung cấp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

30/2005/QD-UB,Quyết định 30 2005,Tỉnh Quảng Nam,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2005/QĐ-UB Tam Kỳ, ngày 25 tháng 4 năm

Ban hành: 25/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

19

Quyết định 30/2005/QĐ-UB về Quy định hạn mức giao đất ở, đất nông nghiệp; công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

30/2005/QD-UB,Quyết định 30 2005,Tỉnh Khánh Hòa,Hạn mức giao đất ở,Hạn mức giao đất nông nghiệp,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 30/2005/QĐ-UB

Ban hành: 31/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2011

20

Quyết định 30/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ tỉnh Trà Vinh

30/QD-UBND,Quyết định 30,Tỉnh Trà Vinh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 09 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.129.211