Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 30/2015/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 189329 văn bản

141

Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT PHẠM VI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN; TRÁCH

Ban hành: 02/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2015

142

Nghị định 30/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập

CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 30/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ

Ban hành: 30/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2009

143

Nghị quyết 30/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2019

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2019, tổ chức vào ngày 04 tháng 5

Ban hành: 11/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

144

Nghị định 30/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng để mở rộng thành phố Hải Dương; thành lập phường Tứ Minh, phường Việt Hòa và mở rộng địa giới hành chính phường Hải Tân thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương

CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 30/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2008 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC HUYỆN: NAM SÁCH, GIA LỘC,

Ban hành: 19/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2008

145

Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2018 về ký Hiệp định Đầu tư ASEAN-Hồng Kông, Trung Quốc do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/NQ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH ĐẦU TƯ GIỮA ASEAN-HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/04/2018

146

Nghị định 30/2007/NĐ-CP về việc kinh doanh xổ số

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH XỔ SỐ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 01/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2007

147

Nghị định 30/2006/NĐ-CP về thống kê khoa học và công nghệ

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHÍNH PHỦ Căn

Ban hành: 29/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

148

Nghị định 30/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Đo đạc và Bản đồ

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 30/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ XỬ

Ban hành: 11/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

149

Nghị quyết 30/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017

PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017, tổ chức vào ngày

Ban hành: 07/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2017

150

Quyết định 30/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN HỒNG NGỰ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2018

151

Thông tư 30/2015/TT BGDĐT sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2015/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2015

152

Nghị định 30/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 30/2003/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2003 QUY ĐỊNH

Ban hành: 01/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

153

Nghị định 30/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh người cao tuổi

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2002 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 30/2002/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2002 QUY ĐỊNH

Ban hành: 26/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2011

154

Nghị định 30/2001/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đắk Nông và huyện Đắk Mil để thành lập huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Lắk

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 30/2001/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ

Ban hành: 21/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

155

Nghị định 30/2000/NĐ-CP bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2000/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 30/2000/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ

Ban hành: 11/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

156

Nghị định 30/1999/NĐ-CP về việc thành lập thị xã, thị trấn thuộc huyện Tuyên Hoá và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 30/1999/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 1999 VỀ VIỆC

Ban hành: 28/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

157

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND bổ sung Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 kèm theo Quyết định 34/2010/QĐ-UBND do tỉnh Yên Bái ban hành

hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số 211/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2016

158

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2015/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 31 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2016

159

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2015/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 29 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,

Ban hành: 29/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

Ban hành: 25/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.102.115