Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 30/2015/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 207559 văn bản

101

Nghị định 43/2015/NĐ-CP Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

43/2015/ND-CP,Nghị định 43 2015,Chính phủ,bảo vệ nguồn nước,Hành lang bảo vệ nguồn nước,Lập hành lang bảo vệ nguồn nước,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2015/NĐ-CP

Ban hành: 06/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2015

102

Nghị định 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ

45/2015/ND-CP,Nghị định 45 2015,Chính phủ,Quản lý hoạt động bản đồ ,Hoạt động đo đạc và bản đồ ,Hoạt động đo đạc ,Hoạt động bản đồ,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2015/NĐ-CP

Ban hành: 06/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2015

103

Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

44/2015/ND-CP,Nghị định 44 2015,Chính phủ,Quy hoạch xây dựng,Thẩm định quy hoạch xây dựng,Phê duyệt quy hoạch xây dựng,Thực hiện quy hoạch xây dựng,Giấy phép quy hoạch,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2015

104

Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

42/2015/ND-CP,Nghị định 42 2015,Chính phủ,Chứng khoán phát sinh,Thị trường chứng khoán phái sinh,Thị trường chứng khoán,Chứng khoán CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2015/NĐ-CP

Ban hành: 05/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2015

105

Nghị định 41/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú"

41/2015/ND-CP,Nghị định 41 2015,Chính phủ,Xét tặng danh hiệu,Danh hiệu thầy thuốc nhân dân,Danh hiệu thầy thuốc ưu tú,Quy chế xét tặng danh hiệu,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2015

106

Nghị định 39/2015/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

39/2015/ND-CP,Nghị định 39 2015,Chính phủ,Hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo,Chính sách Dân số,Sinh con đúng chính sách dân số,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2015/NĐ-CP

Ban hành: 27/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2015

107

Nghị định 40/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 157/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

40/2015/ND-CP,Nghị định 40 2015,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Quản lý rừng,Phát triển rừng,Bảo vệ rừng,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2015/NĐ-CP

Ban hành: 27/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2015

108

Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

38/2015/ND-CP,Nghị định 38 2015,Chính phủ,Quản lý chất thải,Quản lý phế liệu,Quản lý chất thải và phế liệu,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/2015/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 24/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2015

109

Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

37/2015/ND-CP,Nghị định 37 2015,Chính phủ,Hợp đồng xây dựng,Thực hiện hợp đồng xây dựng ,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 04

Ban hành: 22/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

110

Nghị định 36/2015/NĐ-CP Quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp

36/2015/ND-CP,Nghị định 36 2015,Chính phủ,Cục Hải quan tỉnh,Cục Hải quan liên tỉnh,Tiêu chí thành lập Cục Hải quan,Hải quan các cấp,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2015

111

Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

35/2015/ND-CP,Nghị định 35 2015,Chính phủ,Sử dụng đất trồng lúa,Bảo vệ đất trồng lúa ,Đất trồng lúa ,Chuyển đổi mục đích đất trồng lúa ,Quản lý đất trồng lúa,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2015

112

Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

34/2015/ND-CP,Nghị định 34 2015,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định,Nghị định số 53/2013/NĐ-CP,Công ty quản lý tài sản,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số:

Ban hành: 31/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2015

113

Nghị định 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

33/2015/ND-CP,Nghị định 33 2015,Chính phủ,Kết luận thanh tra,Thực hiện kết luận thanh tra,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm

Ban hành: 27/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

114

Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

32/2015/ND-CP,Nghị định 32 2015,Chính phủ,Đầu tư xây dựng,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

115

Nghị định 31/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

31/2015/ND-CP,Nghị định 31 2015,Chính phủ,Cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ,Hướng dẫn Luật Việc làm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 31/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

116

Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công chứng

29/2015/ND-CP,Nghị định 29 2015,Chính phủ,Luật công chứng,Hướng dẫn Luật công chứng,Nghị định hướng dẫn,Nghị định hướng dẫn Luật ,Dịch vụ pháp lý CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2015/NĐ-CP

Ban hành: 15/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2015

117

Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

28/2015/ND-CP,Nghị định 28 2015,Chính phủ,Luật việc làm 2013,Bảo hiểm thất nghiệp,Hướng dẫn luật,Nghị định hướng dẫn Luật,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2015/NĐ-CP

Ban hành: 12/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2015

118

Nghị định 27/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo Nhân dân', 'Nhà giáo Ưu tú'

27/2015/ND-CP,Nghị định 27 2015,Chính phủ,Xét tặng danh hiệu,Nhà giáo Nhân dân,Danh hiệu nhà giáo nhân dân,Nhà giáo ưu tú,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2015/NĐ-CP

Ban hành: 10/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2015

119

Nghị định 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

26/2015/ND-CP,Nghị định 26 2015,Chính phủ,Cán bộ không đủ điều kiện,Không đủ điều kiện về tuổi,Tuổi tái cử tái bổ nhiệm ,Giữ chức vụ chức danh theo nhiệm kỳ ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------

Ban hành: 09/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2015

120

Nghị định 24/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

24/2015/ND-CP,Nghị định 24 2015,Chính phủ,Luật Giao thông đường thủy nội địa,Nghị định hướng dẫn Luật ,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 24/2015/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 27/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.160.29