Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 30/2015/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 207575 văn bản

81

Nghị định 64/2015/NĐ-CP quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

64/2015/ND-CP,Nghị định 64 2015,Chính phủ,Cơ chế phối hợp,Xuất nhập cảnh quá cảnh cư trú ,Công tác quản lý xuất nhập cảnh,Phối hợp giữa Bộ Cơ quan ngang Bộ,Quản lý người nước ngoài tại Việt Nam,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 06/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2015

82

Nghị định 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

63/2015/ND-CP,Nghị định 63 2015,Chính phủ,Chế độ lao động dôi dư ,Chính sách lao động dôi dư,Giải quyết chế độ lao động dôi dư ,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2015

83

Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự

62/2015/ND-CP,Nghị định 62 2015,Chính phủ,Thực hiện Luật Thi hành án dân sự ,Triển khai Luật Thi hành án dân sự,Hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự,Chi tiết Luật Thi hành án dân sự,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2015

84

Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

61/2015/ND-CP,Nghị định 61 2015,Chính phủ,Quỹ quốc gia về việc làm,Quản lý Quỹ quốc gia về việc làm,Chính sách hỗ trợ tạo việc làm,Hỗ trợ tạo việc làm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

85

Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi

60/2015/ND-CP,Nghị định 60 2015,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP ,Hướng dẫn Luật chứng khoán ,Hướng dẫn luật chứng khoáng sửa đổi,Hướng dẫn Chứng khoán ,Chứng khoán CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2015

86

Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

59/2015/ND-CP,Nghị định 59 2015,Chính phủ,Quản lý dự án đầu tư xây dựng,Lập dự án đầu tư xây dựng,Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng,Thẩm định dự án đầu tư xây dựng,Đầu tư xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

87

Nghị định 57/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2013/NĐ-CP quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch

57/2015/ND-CP,Nghị định 57 2015,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 152/2013/NĐ-CP,Quản lý phương tiện cơ giới,Phương tiện cơ giới của người nước ngoài,Người nước ngoài du lịch Việt Nam,Phương tiện cơ giới đưa vào Việt Nam,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2015

88

Nghị định 58/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

58/2015/ND-CP,Nghị định 58 2015,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Sửa đổi Nghị định 192/2013/NĐ-CP,Sử dụng tài sản nhà nước,Quản lý tài sản nhà nước,Tài sản nhà nước,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ban hành: 16/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2015

89

Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

55/2015/ND-CP,Nghị định 55 2015,Chính phủ,Phát triển nông nghiệp nông thôn,Chính sách tín dụng,Xây dựng nông thôn mới ,Chương trình tín dụng,Hoạt động tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

90

Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

56/2015/ND-CP,Nghị định 56 2015,Chính phủ,Đánh giá cán bộ công chức viên chức,Phân loại cán bộ công chức viên chức,Đánh giá và phân loại viên chức,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

91

Nghị định 54/2015/NĐ-CP Quy định ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả

54/2015/ND-CP,Nghị định 54 2015,Chính phủ,Hoạt động sử dụng nước,Hoạt động sử dụng nước tiết kiệm,Hoạt động sử dụng nước hiệu quả,Ưu đãi hoạt động sử dụng nước tiết kiệm,Sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 08/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2015

92

Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

53/2015/ND-CP,Nghị định 53 2015,Chính phủ,Cán bộ nghỉ hưu,nghỉ hưu ở tuổi cao hơn,Công chức nghỉ hưu,Chế độ nghỉ hưu,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2015/NĐ-CP

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

93

Nghị định 52/2015/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

52/2015/ND-CP,Nghị định 52 2015,Chính phủ,Cơ sở dữ liệu quốc gia,Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia,Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật,Dữ liệu quốc gia ,Trung tâm Dữ liệu quốc gia ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

94

Nghị định 51/2015/NĐ-CP về cấp ý kiến pháp lý

51/2015/ND-CP,Nghị định 51 2015,Chính phủ, ý kiến pháp lý,Thủ tục cấp ý kiến pháp lý,Nội dung ý kiến pháp lý,cấp ý kiến pháp lý,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 51/2015/NĐ-CP

Ban hành: 26/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

95

Nghị định 30/2011/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự

30/2011/ND-CP,Nghị định 30 2011,Chính phủ,Hành lang an toàn kỹ thuật,Hệ thống anten quân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2011

Ban hành: 06/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2011

96

Nghị định 50/2015/NĐ-CP về thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

50/2015/ND-CP,Nghị định 50 2015,Chính phủ,Hiệp định Việt Hàn ,Cơ cấu tổ chức Viện KHCN,Cơ chế hoạt động Viện KHCN,Tổ chức khoa học và công nghệ,Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam,Viện Khoa học Công nghệ VN Hàn Quốc CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2015

97

Nghị định 49/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2006/NĐ-CP về việc quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

49/2015/ND-CP,Nghị định 49 2015,Chính phủ,Đào tạo cán bộ công chức viên chức,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015

Ban hành: 15/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2015

98

Nghị định 48/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp

48/2015/ND-CP,Nghị định 48 2015,Chính phủ,Giáo dục nghề nghiệp,Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014,Hướng dẫn Luật Giáo dục nghề nghiệp,Lao động - Tiền lương,Giáo dục CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 15/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

99

Nghị định 47/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

47/2015/ND-CP,Nghị định 47 2015,Chính phủ,Thanh tra viên,Thanh tra Nông nghiệp,Thanh tra Nông nghiệp ở địa phương,Hoạt động thanh tra,Tổ chức hoạt động thanh tra ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

100

Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

46/2015/ND-CP,Nghị định 46 2015,Chính phủ,Quản lý chất lượng công trình xây dựng,Quản lý chất lượng công trình ,Công trình xây dựng,Bảo trì công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.25.104