Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 30/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 213986 văn bản

1

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng do tỉnh Bạc Liêu ban hành

30/2006/QD-UBND,Quyết định 30,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2006/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 17 tháng 11

Ban hành: 17/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2013

2

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hà Nam

30/2006/QĐ-UBND Phủ Lý, ngày 26 tháng 10 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA - THÔNG TIN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP

Ban hành: 26/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

3

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng mạng và các dịch vụ cơ bản trên mạng vi tính quận 5 do Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành

30/2006/QD-UBND,Quyết định 30 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Quận 5,Quản lý sử dụng mạng,Dịch vụ cơ bản trên mạng vi tính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 30/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 12/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

4

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý thu phí, lệ phí và đấu thầu phí đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Số: 30/2006/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 05 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ ĐẤU THẦU PHÍ ĐỐI VỚI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN TỈNH HẬU GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ

Ban hành: 05/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2009

5

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND về quy định giá bán báo Kiên Giang

30/2006/QD-UBND,Quyết định 30,Tỉnh Kiên Giang,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2006/QĐ-UBND Rạch Giá, ngày 31 tháng 8 năm 2006

Ban hành: 31/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2014

6

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND quy chế làm việc của Sở Y tế do tỉnh Long An ban hành

30/2006/QD-UBND,Quyết định 30 2006,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30 /2006/QĐ-UBND Tân An, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

7

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 90/2005/QĐ-UBND quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số: 30/2006/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 10 tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 90/2005/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2005 CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT VÀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2006 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn

Ban hành: 10/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2012

8

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

30/2006/QĐ-UBND Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 07 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội Khóa XI thông qua ngày 26/11/2003; Căn cứ

Ban hành: 04/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2011

9

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

30/2006/QD-UBND,Quyết định 30,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2006/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 07 năm 2006

Ban hành: 03/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2015

10

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum – Phần Công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản

30/2006/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 30 tháng 06 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH KON TUM PHẦN CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng

Ban hành: 30/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2012

11

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND về bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - Phần khảo sát xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

30/2006/QD-UBND,Quyết định 30 2006,Tỉnh An Giang,Bộ đơn giá xây dựng công trình,Phần khảo sát xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 30/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 30/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2011

12

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ do tỉnh Tuyên Quang ban hành

30/2006/QD-UBND,Quyết định 30 2006,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2006/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 29 tháng 6 năm

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

13

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND về Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Hạnh phúc --------------- Số: 30/2006/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 27 tháng 6 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC ĐỒNG HỚI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

Ban hành: 27/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2015

14

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

30/2006/QD-UBND,Quyết định 30 2006,Tỉnh Tiền Giang,Quy chế làm việc,Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 20/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2012

15

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND bổ sung việc ủy quyền cho Trưởng phòng giáo dục được sử dụng con dấu ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ký cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh ban hành

Số: 30/2006/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG VIỆC ỦY QUYỀN CHO TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC ĐƯỢC SỬ DỤNG CON DẤU ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH KÝ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân

Ban hành: 12/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2007

16

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 30/2006/QĐ-UBND Thị xã Cao Lãnh, ngày 09 tháng 6 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP UỶ BAN

Ban hành: 09/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

17

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND quy định chế độ đặc thù đối với một số công việc chuyên môn ngành Thể dục thể thao của tỉnh Quảng Ngãi

30/2006/QD-UBND,Quyết định 30,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2006/QĐ-UBND Quảng

Ban hành: 01/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2013

18

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND giải thể các Hạt Phúc kiểm lâm sản, đội Kiểm lâm cơ động;thành lập Đội kiểm lâm cơ động số 1, số 2 thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh do tỉnh Gia Lai ban hành

30/2006/QD-UBND,Quyết định 30,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 30/2006/QĐ-UBND Pleiku, ngày 22 tháng

Ban hành: 22/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

19

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 215/2004/-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong

30/2006/QD-UBND,Quyết định 30,Tỉnh Khánh Hòa,Thành lập Ban quản lý Khu kinh tế,Điều chỉnh Quyết định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 16/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

20

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

30/2006/QD-UBND,Quyết định 30,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2006/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 28 tháng 04 năm 2006

Ban hành: 28/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83