Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 30/2001/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 202204 văn bản

1

Quyết định 30/2001/QĐ-UB về Quy chế quản lý vốn ngân sách ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

30/2001/QD-UB,Quyết định 30,Tỉnh Tiền Giang,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2001/QĐ-UB Mỹ Tho, ngày 15 tháng 8 năm 2001

Ban hành: 15/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2015

2

Quyết định 30/2001/QĐ-UB ban hành "Đơn giá Khảo sát xây dựng Thành phố Hà Nội" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

30/2001/QD-UB,Quyết định 30 2001,Thành phố Hà Nội,Đơn giá khảo sát xây dựng,Thành phố Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH

Ban hành: 30/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2010

3

Quyết định 30/2001/QĐ-UB điều chỉnh Phần I Quyết định 13/1999/QĐ-UB và Mục 3 Phần I áp giá đền bù tại quy trình lập và thẩm định phương án đền bù kèm theo Quyết định 52/1999/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

30/2001/QD-UB,Quyết định 30 2001,Tỉnh Bình Phước,Khung giá đền bù,Thẩm định phương án đền bù ,Điều chỉnh giá đền bù ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2001/QĐ-UB

Ban hành: 26/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2012

4

Quyết định 30/2001/QĐ-UB Giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ phòng chống lụt bão từ năm 2001 đến năm 2005 do tỉnh Cần Thơ ban hành

Số: 30/2001/QĐ-UB Ngày 9 tháng 4 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH V/V GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2005 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-94; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 10-5-1997 của Chính phủ ban hành Quy chế thành

Ban hành: 09/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

5

Quyết định 30/2001/QĐ-UB về việc phân chia tỷ lệ phần trăm thu ngân sách năm 2001 đối với quận-huyện, phường-xã và thị trấn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

30/2001/QD-UB,Quyết định 30 2001,Thành phố Hồ Chí Minh,Phân chia tỷ lệ phần trăm,Thu ngân sách,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2001/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2001

Ban hành: 04/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

6

Chỉ thị 30/2001/CT-UB về tổ chức thực hiện các Dự án mạng tiếp nhận nước từ các Dự án cấp nước BOT do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

30/2001/CT-UB,Chỉ thị 30 2001,Thành phố Hồ Chí Minh,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2001/CT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2001 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban hành: 29/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

7

Chỉ thị 30/2001/CT-UB về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện Đề án điện nông thôn ngoại thành do Thành phố Hà Nội ban hành

30/2001/CT-UB,Chỉ thị 30,Thành phố Hà Nội,Đề án điện nông thôn ngoại thành Hà Nội ,Đề án điện nông thôn,Công tác quản lý Đề án điện Hà Nội,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

8

Quyết định 30/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025

30/QD-UBND,Quyết định 30 2020,Tỉnh Lai Châu,Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn,Đề án xây dựng nông thôn mới Lai Châu,Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

9

Quyết định 30/QĐ-UBND năm 2020 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

30/QD-UBND,Quyết định 30 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn bản quy phạm pháp luật,Công bố văn bản hết hiệu lực,Ủy ban nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2020

10

Quyết định 30/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

30/QD-UBND,Quyết định 30 2020,Tỉnh Đắk Nông,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 08 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

11

Quyết định 30/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

30/QD-TTg,Quyết định 30 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch hệ thống cảng cá bến cá,Hội đồng thẩm định,Thành lập hội đồng,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/QĐ

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2020

12

Quyết định 30/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

30/QD-UBND,Quyết định 30 2020,Thành phố Cần Thơ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 07 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

13

Quyết định 30/2001/QĐ-BXD ban hành định mức chi phí quy hoạch tổng thể hệ thống các đô thị và khu dân cư trên địa bàn của tỉnh và điều chỉnh định mức chi phí quy hoạch xây dựng đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

30/2001/QD-BXD,Quyết định 30 2001,Bộ Xây dựng,Khu dân cư,Quy hoạch tổng thể,Định mức chi phí,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2001/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY

Ban hành: 18/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

14

Quyết định 30/2001/QĐ-BGDĐT về Quy chế trường thực hành sư phạm phục vụ công tác đào tạo giáo viên trung học phổ thông của các trường đại học sư phạm, khoa sư phạm trong các trường đại học khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

30/2001/QD-BGDDT,Quyết định 30 2001,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Trường thực hành sư phạm,Trường đại học sư phạm,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2001/QĐ-BGD&ĐT Hà

Ban hành: 30/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

15

Quyết định 30/2001/QĐ-QLD ban hành Danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục Quản lý dược ban hành

30/2001/QD-QLD,Quyết định 30,Cục Quản lý dược,Danh mục mỹ phẩm,Danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng sức khỏe,Ban hành danh mục mỹ phẩm,Danh mục mỹ phẩm được lưu hành tại Việt Nam,Cấp số đăng ký lưu hành mỹ phẩm ,Cấp số đăng ký lưu hành,Cấp số đăng ký lưu hành tại V BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 24/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2013

16

Quyết định 30/2006/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngũ Hiệp - Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/500 (Phần quy hoạch Hệ thống hạ tầng kỹ thuật) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

30/2006/QD-UB,Quyết định 30 2006,Thành phố Hà Nội,Quy hoạch chi tiết,Khu đấu giá quyền sử dụng đất,Xã Ngũ Hiệp Tứ Hiệp,Huyện Thanh Trì,Xây dựng tỷ lệ 1/500,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 20/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2009

17

Quyết định 30/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt danh mục Đề tài để tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chế tạo máy" do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

30/2001/QD-BKHCNMT,Quyết định 30 2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi ,Danh mục Đề tài tuyển chọn,Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 11/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Quyết định 30/2001/QĐ-BCN về việc sáp nhập Nhà máy Giấy Hoà Bình vào Công ty Giấy Việt Trì do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

30/2001/QD-BCN,Quyết định 30 2001,Bộ Công nghiệp,Nhà máy Giấy Hòa Bình,Công ty Giấy Việt Trì,Doanh nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2001/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP NHÀ

Ban hành: 23/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Quyết định 30/2001/QĐ-BTC ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

30/2001/QD-BTC,Quyết định 30 2001,Bộ Tài chính,Quản lý ấn chỉ thuế,Sử dụng ấn chỉ thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 30/2001/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2001

Ban hành: 13/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

20

Quyết định 30/2001/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu văn hoá dân gian do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

30/2001/QD-TTg,Quyết định 30 2001,Thủ tướng Chính phủ,Đào tạo tiến sĩ,Viện Nghiên cứu văn hóa dân gian,Nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2001/QĐ

Ban hành: 12/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122