Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3/- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 264535 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông báo 3/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành

3/TB-VPCP,Thông báo 3 2022,Văn phòng Chính phủ,Kết luận buổi làm việc Thủ tướng với Tỉnh ủy Vũng Tàu,Kết luận buổi làm việc Thủ tướng với tỉnh Vũng Tàu,Kết luận của Thủ tướng với Tỉnh ủy Vũng Tàu,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2022

2

Văn bản hợp nhất 3/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng do Bộ Nội vụ ban hành

3/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 3 2021,Bộ Nội vụ,Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP,Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng,Nghị định hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

3

Chỉ thị 3/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

3/CT-UBND,Chỉ thị 3 2021,Tỉnh Bắc Giang,Nâng cao chất lượng phòng chống tham nhũng Bắc Giang,Công tác phòng chống tham nhũng Bắc Giang 2021,Nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng Bắc Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

4

Chỉ thị 3/CT-UBND về tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Lào Cai

3/CT-UBND,Chỉ thị 3 2021,Tỉnh Lào Cai,Tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế tỉnh Lào Cai,Tổ chức thực hiện tổng điều tra cơ sở hành chính,Thực hiện tổng điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

5

Văn bản hợp nhất 3/VBHN-BNV năm 2020 hợp nhất Nghị định về Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ Nội vụ ban hành

3/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 3 2020,Bộ Nội vụ,Tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban huyện,Tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban quận,Tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban thị xã,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/11/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

6

Chỉ thị 3/CT-UBND năm 2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

3/CT-UBND,Chỉ thị 3 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19,Dịch Covid-19,Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

7

Chỉ thị 3/CT-UBND về tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2020 do tỉnh Nam Định ban hành

3/CT-UBND,Chỉ thị 3 2020,Tỉnh Nam Định,Phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn,Giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp năm 2020,Giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Nam Định ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

8

Chỉ thị 3/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020

3/CT-UBND,Chỉ thị 3 2020,Tỉnh Lào Cai,Thương mại,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3/CT-UBND Lào Cai, ngày 17 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 17/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2020

9

Thông tư 3/2022/TT-BNV quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

3/2022/TT-BNV,Thông tư 3 2022,Bộ Nội vụ,Chuyển đổi vị trí viên chức tổ chức cán bộ ở địa phương,Chuyển đổi công tác viên chức tổ chức cán bộ ở địa phương,Chuyển đổi vị trí công tác công chức tổ chức cán bộ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2022

10

Quyết định 3/2022/QĐ-UBND hướng dẫn nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Giang

3/2022/QD-UBND,Quyết định 3 2022,Tỉnh Bắc Giang,Nội dung chi Quỹ Phòng chống thiên tai,Mức chi quỹ phòng chống thiên tai,Mức chi quỹ phòng chống thiên tai Bắc Giang,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 03/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2022

11

Chỉ thị 3/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra do tỉnh Hải Dương ban hành

3/CT-UBND,Chỉ thị 3 2020,Tỉnh Hải Dương,Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra,Phòng chống dịch bệnh do Covid 19 trong tình hình mới,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

12

Kế hoạch 3/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình hành động 29-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý do tỉnh Hòa Bình ban hành

3/KH-UBND,Tỉnh Hòa Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3/KH-UBND Hòa Bình, ngày 07 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

13

Thông báo 3/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp tổng kết năm 2019 của Ban Chỉ đạo điều hành giá do Văn phòng Chính phủ ban hành

3/TB-VPCP,Thông báo 3 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận,Phó Thủ tướng,Ban chỉ đạo điều hành giá ,Tài chính nhà nước,Giáo dục,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3

Ban hành: 04/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

14

Quyết định 3/2022/QĐ-UBND sửa đổi Điểm c Khoản 2 Điều 3 Quyết định 08/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

3/2022/QD-UBND,Quyết định 3 2022,Tỉnh Phú Thọ,Sửa đổi Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Phú Thọ,Chức năng nhiệm vụ Sở Kế hoạch Phú Thọ,Quyền hạn cơ cấu Sở Kế hoạch Phú Thọ,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2022

15

Quyết định 3/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi cụ thể hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

3/2021/QD-UBND,Quyết định 3 2021,Tỉnh Phú Thọ,Mức chi cụ thể hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ,Hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Phú Thọ,Nội dung chi hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

16

Quyết định 3/2021/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

3/2021/QD-UBND,Quyết định 3 2021,Tỉnh Bắc Giang,Mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng tỉnh Bắc Giang,Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên Bắc Giang,Xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

17

Quyết định 3/2021/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Nam Định

3/2021/QD-UBND,Quyết định 3 2021,Tỉnh Nam Định,Quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính,Quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nam Định,Phát hành văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

18

Quyết định 3/2021/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

3/2021/QD-UBND,Quyết định 3 2021,Tỉnh Gia Lai,Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp,Giá thóc thu thuế sử dụng đất tỉnh Gia Lai,Thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Gia Lai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

19

Quyết định 3/2020/QĐ-UBND về bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

3/2020/QD-UBND,Quyết định 3 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3/2020/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 19 tháng 02

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

20

Quyết định 3/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vietcom sản xuất do tỉnh Nam Định ban hành

3/2020/QD-UBND,Quyết định 3 2020,Tỉnh Nam Định,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3/2020/QĐ-UBND Nam Định, ngày 08 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.74.241