Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2999/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 169687 văn bản

1

Quyết định 2999/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

2999/QD-UBND,Quyết định 2999 2017,Tỉnh Hưng Yên,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2999/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 13 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 13/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

2

Quyết định 2999/QĐ-UBND năm 2014 về tổ chức thực hiện chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

2999/QD-UBND,Quyết định 2999 2014,Tỉnh Quảng Nam,Quy hoạch phát triển thủy sản,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2999/QĐ-UBND

Ban hành: 02/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

3

Quyết định 2999/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

2999/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU (2011-2015) HUYỆN KIM BÔI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất

Ban hành: 19/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

4

Quyết định 2999/2016/QĐ-UBND về Quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

2999/2016/QD-UBND,Quyết định 2999 2016,Tỉnh Quảng Ninh,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2999/2016/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 15 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 15/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

5

Kế hoạch 2999/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Lâm Đồng năm 2019-2020

2999/KH-UBND,Tỉnh Lâm Đồng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2999/KH-UBND Lâm Đồng, ngày 22 tháng 5 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 22/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

6

Quyết định 2999/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế khen thưởng phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi, Doanh nhân tiêu biểu”, “Cơ quan, Đơn vị văn hóa” của tỉnh Quảng Ninh

2999/2012/QD-UBND,Quyết định 2999 2012,Tỉnh Quảng Ninh,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2999/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 15/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

7

Kế hoạch 2999/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử do tỉnh Hà Nam ban hành

2999/KH-UBND,Tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2999/KH-UBND Hà Nam, ngày 18 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH

Ban hành: 18/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2017

8

Quyết định 2999/QĐ-TCHQ năm 2017 về Quy chế Kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

2999/QD-TCHQ,Quyết định 2999 2017,Tổng cục Hải quan,Hàng hóa xuất khẩu,Hàng hóa nhập khẩu,Phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

9

Quyết định 2999/QĐ-BCT năm 2016 về chỉ định và ủy quyền tổ chức giám định hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

2999/QD-BCT,Quyết định 2999 2016,Bộ Công thương,Hàm lượng formaldehyt,Sản phẩm dệt may,Kiểm tra hàm lượng formaldehyt ,Hàm lượng formaldehyt sản phẩm dệt may ,Tổ chức giám định,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2016

10

Quyết định 2999/QĐ-BTC năm 2013 phê duyệt Đề án: "Triển khai hoạt động của Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin hải quan" do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2999/QD-BTC,Quyết định 2999 2013,Bộ Tài chính,Trung tâm quản lý thông tin hải quan ,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2999/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2013

11

Quyết định 2999/QĐ-BKHCN năm 2011 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2999/QD-BKHCN,Quyết định 2999 2011,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chương trình hỗ trợ ứng dụng ,Phát triển kinh tế xã hội nông thôn,Giai đoạn 2011-2015,Phát triển kinh tế xã hội miền núi,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2011

12

Quyết định 2999/QĐ-BYT năm 2011 về Bảng kiểm tra Y tế dự phòng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2999/QD-BYT,Quyết định 2999 2011,Bộ Y tế,Bảng kiểm tra Y tế dự phòng ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2999/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2011

Ban hành: 19/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2011

13

Quyết định 2999/QĐ-BTP năm 2009 về việc công bố thành lập Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

2999/QD-BTP,Quyết định 2999 2009,Bộ Tư pháp,Thành lập,Tổng cục Thi hành án dân sự,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2999/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 06/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2009

14

Quyết định 2999/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước sau cổ phần hóa tại các công ty cổ phần đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2999/QD-BGTVT,Quyết định 2999 2008,Bộ Giao thông vận tải,Sử dụng tài sản nhà nước,Quản lý tài sản nhà nước,Sau cổ phần hóa,Công ty cổ phần đường bộ,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 03/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2008

15

Quyết định 2999/QĐ-BNN-TT năm 2010 về Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho cà phê do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3; - Lãnh đạo Bộ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; - Lưu VT,TT. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Bá Bổng QUY TRÌNH THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT (VIETGAP) CHO CÀ PHÊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2999 /-BNN-TT ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Bộ

Ban hành: 09/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2014

16

Quyết định 2999/QĐ-BTC năm 2005 đính chính quyết định 57/2005/-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2999/QD-BTC,Quyết định 2999 2005,Bộ Tài chính,Đính chính Quyết định,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2999/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm

Ban hành: 01/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn, Văn hóa cơ sở, Du lịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

348/QD-UBND,Quyết định 348 2021,Tỉnh Yên Bái,Thủ tục hành chính nghệ thuật biểu diễn,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

18

Quyết định 193/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

193/QD-UBND,Quyết định 193 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục,Thủ tục hành chính lĩnh vực thi và tuyển sinh,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

19

Quyết định 416/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

416/QD-UBND,Quyết định 416 2021,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban cấp xã,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

20

Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

710/QD-UBND,Quyết định 710 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.180.226