Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 2963/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1541 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 196.530 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 31.706 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8178:2009 (ISO/TS 2963 : 2006) về Phomat và sản phẩm phomat chế biến - Xác định hàm lượng axit xitric - Phương pháp enzym

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8178 : 2009 ISO/TS 2963 : 2006 PHOMAT VÀ SẢN PHẨM PHOMAT CHẾ BIẾN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT XITRIC - PHƯƠNG PHÁP ENZYM Cheese and processed cheese products - Determination of citric acid content - Enzymatic method Lời nói đầu TCVN 8178 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 2963 :

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10135:2013 (ISO 12082:2006) về Phomat chế biến và sản phẩm phomat chế biến – Tính hàm lượng chất kiểm soát pH/chất axit hóa và chất nhũ hóa dạng xitrat bổ sung, tính theo axit xitric

2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8178 (ISO/TS 2963) Phomat và sản

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2014

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2013/BGTVT về đo dung tích tàu biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, ban hành theo Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT ngày 21/04/2010 của Bộ Giao thông vận tải. 2 Thông tư 32/2011/TT-BGTVT: Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ngày 19/04/2011 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ Giao thông vận

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8710-5:2011 về bệnh thủy sản - quy trình chẩn đoán - phần 5: bệnh Taura ở tôm he

Shrimp Farming. Aquaculture 1995: p. 84-94. [3] Bùi Quang Tề. 2008. Bệnh học thủy sản. [4] Chang, Y.S., Peng, S.E., Yu, H.T., Liu, F.C., Wang, C.H., Lo, C.F., Kou, G.H. 2004. Genetic and phenotypic variations of isolates of shrimp Taura syndrome virus found in Penaeus monodon and Metapenaeusensis in Taiwan. J. Gen. Virol, 2004. 85: p. 2963

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7597:2018 về Dầu thực vật

KPH 2,9-6,3 1,3-3,0 C10:0 KPH 1,2-7,6 5,0-8,0 KPH KPH KPH KPH KPH 2,6-5,0 KPH 2,7-4,5 2,4-3,3

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

Ban hành: Năm 1977

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-33:2017 (ISO 16000-33:2017) về Không khí trong nhà - Phần 33: Xác định các phtalat bằng sắc ký khí/khối phổ (GC/MS)

b)Sắc ký đồ chuẩn hiệu chuẩn DMP 1 mg/l : 11,220 min, DEP: 14,04 min, IS (DAIP): 17,02 min, DiBP: 19,22 min, DBP: 20,85 min, BBP: 26,93 min, DEHP: 29,63 min, DOP: 31,99 min c)Sắc ký đồ của mẫu không khí đã xử lý IS (DAIP): 17,04 min, DiBP: 19,22 min, DBP: 20,85 min, BBP: 26,95 min, DEHP: 29,66 min Hình 5 - Sắc ký đồ điển hình của

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT về Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành

trong cơ quan nhà nước tại Việt Nam. 1.3. Tài liệu viện dẫn Quyết định số 124/2004/-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh Mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam. Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh Mục tiêu

Ban hành: 01/04/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10684:2015 về Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống - Phần 1: Cây giống ca cao

tại Buôn Ma Thuột ngày 15/5/2011; [3] TCCS 04:2012/BP. Tiêu chuẩn cơ sở về cây giống ca cao ghép do UBND tỉnh Bình Phước ban hành tại quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 28/12/2012. [4] TCCS 23:2011/CGNTIS. Tiêu chuẩn cơ sở về cây giống cây ca cao do Công ty TNHH MTV Nông Trang ISLAND công bố ngày 15/12/2011. [5] Thông tư số

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5887-4:2008 (ISO 4545-4 : 2005) về Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Knoop – Phần 4: Bảng các giá trị độ cứng

316,6 314,0 311,4 308,8 306,2 303,7 301,2 298,7 296,3 293,9 291,5 289,2 286,9 284,6 282,3 280,1 277,9 275,7 273,5 271,4 269,3 267,2 265,1 263,1 261,1 259,1 257,1 255,2

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2015

17

Tiêu chuẩn quóc gia TCVN 6968:2007 về Quy phạm thiết bị nâng trên các công trình biển

220 230 240 250 1,003 1,026 1,054 1,090 1,136 1,202 1,295 1,424 1,593 1,803 2,048 2,325 2,630 2,963 3,322 3,706 4,114 4,546 5,001 5,480 5,983 6,508 7,057 7,628 1,005 1,029 1,057

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 45 : 2012/BGTVT về bến xe khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành

công bố đưa bến xe vào khai thác 3.1.3. Quy định về quy trình giải quyết cho xe ra vào bến 3.1.4. Quy định về kiểm tra, giám sát thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bến xe khách 3.2. Trách nhiệm quản lý nhà nước 3.2.1. Trách nhiệm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam 3.2.2. Trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc

Ban hành: 12/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43: 2012/BGTVT về trạm dừng nghỉ đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

lý nhà nước 3.2.1. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải 3.2.2. Trách nhiệm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam 3.2.3. Trách nhiệm của UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương 3.3.3. Trách nhiệm của Sở GTVT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương 3.3. Trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị khai thác và người sử dụng trạm dừng nghỉ

Ban hành: 15/11/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.76.91