Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2963/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31486 công văn

1

Công văn 2963/BTNMT-TĐKTTT về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2963/BTNMT-TĐKTTT V/v kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019 Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 24/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

2

Công văn số 2963/UBND-TH UBND tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng NSNN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2963/UBND-TH V/v Triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng NSNN Long Xuyên, ngày 17 tháng 10 năm 2005 Kính gửi:

Ban hành: 17/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Công văn 2963/VPCP-QHQT năm 2017 tiếp tục sử dụng vốn vay ODA của Đan Mạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2963/VPCP-QHQT V/v tiếp tục sử dụng vốn vay ODA của Đan Mạch. Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017 Kính

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

4

Công văn 2963/BHXH-KTTN năm 2016 về gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2963/BHXH-KTTN V/v gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

5

Công văn 2963/VPCP-KTTH năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2963/VPCP-KTTH V/v ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 29/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2016

6

Công văn 2963/BGDĐT-CTHSSV năm 2015 về phòng, chống dịch bệnh gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (Mers-Cov) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 2963/BGDĐT-CTHSSV V/v phòng, chống dịch bệnh gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (Mers-Cov) Hà Nội, ngày

Ban hành: 16/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2015

7

Công văn 2963/TCT-CS năm 2014 về thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm nhựa thông sơ chế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2963/TCT-CS V/v: thuế suất thuế GTGT sản phẩm nhựa thông sơ chế. Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Ban hành: 01/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

8

Công văn 2963/BTC-TCHQ năm 2014 về Hội Người mù Việt Nam tiếp nhận xe ô tô là quà tặng của Tùy viên Đại sứ quán Hy Lạp tại Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2963/BTC-TCHQ V/v Hội Người mù Việt Nam tiếp nhận xe ô tô là quà tặng của Tùy viên Đại sứ quán Hy Lạp tại Hà Nội Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2014

Ban hành: 10/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014

9

Công văn 2963/TCHQ-GSQL thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O mẫu E theo Hiệp định ACFTA do Tổng cục hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2963/TCHQ-GSQL V/v thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O mẫu E theo Hiệp định ACFTA Hà Nội, ngày 14 tháng 06

Ban hành: 14/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

10

Công văn 2963/BHXH-TĐKT thực hiện Chỉ thị 725/CT-TTg do Bảo hiểm xã hội về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2963/BHXH-TĐKT V/v thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2011

Ban hành: 15/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2011

11

Công văn số 2963/BNN- KL về việc triển khai đề án giao rừng, cho thuê rừng và đề án nương rẫy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******* Số: 2963/BNN-KL Về việc triển khai đề án giao rừng, cho thuê rừng và đề án nương rẫy. Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2007

Ban hành: 26/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2007

12

Công văn số 2963/LĐTBXH-TL về xác định quỹ tiền lương thực hiện trong DNNN năm 2004 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2963/LĐTBXH-TL V/v xác định quỹ tiền lương thực hiện trong DNNN năm 2004 Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2007

Ban hành: 21/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2007

13

Công văn số 2963/TCT-QLN về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2963/TCT-QLN V/v: Khấu trừ, hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2007 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cao Bằng Tổng cục Thuế nhận được công văn số 200/CT-CV ngày 18/4/2007

Ban hành: 26/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2007

14

Công văn số 2963/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc xác định diện tích tính thuế nhà đất

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2963/TCT-TS V/v: Xác định diện tích tính thuế nhà đất Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2006 Kính gửi:

Ban hành: 16/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2006

15

Công văn số 2963/TCHQ-GSQL ngày 28/06/2004 của Tổng cục Hải quan về việc nộp phiếu hoá nghiệm thay giấy giám định đối với xăng dầu tái xuất

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2963/TCHQ-GSQL V/v nộp Phiếu hoá nghiệm thay giấy giám định đối với xăng dầu tái xuất Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2004 Kính gửi: Công ty Xăng dầu khu vực V Địa chỉ: số 01 Lê

Ban hành: 28/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

16

Công văn số 2963 /TM-ĐT ngày 30/07/2002 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2963 /TM-ĐT V/v hướng dẫn thủ tục nhập khẩu Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2002 Kính gửi: Công ty xuất nhập khẩu máy Hà Nội Trả lời đề nghị của Công ty xuất nhập khẩu máy Hà Nội tại văn bản số

Ban hành: 30/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

17

Công văn 4429/VPCP-KTN về đầu tư Dự án sản xuất sắt xốp tại Khu công nghiệp Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

2984/BKH-QLKKT ngày 06 tháng 5 năm 2010), Khoa học và Công nghệ (công văn số 1174/BKHCN-ĐTG ngày 26 tháng 5 năm 2010), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1953/BTNMT-ĐCKS ngày 01 tháng 6 năm 2010), Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 2963/UBND-ĐT ngày 24 tháng 5 năm 2010), Hiệp hội Thép Việt Nam (công văn số 43/HHTVN ngày 20 tháng 4 năm 2010) về

Ban hành: 28/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2010

18

Công văn 623/SXD-KTTH hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn ban hành

đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Căn cứ Văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011. Căn cứ các bộ Đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh công bố. Thực hiện Văn bản số: 2963/UBND-TH1 ngày

Ban hành: 28/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

19

Công văn 1502/BNN-TCLN báo cáo thực hiện giao rừng, cho thuê rừng và canh tác nương rẫy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2008-2012” tại Quyết định số 2945/-BNN-KL ngày 05/10/2007 ( sau đây gọi chung là 02 Đề án), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành 02 văn bản số 2963/BNN-KL ngày 26/10/2007 về việc triển khai đề án giao rừng, cho thuê rừng và đề án nương rẫy và số 3595/BNN-KL ngày 28/12/2007 về việc tăng cường tổ chức triển khai thực hiện giao rừng, cho

Ban hành: 24/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2010

20

Công văn 2296/UBND-NN năm 2019 về đính chính Quyết định 2103/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2296/UBND-NN V/v đính chính Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Lâm Đồng, ngày 19 tháng 04 năm

Ban hành: 19/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.234.20