Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2963/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 190192 văn bản

1

Quyết định 2963/QĐ-UBND năm 2018 về Quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2963/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2019

2

Quyết định 2963/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế hoạt động của Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2963/QĐ-UBND Bình Định, ngày 31 tháng 8 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT

Ban hành: 31/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2018

3

Quyết định 2963/QĐ-UBND năm 2017 công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2963/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC

Ban hành: 20/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2018

4

Quyết định 2963/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết trung tâm xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2963/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 09 tháng 09 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT TRUNG

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2016

5

Quyết định 2963/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2963/QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày 12 tháng 9 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC

Ban hành: 12/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

6

Quyết định 2963/QĐ-UBND năm 2007 về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, phường 28, quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc **** Số: 2963/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI BÌNH QUỚI - THANH ĐA,

Ban hành: 06/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2007

7

Quyết định 2963/QĐ-UBND năm 1996 về Đổi tên và chuyển đầu mối quản lý các đơnvị quản lý nhà nước và sự nghiệp thuộc các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2963/QĐ-UBND Huế, ngày 14 tháng 9 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VÀ CHUYỂN ĐẦU

Ban hành: 14/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2015

8

Quyết định 2963/QĐ-BKHCN về giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 (Đợt 12) của Cục Năng lượng nguyên tử do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2963/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Ban hành: 11/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

9

Quyết định 2963/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí và chế độ chi phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2963/2010/QĐ-UBND Hạ Long, ngày 04 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH LẬP DỰ TOÁN, SỬ

Ban hành: 04/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

10

Quyết định 2963/QĐ-BKHCN năm 2010 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2963/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2011

11

Quyết định 338/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước và quản lý tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

số 2963/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 2 Quyết

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

12

Quyết định 1723/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, tỉnh Thừa Thiên Huế

trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các thủ tục hành chính từ số 63 đến 74 và 76 đến 83 tại Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều 4.

Ban hành: 02/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2018

13

Quyết định 2161/QĐ-UBND năm 2008 về thành lập Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 14/9/1996 của UBND tỉnh về việc đổi tên và chuyển đầu mối quản lý các đơn vị quản lý Nhà nước

Ban hành: 23/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2017

14

Quyết định 694/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch Dạy học tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

tiên trang bị cho các vị đang tham gia giảng dạy tiếng Anh 10 năm. - Số lượng và kinh phí thực hiện theo Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư công tại Công văn số 65/HĐND ngày 30 tháng 03 năm 2016 và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2016. IV. TỔNG HỢP

Ban hành: 29/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2018

15

Quyết định 2579/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

nhân dân tỉnh có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ thủ tục hành chính số 33 tại Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công

Ban hành: 05/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2018

16

Nghị quyết 597/NQ-UBTVQH14 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Hang Chú Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 4.794 11 Dự án xây dựng công trình Trường mầm non Hướng Dương xã Pắc Ngà 2017-2018 Xã Pắc Ngà Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 4.052

Ban hành: 09/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2018

17

Quyết định 2172/QĐ-UBND năm 2008 về thành lập Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế

định số 2963/QĐ-UBND ngày 14/9/1996 của UBND tỉnh về việc đổi tên và chuyển đầu mối quản lý các đơn vị quản lý nhà nước và sự nghiệp thuộc các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật chịu

Ban hành: 24/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2015

18

Nghị quyết 117/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch đầu tư công năm 2019 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

UBND thị xã Bỉm Sơn 6 Cầu Đông Phát, nối khu chung cư Đông Phát với khu dân cư phường Đông Vệ, đường Đông Tây, thành phố Thanh Hóa 2963/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 10.792 10.792 8.668 8.668 2.124

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

19

Quyết định 2812/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

và thay thế các thủ tục hành chính số 6, 9, 13 và 14 được công bố tại 2963/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều 4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm xây dựng quy trình giải quyết các thủ tục hành chính này theo tiêu chuẩn

Ban hành: 01/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

20

Quyết định 2903/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

tục hành chính số 24, 28, 31, 32, 42, 43, 44 Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều 4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm xây dựng quy trình giải quyết các thủ tục hành chính này theo tiêu chuẩn ISO

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.175.38