Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2940/BNN-VP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 59662 văn bản

1

Chỉ thị 2940/CT-BNN-KTHT năm 2016 đẩy mạnh phát triển hợp tác theo Luật Hợp tác Xã trong lĩnh vực nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2940/CT-BNN-KTHT,Chỉ thị 2940 2016,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Luật Hợp tác xã,Triển khai thi hành Luật Hợp tác xã,Phát triển hợp tác,Phát triển hợp tác xã,Lĩnh vực nông nghiệp,Doanh nghiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

2

Quyết định 2940/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 về đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch của Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2940/QD-BNN-DMDN,Quyết định 2940 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đơn giá tiền lương,Quỹ tiền lương,Tổng công ty Rau quả,Tổng công ty Rau quả nông sản,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2012

3

Quyết định 2940/QĐ-BNN-XD năm 2010 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: sửa chữa lớn giảng đường và ký túc xá C trường Trung học Công nghệ lương thực thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2940/QD-BNN-XD,Quyết định 2940 2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Báo cáo kinh tế kỹ thuật,Xây dựng công trình,Trường trung học,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 02/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2010

4

Quyết định 3594/QĐ-BNN-VP năm 2021 về Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3594/QD-BNN-VP,Quyết định 3594 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp,Danh mục thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp,Danh mục thủ tục lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 20/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2021

5

Quyết định 3585/QĐ-BNN-VP năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3585/QD-BNN-VP,Quyết định 3585 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 18/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2021

6

Quyết định 3279/QĐ-BNN-VP năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Nông nghiệp, Thủy sản, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3279/QD-BNN-VP,Quyết định 3279 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công bố thủ tục sửa đổi mức phí về Bảo vệ thực vật,Công bố thủ tục bổ sung mức phí về Chăn nuôi Trồng trọt,Công bố thủ tục bổ sung lệ phí về Thú y và Thủy sản,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

7

Quyết định 3121/QĐ-BNN-VP năm 2021 công bố thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3121/QD-BNN-VP,Quyết định 3121 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt,Công bố thủ tục hành chính Bộ Nông nghiệp,Công bố thủ tục thay thế lĩnh vực Trồng trọt,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

8

Quyết định 2481/QĐ-BNN-VP năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp, Quản lý xây dựng công trình, Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2481/QD-BNN-VP,Quyết định 2481 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt,Công bố thủ tục về Quản lý xây dựng công trình,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

9

Thông báo 3117/TB-BNN-VP năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, đề xuất khung Chương trình giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3117/TB-BNN-VP,Thông báo 3117 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Sơ kết Chương trình khoa học xây dựng nông thôn mới,Chương trình khoa học công nghệ xây dựng nông thôn mới,Đề xuất khung Chương trình khoa học xây dựng nông thôn,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG

Ban hành: 26/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

10

Thông báo 2772/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại "Hội nghị phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2021 các tỉnh phía Nam và triển khai Kế hoạch quốc gia phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định 434/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2772/TB-BNN-VP,Thông báo 2772 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kết luận tại Hội nghị phòng chống dịch bệnh thủy sản,Kết luận của Thứ trưởng phòng chống dịch bệnh thủy sản,Phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

11

Quyết định 2940/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025

2940/QD-UBND,Quyết định 2940 2021,Tỉnh Bình Định,Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định,Thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định,Kế hoạch phát triển đô thị tỉnh Bình Định 2021,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

12

Thông báo 2512/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 3,4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4,5/2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2512/TB-BNN-VP,Thông báo 2512 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kết luận Thứ trưởng về quản lý vật tư nông nghiệp,Kết luận về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp,An toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 3 và 4,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

13

Thông báo 2522/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị Sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2020-2021; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, Thu Đông, Mùa năm 2021 tại Nam Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2522/TB-BNN-VP,Thông báo 2522 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kết luận của Thứ trưởng về sản xuất vụ Đông Xuân,Kết luận tại Hội nghị Sơ kết trồng trọt vụ Đông Xuân,Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu tại Nam bộ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

14

Quyết định 693/QĐ-BNN-VP về Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

693/QD-BNN-VP,Quyết định 693 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công tác kiểm soát thủ tục hành chính,Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính,Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2021

15

Quyết định 694/QĐ-BNN-VP về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

694/QD-BNN-VP,Quyết định 694 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính ,Kế hoạch đánh giá thủ tục hành chính,Rà soát đánh giá thủ tục hành chính ,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2021

16

Thông báo 674/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị “Quản lý giống tôm nước lợ và ký quy chế phối hợp năm 2021” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

674/TB-BNN-VP,Thông báo 674 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Ý kiến về Quản lý giống tôm nước lợ,Ký quy chế phối hợp năm 2021 trong nuôi tôm,Tình hình sản xuất giống tôm nước lợ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

17

Kế hoạch 617/KH-BNN-VP về Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

617/KH-BNN-VP,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công tác văn thư lưu trữ,Bộ Nông nghiệp tăng cường Công tác văn thư,Chỉ đạo công tác văn thư lưu trữ 2021,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

18

Chỉ thị 152/CT-BNN-VP về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

152/CT-BNN-VP,Chỉ thị 152 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021,Tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi lành mạnh,Bộ Nông nghiệp ban hành Chỉ thị tổ chức Tết 2021,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

19

Thông báo 8772/TB-BNN-VP năm 2020 về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp giao ban khối thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

8772/TB-BNN-VP,Thông báo 8772 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kết luận của Thứ trưởng tại cuộc họp khối thủy sản,Kết luận tại cuộc họp giao ban khối thủy sản,Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

20

Quyết định 5094/QĐ-BNN-VP năm 2020 về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5094/QD-BNN-VP,Quyết định 5094 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy chế quản lý sử dụng Cổng Dịch vụ công,Quy chế quản lý vận hành Cổng dịch vụ công,Quy chế khai thác sử dụng Cổng dịch vụ công,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.212.120.195