Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2940/STP-VBPQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 250 công văn

141

Công văn 6146/BGTVT-CQLXD năm 2013 thông tin về Dự án mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

công trình mở rộng QL1 đoạn Km1063+877 ¸ Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức Hợp đồng BOT 479/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2013 29,40 2.138,91 BOT Liên danh Cienco 8 - Cty Thiên Tân / (Bộ GTVT) Ban ATGT VIII Mở rộng QL1 đoạn Km1125 -

Ban hành: 27/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2013

142

Công văn 8584/BTP-HCTP năm 2012 hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực do Bộ Tư pháp ban hành

Số: 8584/BTP-HCTP V/v hướng dẫn nghiệp vụ Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2012 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh Bộ Tư pháp nhận được công văn số 638/STP-HCTP ngày 18/10/2012 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh về đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Ban hành: 25/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2015

143

Công văn 3006/BXD-PC năm 2016 về chuẩn hóa nội dung công bố thủ tục hành chính do Bộ Xây dựng ban hành

3006/BXD–PC Về việc chuẩn hóa nội dung công bố TTHC. Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Sở Tư pháp Quảng Bình Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 2305/STP-KSTT ngày 24/11/2016 của Sở Tư pháp Quảng Bình về việc chuẩn hóa nội dung công bố thủ tục hành chính. Tại văn bản này, Sở Xây dựng Quảng Bình

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2017

144

Công văn 1217/HTQTCT-HT năm 2016 hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1217/HTQTCT-HT V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được công văn số 468/STP-HCTP ngày 01/8/2016 của Sở Tư pháp tỉnh

Ban hành: 29/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

145

Công văn 3849/BTP-HCTP năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ về chứng thực do Bộ Tư pháp ban hành

thực Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre Trả lời Công văn số 413/STP-HCTP ngày 14/03/2012 của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre về vướng mắc trong việc xác định thẩm quyền chứng thực quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 sửa đổi, bổ sung

Ban hành: 18/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

Ban hành: 06/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2016

147

Công văn 294/BTNN-NV2 năm 2018 về thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước do Cục Bồi thường nhà nước ban hành

Số: 294/BTNN-NV2 V/v trả lời ý kiến của Sở Tư pháp Cà Mau về thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Phúc đáp Công văn số 912/STP-VP ngày 05/9/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau về việc xin ý kiến về

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

148

Công văn 1004/HTQTCT-HT năm 2016 về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1004/HTQTCT-HT V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2016 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh An Giang Trả lời Công văn số 539/STP-HCTP ngày 13/6/2016 của Sở Tư pháp tỉnh An Giang đề nghị hướng dẫn

Ban hành: 06/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

149

Công văn số 783/UBND-KT về việc quy định tạm thời về thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Cục Thuế Hà Nội về việc triển khai thực hiện Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC-BTP, số 702/STP-HCTP ngày 25/12/2008 của Sở Tư pháp về việc đề xuất mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Hà Nội. Về việc này, UBND thành phố Hà Nội có ý kiến như sau: Ngày 17/10/2008 Liên bộ: Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp đã ban hành

Ban hành: 02/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2009

151

Công văn 5434/HTQTCT-CT năm 2015 giải quyết hồ sơ ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

số 374/STP-HCTP ngày 05/6/2015 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước xin ý kiến chỉ đạo việc ghi chú ly hôn có yếu tố nước ngoài. Về vấn đề này, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau: Khoản 2 Điều 46 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP quy định: “Trường hợp người có yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn mà việc kết hôn trước đây thực

Ban hành: 22/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2015

152

Công văn 478/CĐKGDBĐ-QLNV năm 2015 hướng dẫn thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 478/CĐKGDBĐ-QLNV V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ngày 07/10/2015, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang có Công văn số 922/STP

Ban hành: 21/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2015

153

Công văn 507/BTP-PLDSKT năm 2020 về đẩy mạnh việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Tư pháp ban hành

Tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ; STP tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp t/h); - Trang TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải); - Lưu: VT, Vụ PLDSKT (LĐAS&TH, Sơn). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

154

Công văn 253/CĐKGDBĐ-QLNV năm 2014 về hướng dẫn thẩm quyền yêu cầu tạm ngưng giải quyết thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ban hành

253/CĐKGDBĐ-QLNV V/v hướng dẫn thẩm quyền yêu cầu tạm ngưng giải quyết thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai Trả lời Công văn số 232/STP-BTTP của Quý Sở về việc xin ý kiến về thẩm quyền tạm dừng

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2017

155

Công văn 2238/BTP-HTQTCT năm 2015 thực hiện Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT hướng dẫn thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi do Bộ Tư pháp ban hành

xin gửi để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành của địa phương triển khai thực hiện thống nhất. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng Hà Hùng Cường (để b/c); - STP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để biết); - Cổng thông tin điện tử (để đăng tải); - Lưu:

Ban hành: 25/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

156

Công văn 2354/UBND-NC năm 2015 về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất, nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

của UBND Thành phố và Hướng dẫn số 2128/HDLN-STP-STNMT ngày 28/8/2013 của Liên Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn thực hiện việc công chứng, chứng thực các giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố. 2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở:

Ban hành: 10/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2015

157

Công văn 555/BTP-BTTP năm 2015 về chuyển Đoàn luật sư theo quy định của Luật luật sư do Bộ Tư pháp ban hành

Luật luật sư Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 09/2/2015, Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 148/STP-BTTP ngày 04/2/2015 của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều

Ban hành: 25/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2015

158

Công văn 766/UBND-VX năm 2015 đính chính Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

đính chính Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, ngày 14 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: - Sở Tư pháp; - Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố. Theo kiến nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 421/BC-STP ngày 11

Ban hành: 14/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2015

159

Công văn 394/HTQTCT-HT năm 2017 về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Số: 394/HTQTCT-HT V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2017 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu Trả lời Công văn số 88/STP-HCTP ngày 28/02/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau: 1. Về

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

160

Công văn 336/HTQTCT-HT năm 2017 về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Số: 336/HTQTCT-HT V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh Ngày 20/3/2017, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 36/STP-HCTP ngày 11/01/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch. Về

Ban hành: 14/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11