Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2940/STP-VBPQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 250 công văn

81

Công văn 546/HTQTCT-HT năm 2018 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực chữ ký do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

546/HTQTCT-HT V/v hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực chữ ký Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Trả lời Công văn số 2461/STP-HCTP ngày 04/5/2018 về việc hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực chữ ký, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2018

82

Công văn 544/BTP-BTTP năm 2015 về từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư do Bộ Tư pháp ban hành

cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: Ông Lưu Đình Nghĩa, trú tại thôn 18, xã Hòa Bắc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 1131/STP-BTTP ngày 28/10/2014 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng kèm theo hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật

Ban hành: 25/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2015

83

Công văn 5384/UBND-ĐC1 năm 2014 bãi bỏ Hướng dẫn 8583/HD-UBND về nội dung cụ thể liên quan đến cưỡng chế thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

các quận, huyện. Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 495/STP-VBQPPL ngày 27/6/2014; đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1199/STN&MT-PC ngày 03/7/2014 về việc bãi bỏ hướng dẫn số 8583/HD-UBND ngày 18/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố do không còn phù hợp với Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định

Ban hành: 23/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

84

Công văn 979/HTQTCT-CT năm 2017 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực chữ ký trong văn bản ủy quyền do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 979/HTQTCT-CT V/v hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực chữ ký trong văn bản ủy quyền Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai Trả lời Công văn số 380/STP-HCTP ngày

Ban hành: 28/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

85

Công văn số 1232 TM/XTTM ngày 04/04/2002 của Bộ Thương mại về việc đề nghị xuất Quỹ hỗ trợ xuất khẩu cho các đoàn công tác liên ngành đi khảo sát thị trường xuất khẩu

2.529 - ở: 40USD/ngày - ăn: 35USD/ngày 2 Đại diện các Vụ, Cục chức năng của Bộ Thương mại 06 14 6.144 2.940 2.520 180 11.784 - ở: 35USD/ngày - ăn: 30USD/ngày - vé

Ban hành: 04/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

86

Công văn 824/HTQTCT-CT năm 2017 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực chữ ký trong Bản sơ yếu lý lịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

--------------- Số: 824/HTQTCT-CT V/v hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến chứng thực chữ ký trong Bản sơ yếu lý lịch Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn Trả lời Công văn số 2311/STP-HCTP ngày 24/7/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến hướng

Ban hành: 09/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

87

Công văn 2659/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2017 về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp ban hành

khăn, vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh Trả lời Công văn số 5606/STP-THPL ngày 08/7/2016 của Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính (sau đây

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2017

88

Công văn 678/HTQTCT-CT năm 2017 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến sử dụng mẫu hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Số: 678/HTQTCT-CT V/v hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến sử dụng mẫu hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Cần Thơ Trả lời Công văn số 1025/STP-HCTP ngày 22/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Cần Thơ về việc xin chỉ đạo nghiệp

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

89

Công văn 13/HTQTCT-HT năm 2017 về cho ý kiến đối với yêu cầu thay đổi tên của ông Nguyễn Trung Âm do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/HTQTCT-HT V/v cho ý kiến đối với yêu cầu thay đổi tên của ông Nguyễn Trung Âm Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai Trả lời Công văn số 1164/STP-HCTP ngày 19/12/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai

Ban hành: 11/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

90

Công văn 262/HTQTCT-CT năm 2017 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

số 106/STP-HCTP ngày 07/02/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xin hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau: Theo quy định tại khoản 4, Điều 683 Bộ luật Dân sự năm 2015, hợp đồng có đối tượng là bất động sản thì pháp luật áp dụng đối với

Ban hành: 23/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

91

Công văn 218/HTQTCT-HT năm 2017 hướng dẫn thủ tục đăng ký lại khai sinh do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

phúc --------------- Số: 218/HTQTCT-HT V/v hướng dẫn thủ tục đăng ký lại khai sinh Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng Trả lời Công văn số 158/STP-HCTP ngày 06/3/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng xin ý kiến hướng dẫn về việc đăng ký lại

Ban hành: 15/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

92

Công văn 196/HTQTCT-HT năm 2017 hướng dẫn cách ghi thành phần dân tộc trong giấy tờ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 196/HTQTCT-HT V/v hướng dẫn cách ghi thành phần dân tộc Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị Trả lời Công văn số 620/STP-HCTP ngày 12/10/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị xin ý kiến

Ban hành: 10/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

93

Công văn 1006/HTQTCT-HT năm 2016 về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1006/HTQTCT-HT V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2016 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Long An Trả lời Công văn số 204/STP-HCTP ngày 19/5/2016 và Công văn số 530/STP-HCTP ngày

Ban hành: 06/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

94

Công văn 150/HTQTCT-CT năm 2017 về xác định “cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” trong việc cấp bản chính giấy tờ, văn bản do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Số: 150/HTQTCT-CT V/v xác định “cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” trong việc cấp bản chính giấy tờ, văn bản Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hà Nội Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 181/STP-HCTP ngày 09/02/2017 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đề

Ban hành: 27/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

95

Công văn 908/HTQTCT-HT năm 2016 về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 908/HTQTCT-HT V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2016 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị Trả lời các Công văn số 121/STP-HCTP ngày 16/3/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ

Ban hành: 17/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

96

Công văn 1727b/HTQTCT-HT năm 2016 về đăng ký khai tử do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 1727b/HTQTCT-HT V/v đăng ký khai tử Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế Trả lời Công văn số 1579/STP-HCTP ngày 14/11/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị cho ý kiến về việc đăng ký khai tử, Cục

Ban hành: 27/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

97

Công văn 6576/VP-PCNC năm 2013 triển khai thực hiện Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2894/STP-KTrVB ngày 07 tháng 8 năm 2013 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1934/QĐ-BTP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn Ủy ban nhân

Ban hành: 15/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2013

98

Công văn 4982/BTP-VP trả lời đề xuất, kiến nghị của địa phương do Bộ Tư pháp ban hành

Công văn số 4982/BTP-VP ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tư pháp) 1. Về công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 1.1. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm ban hành văn bản hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của địa phương để thuận tiện cho quá trình tổ chức thực hiện nội dung này (STP

Ban hành: 23/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2012

99

Công văn 1268/HTQTCT-HT năm 2016 về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

--------------- Số: 1268/HTQTCT-HT V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2016 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An Trả lời Công văn số 1013/STP-HCTP ngày 10/8/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An xin ý kiến về một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ hộ tịch, Cục Hộ tịch,

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

100

Công văn 1946/HTQTCT-HT năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ về đăng ký và quản lý hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

nghiệp vụ hộ tịch Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ Trả lời Công văn số 99/STP-HCTP ngày 10/02/2014 của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau: Khoản 4 Điều 45 Nghị định số

Ban hành: 14/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64