Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2940/STP-VBPQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 250 công văn

21

Công văn 6531/STP-VP thực hiện Thông tư 17/2011/TT-BTP do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6531/STP-VP,Công văn 6531,Thành phố Hồ Chí Minh,Thực hiện Thông tư 17/2011/TT-BTP ,Tổ chức hành nghề luật sư,Thi hành Luật luật sư,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

22

Công văn 5963/STP-BTTP công bố danh sách và giá trị chữ ký của giám định viên tư pháp do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5963/STP-BTTP,Công văn 5963,Thành phố Hồ Chí Minh,Danh sách giám định viên tư pháp ,Giá trị chữ ký ,Chữ ký của giám định viên tư pháp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

23

Công văn 2940/TCHQ-TXNK về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

2940/TCHQ-TXNK,Công văn 2940 2011,Tổng cục Hải quan,Miễn thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2940/TCHQ-TXNK V/v miễn thuế

Ban hành: 20/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2011

24

Công văn 3998/STP-BTTP về vấn đề liên quan đến hoạt động công chứng do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3998/STP-BTTP,Công văn 3998,Thành phố Hồ Chí Minh,Hoạt động công chứng chứng thực ,Hoạt động công chứng ,Hoạt động công chứng nhà nước ,Công chứng chứng thực ,Công chứng giao dịch,Công chứng giấy tờ,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

25

Công văn 3648/STP-BTTP hướng dẫn lập “Sổ nhật ký tập sự hành nghề công chứng” do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3648/STP-BTTP,Công văn 3648,Thành phố Hồ Chí Minh,Sổ nhật ký tập sự ,Lập sổ nhật ký tập sự ,Tập sự hành nghề công chứng,Hành nghề công chứng,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

26

Công văn 2691/STP-BTTP về nội dung liên quan đến việc chuyển giao do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2691/STP-BTTP,Công văn 2691,Thành phố Hồ Chí Minh,Chuyển giao thẩm quyền chứng thực ,Chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng,Thẩm quyền chứng thực,Chứng thực hợp đồng,Công chức chứng thực,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

27

Công văn 2692/STP-BTTP về nội dung liên quan đến việc chuyển giao do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2692/STP-BTTP,Công văn 2692,Thành phố Hồ Chí Minh,Thẩm quyền chứng thực hợp đồng,Chứng thực hợp đồng giao dịch,Chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng,Công chứng chứng thực ,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

28

Công văn 2565/STP-BTTP thực hiện chế độ báo cáo và đăng ký thông tin do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2565/STP-BTTP,Công văn 2565,Thành phố Hồ Chí Minh,Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản,Chế độ đăng ký thông tin ,Chế độ báo cáo,Bán đấu giá tài sản,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

29

Công văn 1269/STP-TT cung cấp danh sách báo cáo viên, cộng tác viên pháp luật thành phố do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1269/STP-TT,Công văn 1269,Thành phố Hồ Chí Minh,Danh sách báo cáo viên,Cộng tác viên pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1269/STP

Ban hành: 27/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2012

30

Công văn 3323/STP-KTrVB năm 2013 thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống văn bản theo quy định tại Nghị định 16/2013/NĐ-CP do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3323/STP-KTrVB,Công văn 3323,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3323/STP-KTrVB V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ

Ban hành: 29/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

31

Công văn 2940/TCT-CS năm 2009 về thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

2940/TCT-CS,Công văn 2940,Tổng cục Thuế,Vướng mắc thuế Thu nhập doanh nghiệp ,Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ,Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

32

Công văn 809/STP về thu lệ phí chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất do Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ ban hành

809/STP,Công văn 809,Thành phố Cần Thơ,Lệ phí chứng thực,Thuế - Phí - Lệ Phí,Dịch vụ pháp lý UBND TP. CẦN THƠ SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 809/STP V/v thu lệ phí chứng thực của UBND cấp xã đối

Ban hành: 20/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2011

33

Công văn số 2940/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng một số mặt hàng cho các cơ quan đại diện và cá nhân tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

2940/TCT-CS,Công văn 2940 2008,Tổng cục Thuế,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 2940/TCT-CS V/v hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2008

34

Công văn số 2940/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

2940/TCT-CS,Công văn 2940 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2940/TCT-CS V/v: Chính sách thuế Hà Nội, ngày 26 tháng

Ban hành: 26/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2007

35

Công văn 365/STP-TPBT thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc theo Nghị định 79/2007/NĐ-CP do Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng ban hành

365/STP-TPBT,Công văn 365,Thành phố Hải Phòng,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số : 365/STP-TPBT "V/v thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc theo Nghị

Ban hành: 24/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2011

36

Công văn 854/STP-HCBT hướng dẫn hoạt động chứng thực trên địa bàn tỉnh do Sở Tư pháp tỉnh Long An ban hành

854/STP-HCBT,Công văn 854,Tỉnh Long An,Dịch vụ pháp lý UBND TỈNH LONG AN SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 854/STP-HCBT V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hoạt động chứng thực trên

Ban hành: 01/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2011

37

Công văn 599/STP-VBTT hướng dẫn thực hiện công chứng, chứng thực do Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ ban hành

599/STP-VBTT,Công văn 599 2007,Thành phố Cần Thơ,Hướng dẫn công chứng,Hướng dẫn chứng thực ,Sở Tư pháp Cần Thơ ,Dịch vụ pháp lý UBND TP. CẦN THƠ SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 599/STP-VBTT V/v

Ban hành: 18/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

38

Công văn số 1603/STP-BTTP về cam kết quan hệ về nhân thân trong khai nhận di sản, thỏa thuận phân chia di sản do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

1603/STP-BTTP, Công văn 1603, Thành phố Hồ Chí Minh, Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1603/STP-BTTP V/v cam kết quan hệ về nhân thân trong khai nhận di sản, thỏa thuận phân chia di sản Tp Hồ

Ban hành: 06/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2007

39

Công văn 655/STP hướng dẫn Chỉ thị 15/2003/CT-UB do Sở Tư pháp tỉnh Cần Thơ ban hành

655/STP,Công văn 655 2003,Tỉnh Cần Thơ,Hướng dẫn Chỉ thị 15/2003/CT-UB UBND TỈNH CẦN THƠ SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 655/STP V/v hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 15/2003/CT-UB ngày

Ban hành: 29/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2012

40

Công văn số 2940/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định chi phí và khấu trừ thuế GTGT

2940/TCT-PCCS,Công văn 2940 2006,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2940/TCT-PCCS V/v: Chính sách thuế Hà Nội, ngày 15 tháng

Ban hành: 15/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11