Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2940/STP-VBPQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 221-240 trong 251 công văn

221

Công văn 8104/TNMT-TTĐK về thống nhất một số nội dung thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/06/2005 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

mục III của Thông tư liên tịch số 05. Về hợp đồng thế chấp, bảo lãnh giao dịch bảo đảm nhà, đất thì phải có công chứng, chứng thực theo qui định tại điểm a khoản 1 điều 130 của Luật Đất đai năm 2003. + Thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng thế chấp, bảo lãnh được thực hiện theo công văn 1931/STP-BTTP ngày 01/6/2005 của Sở Tư pháp

Ban hành: 03/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

222

Công văn 3231/BTP-BTTP trả lời vướng mắc trong lĩnh vực công chứng do Bộ Tư pháp ban hành

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2009 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên Trả lời Công văn số: 513 /STP-TPK ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên về việc đề nghị giải đáp một số vướng mắc trong lĩnh vực công chứng, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau: 1. Việc UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số

Ban hành: 10/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2010

225

Công văn 11103/BTC-CST năm 2013 xin ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Biểu thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Tiền vitamin, vitamin và hormon thuộc nhóm 29.36, 29.37; 8. Đường, tinh khiết về mặt hóa học, trừ sucroza, lactoza, mantoza, glucoza và fructoza; ete đường, axetal đường và este đường, và muối của chúng, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 29.37, 29.38, hoặc 29.39 thuộc nhóm 29.40; 9. Kháng sinh nhóm 29.41; 10. Các tuyến và các bộ phận cơ

Ban hành: 20/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

226

Công văn số 1724/BTP-VP về việc báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2008 do Bộ Tư pháp ban hành

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên) UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)...(*)... SỞ TƯ PHÁP ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: ... /BC-STP ...(*), ngày... tháng... năm 2008

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2008

227

Công văn số 1597 TCHQ/CNTT&TKHQ ngày 12/04/2004 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế Thống kê nhà nước về Hải quan

tất cả các nhóm từ 2901 đến 2851 - Chương 29: các nhóm từ 2901 đến 2935, từ 2938 đến 2940 và 2942, loại trừ “Bột ngọt” 29224220 và 29224290 12 Các sản phẩm hoá chất 6201 USD - Chương 32: tất cả các nhóm từ 3201 đến 3215 - Chương 34: từ 3401 đến 3403

Ban hành: 12/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

228

Công văn 709/HTQTCT-HT năm 2016 hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Số: 709/HTQTCT-HT V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ngày 07/3/2016, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 145/STP-HCTP ngày 26/01/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ

Ban hành: 25/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

230

Công văn 4815/UBND-ĐTMT về giá đất nông nghiệp để tính bồi thường và nguyên tắc xác định giá đất ở trung bình khu vực tính hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 3951/STP-VB ngày 05 tháng 8 năm 2011; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 9089/TT-STC-BVG ngày 25 tháng 8 năm 2011 và ý kiến của các đơn vị tại cuộc họp ngày 22 tháng 9 năm 2011; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau: I. Giá đất nông nghiệp tính bồi thường: Tổ chức, hộ gia đình,

Ban hành: 27/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

231

Công văn số 1085/UBND-ĐT về áp dụng Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và xử lý chuyển tiếp thực hiện chủ đầu tư và Ban quản lý dự án các dự án sử dụng vốn ngân sách của thành phố (theo Nghị định số 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

(Công văn số 41/STP-VB, ngày 04 tháng 01 năm 2007) và ý kiến các Sở - ngành liên quan tại cuộc họp ngày 20 tháng 12 năm 2006 về xử lý chuyển tiếp chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các dự án sử dụng vốn ngân sách của thành phố căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau: 1. Trong thời hạn chờ chỉnh sửa toàn diện

Ban hành: 26/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2008

232

Công văn 2468/BTP-BTTP năm 2014 thực hiện Luật giám định tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

tư pháp và Luật phổ biến giáo dục pháp luật (gửi kèm theo Kế hoạch) 10. Bình Phước 11/01/2013 Số 61/KH-STP Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp 11. Bình Thuận 25/12/2013

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

233

Công văn số 4036/UB-PC ngày 14/07/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện 4 Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố

đoàn kiểm tra tự túc phương tiện đi lại. - Lịch kiểm tra thay cho thư mời (Nếu có thay đổi lịch, đồng chí Trưởng đoàn thông báo trước 3 ngày). - Các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị sẵn báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện 4 Quyết định theo yêu cầu tại Công văn số 1526/STP-VB ngày 05 tháng 5 năm 2004 của Sở Tư pháp. - Việc kiểm tra phường - xã nào do

Ban hành: 14/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

234

Công văn số 1676/BTP-VP về việc báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009 do Bộ Tư pháp ban hành

(THÀNH PHỐ)...(*)... SỞ TƯ PHÁP -------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- Số: ... /BC- STP ...(*), ngày... tháng... năm 2009 BÁO CÁO Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6

Ban hành: 27/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2009

236

Công văn 28/HTQTCT-HT năm 2013 hướng dẫn Nghị định 24/2013/NĐ-CP liên quan đến kết hôn do Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực ban hành

Công văn số 422/STP-HCTP ngày 13/5/2013 của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2013/NĐ-CP, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau: 1. Về hồ sơ đăng ký kết hôn 1.1. Điểm b khoản 2 Điều 7 quy định rõ: “Đối với công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của

Ban hành: 27/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2015

239

Công văn số 5531/UBND-ĐTMT về việc giá đo vẽ lập sơ đồ nhà - đất và đơn giá đo đạc lập bản vẽ hiện trạng kiến trúc do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

trình xây dựng và quy định đơn giá đo vẽ lập bản vẽ hiện trạng kiến trúc; Ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 2957/STP-VB ngày 13 tháng 9 năm 2006; của Sở Tài chính tại công văn số 581/STC-BVG ngày 17 tháng 1 năm 2007; Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau: 1. Nguyên tắc và phạm vi áp dụng: 1.1. Đơn giá này áp dụng cho công tác đo

Ban hành: 28/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2008

240

Công văn số 357/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình áp dụng theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng trên địa bàn thành phố

chỉnh dự toán xây dựng công trình. Để hướng dẫn thực hiện Thông tư số 07/2006/TT-BXD trên địa bàn thành phố theo quy định tại khoản 1 - phần III của Thông tư số 07/2006/TT-BXD, xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 12075/SXD-QLKTXD, ngày 27 tháng 12 năm 2006 và ý kiến Sở Tư pháp tại Công văn số 124/STP-VB, ngày 12 tháng 01 năm 2007; Ủy ban nhân

Ban hành: 17/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.160.86
server250