Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2940/STP-VBPQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 249 công văn

204

Công văn 377/UBND-XDCB về chủ trương thực hiện cấp phép xây dựng trạm BTS do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

trình tự, lắp đặt, cấp phép công trình BTS, Công văn số 279/STP-VB ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Sở Tư pháp về việc thẩm định dự thảo văn bản, Uỷ ban nhân dân Tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối với

Ban hành: 11/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2012

206

Công văn số 9261/UBND-ĐTMT về việc đăng ký chuyển quyền đối với các loại giấy tờ hợp lệ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tư pháp tại Công văn số 3839/STP-BTTP ngày 27 tháng 12 năm 2007 về đăng ký chuyển quyền đối với các loại giấy tờ hợp lệ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau: Chấp thuận giải quyết theo báo cáo, đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn nêu trên, về đăng ký chuyển quyền đối với các loại giấy tờ

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2008

207

Công văn 2636/BTP-CNTT năm 2020 về hướng dẫn triển khai tích hợp một số dịch vụ công của Ngành Tư pháp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Bộ Tư pháp ban hành

công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Nghị định 45/2020/NĐ-CP. Do đó, vừa qua ngày 8/5/2020, Sở Tư pháp đã có Công văn số 557/STP-HCTP đề nghị Bộ Tư pháp cho dừng tiếp nhận thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên Phân hệ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến của

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

208

Công văn số 7663/UBND-NC của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vê việc giải quyết vướng mắc về công chứng, chứng thực.

năm 2006 Kính gửi - Sở Tư pháp - Sở Tài chính - Sở Xây dựng - Sở Tài nguyên và môi trường Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 2704/STP-BTTP ngày 21 tháng 8 năm 2006 về việc vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Ban hành: 16/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2006

209

Công văn 365/TTLLTPQG-HCTH năm 2014 về hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia ban hành

dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk Trả lời Công văn số 345/STP-LLTP ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk về việc đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có ý kiến như sau: 1. Về

Ban hành: 24/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2015

210

Công văn 595/BTP-BTTP hướng dẫn thực hiện pháp luật về giám định tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

pháp luật về giám định tư pháp Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2006 Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh Trả lời Công văn số 409/STP-BTTP ngày 7/3/2006 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau: 1. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 của Pháp lệnh giám định tư pháp thì

Ban hành: 14/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

211

Công văn 1014/HTQTCT-HT năm 2016 về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1014/HTQTCT-HT V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2016 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị Trả lời Công văn số 232/STP-HCTP ngày 06/5/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị xin ý

Ban hành: 08/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

212

Công văn 745/HTQTCT-HT năm 2016 hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 745/HTQTCT-HT V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh Trả lời Công văn số 857/STP-HCTP ngày 29/02/2016 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí

Ban hành: 28/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

213

Công văn 460/HTQTCT-HT năm 2016 hướng dẫn nghiệp vụ do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 460/HTQTCT-HT V/v hướng dẫn nghiệp vụ Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang Trả lời Công văn số 91/STP-HCTP ngày 06/01/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký hộ tịch

Ban hành: 02/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2016

214

Công văn số 106/VP-TH về việc khắc phục tình trạng chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định tại Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

phúc ------- Số: ... /BC- STP (*), ngày… tháng… năm 200… BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG (QUÝ)… NĂM 200… VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG (QUÝ)... NĂM 200... Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo được quy định tại Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp …(*)… báo cáo kết quả

Ban hành: 16/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2008

215

Công văn 577/TTLLTPQG-HCTH năm 2015 hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia ban hành

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 577/TTLLTPQG-HCTH V/v hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu LLTP Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2015 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh An Giang Trả lời Công văn số 353/STP-HCTP ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Sở Tư

Ban hành: 02/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

216

Công văn 956/SXD-KTXD điểu chỉnh đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, công trình giao thông và công trình công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành

phương, Sở Xây dựng dự thảo Quyết định và gửi hồ sơ về Sở Tư pháp thẩm định. Ngày 14/6/2011, Sở Tư pháp có báo cáo thẩm định số 59/BC-STP về việc báo cáo thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc điều chỉnh hệ số đơn giá bồi thường, di chuyển công trình xây dựng và máy móc thiết bị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sau khi tổng hợp, Sở

Ban hành: 17/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2011

Ban hành: 01/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2011

219

Công văn 8104/TNMT-TTĐK về thống nhất một số nội dung thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/06/2005 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

mục III của Thông tư liên tịch số 05. Về hợp đồng thế chấp, bảo lãnh giao dịch bảo đảm nhà, đất thì phải có công chứng, chứng thực theo qui định tại điểm a khoản 1 điều 130 của Luật Đất đai năm 2003. + Thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng thế chấp, bảo lãnh được thực hiện theo công văn 1931/STP-BTTP ngày 01/6/2005 của Sở Tư pháp

Ban hành: 03/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

220

Công văn 3231/BTP-BTTP trả lời vướng mắc trong lĩnh vực công chứng do Bộ Tư pháp ban hành

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2009 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên Trả lời Công văn số: 513 /STP-TPK ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên về việc đề nghị giải đáp một số vướng mắc trong lĩnh vực công chứng, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau: 1. Việc UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số

Ban hành: 10/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177