Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2940/STP-VBPQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 249 công văn

181

Công văn 441/TTR-TTCN năm 2012 về hiệu lực của quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Thanh tra Bộ Tư pháp ban hành

Số: 441/TTR- TTCN Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2012 Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh Phúc đáp Công văn số 2569/STP-TTra ngày 08/06/2012 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về hiệu lực của quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Thanh tra Bộ Tư pháp trả lời như

Ban hành: 14/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2013

182

Công văn 141/TTLLTPQG-HCTH năm 2012 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp có nội dung không chính xác do Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia ban hành

--------------- Số: 141/TTLLTPQG-HCTH V/v hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012 Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 1528/STP-LLTP ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Sở Tư pháp thành phố

Ban hành: 16/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2015

183

Công văn 5577/HTQTCT-HT năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch đối với trường hợp yêu cầu nhận cha, mẹ, con mà người nhận cha, mẹ hoặc người được nhận làm con đang được xác định là con của người cha, mẹ khác do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

nghiệp vụ hộ tịch Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh Trả lời Công văn số 5682/STP-HCTP ngày 13/10/2014 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau: 1. Về việc đăng ký

Ban hành: 06/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2015

184

Công văn số 5429/UBND-ĐT của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có yếu tố nước ngoài

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2006 Kính gửi: - Sở Tư pháp - Sở Xây dựng - Sở Tài nguyên và môi trường - Các phòng công chứng - Ủy ban nhân dân quận, huyện Xét báo cáo, đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 1605/STP-VB ngày 12 tháng 5 năm 2006 và báo cáo, đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số

Ban hành: 31/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2006

185

Công văn 349/TTLLTPQG-HCTH năm 2014 về hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia ban hành

nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh Trả lời Công văn số 1715/STP-HCTP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh về việc hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có ý kiến như

Ban hành: 14/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2015

186

Công văn 343/TTLLTPQG-HCTH năm 2014 về hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia ban hành

nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu Trả lời Công văn số 801/STP-HCTP ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu về việc xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có

Ban hành: 10/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2015

187

Công văn số 1340/UBND-PC của UBND TP.HCM về việc xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế tại các sở, ngành của thành phố

tháng 03 năm 2006 Kính gửi: Thủ trưởng các sở, ngành thành phố Xét báo cáo, đề xuất của Sở Tư pháp tại Công văn số 680/STP-TC ngày 01 tháng 3 năm 2006 về tình hình xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế tại các sở, ngành và doanh nghiệp Nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ban hành: 09/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

188

Công văn 2895/HTQTCT-HT năm 2014 cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

nghiệp vụ hộ tịch Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Trả lời Công văn số 386/STP-HCTP ngày 06/3/2014 của Sở Tư pháp đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc trong lĩnh vực hộ tịch, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau: 1. Về việc cấp Giấy xác

Ban hành: 06/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2015

189

Công văn 3480/UBND-TH năm 2019 về đính chính Quyết định 34/2019/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành

định số 34/2019/QĐ- UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh; ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1221/STP-XDKTVB, UBND tỉnh Điện Biên đính chính Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; diện tích tối thiểu được tách thửa và diện tích đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

190

Công văn 69/HTQTCT-HT năm 2017 hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

--------------- Số: 69/HTQTCT-HT V/v hướng dẫn nghiệp vụ Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng Trả lời Công văn số 375/STP-HCTP ngày 26/12/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý

Ban hành: 08/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

191

Công văn 1828/HTQTCT–HT năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký hộ tịch về cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

nghiệp vụ hộ tịch Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk Trả lời Công văn số 68/STP-HCTP ngày 20/02/2014 của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau: 1. Về việc thu hồi Giấy chứng nhận

Ban hành: 04/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2015

192

Công văn 306/BTP-KHTC hướng dẫn tạm thời về công tác thống kê trong Ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

số liệu thống kê tính từ ngày 01/10/2008 đến hết ngày 30/9/2009. Riêng số liệu thống kê về hộ tịch (trong biểu STP - 03) và luật sư (trong biểu STP - 04) lấy từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 30/9/2009. Cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh thống kê số liệu trên phạm vi toàn tỉnh theo 05 biểu mẫu (theo danh Mục nêu trong Phụ lục kèm theo Công

Ban hành: 16/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2009

193

Công văn 3188/BTP-BTTP về chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng do Bộ Tư pháp ban hành

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2009 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 969/STP-VB Ngày 10/8/2009 của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng trong phạm vi của tỉnh, nêu những kết quả

Ban hành: 08/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2009

194

Công văn 3842/BTP-BTTP hướng dẫn việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân sang tổ chức hành nghề công chứng do Bộ Tư pháp ban hành

Số: 3842/BTP-BTTP V/v hướng dẫn việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình Trả lời Công văn số 591/STP-BTTP ngày 8/7/2010 của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình về đề nghị hướng dẫn việc

Ban hành: 28/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

195

Công văn 4876/BTP-HTQTCT năm 2013 về vướng mắc liên quan đến quy định của Nghị định 24/2013/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

24/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013 Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh Trả lời Công văn số 1857/STP-HT ngày 29/5/2013 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến chỉ đạo một số vấn đề vướng mắc liên quan đến quy định của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Ban hành: 20/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2015

196

Công văn 1008/HTQTCT-HT năm 2016 về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1008/HTQTCT-HT V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2016 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương Trả lời Công văn số 461/STP-HCTP ngày 11/5/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương đề nghị hướng dẫn

Ban hành: 06/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

197

Công văn 27/HTQTCT-HT năm 2013 hướng dẫn Nghị định 24/2013/NĐ-CP Về giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân và biểu mẫu hộ tịch do Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực ban hành

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/HTQTCT-HT V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận Trả lời Công văn số 694/STP-HCTP ngày 11/6/2013 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận về việc xin

Ban hành: 27/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2015

198

Công văn 590/SXD-QLN&CS nêu rõ lại 02 nội dung tại Hướng dẫn 8654/HD-SXD-QLN&CS do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

7; - Bộ Chỉ huy Quân sự TP.HCM. Sở Xây dựng nhận được Công văn số 4029/STP-KTrVB ngày 30/12/2009 của Sở Tư pháp về thông báo kết quả kiểm tra Hướng dẫn số 8654/HD-SXD-QLN&CS ngày 21/10/2009 của Sở Xây dựng (viết tắt là Hướng dẫn 8654) về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho tổ chức, cá

Ban hành: 25/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2012

199

Công văn 465/TTLLTPQG-TN&XLTT năm 2012 vướng mắc liên quan đến cấp Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia ban hành

22 tháng 10 năm 2012 của Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị trả lời kiến nghị của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang về một số vướng mắc của địa phương liên quan đến việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp và Công văn số 271/STP-HCTP ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang cũng về vấn đề nêu trên. Về vấn đề này,

Ban hành: 05/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2015

200

Công văn 152/TTLLTPQG-HCTH năm 2012 hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 152/TTLLTPQG-HCTH V/v hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu Phúc đáp Công văn số 120/STP-HCTP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Sở Tư pháp tỉnh Lai

Ban hành: 21/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64