Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 293/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 30286 công văn

1

Công văn 3674/BYT-KH-TC năm 2013 góp ý vào dự thảo Đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện nghèo theo Quyết định 293/QĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3674/BYT-KH-TC V/v góp ý vào dự thảo Đề án phát triển KT-XH các huyện nghèo theo QĐ 293/QĐ-TTg ngày 5/2/2013. Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

2

Công văn 2972/BNN-KTHT năm 2013 góp ý đối với các Đề án giảm nghèo theo Quyết định 293/QĐ-TTg ở tỉnh Gia Lai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2972/BNN-KTHT V/v góp ý đối với các Đề án giảm nghèo theo Quyết định 293/QĐ-TTg ở tỉnh Gia Lai Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2013

3

Công văn 574/LĐTBXH-BTXH năm 2013 hướng dẫn xây dựng Đề án thực hiện chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định tại Quyết định 293/QĐ-TTg do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 574/LĐTBXH-BTXH V/v hướng dẫn xây dựng Đề án thực hiện chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định tại Quyết định 293/QĐ-TTg

Ban hành: 27/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

4

Công văn 293/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật về cải tạo môi trường đô thị do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 293/TTg-QHQT V/v phê duyệt danh mục dự án HTKT về cải tạo môi trường đô thị do ADB tài trợ Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2012

Ban hành: 06/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

5

Công văn 293/TTg-ĐP về Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 293/TTg-ĐP V/v Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020” Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

Ban hành: 11/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2010

6

Công văn 293/GSQL-GQ2 năm 2017 báo cáo quyết toán đối với vật tư tiêu hao do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 293/GSQL-GQ2 V/v báo cáo quyết toán đối với vật tư tiêu hao Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 14/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2017

7

Công văn 293/BXD-KHCN năm 2014 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 293/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD. Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2014

8

Công văn 293/XNK-TH năm 2013 về quá cảnh hàng tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 293/XNK-TH V/v quá cảnh hàng tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 26/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

9

Công văn 293/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 293/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 16/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

10

Công văn 293/SXD-QLVLXD hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng và vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng khi lưu thông trên thị trường và sử dụng trong công trình xây dựng

đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh VLXD: 1. Về Quy hoạch phát triển VLXD TPHCM đến năm 2020: - Căn cứ theo quy hoạch tổng thể phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008, dựa trên cơ sở thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ

Ban hành: 11/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2013

11

Công văn 293/BXD-KHCN về ứng dụng thiết bị bàn nén động và xuyên động PANDA để khảo sát đất nền và kiểm tra chất lượng đầm chặt công trình đất và mái dốc do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 293/BXD-KHCN V/v: ứng dụng thiết bị bàn nén động và xuyên động PANDA để khảo sát đất nền và kiểm tra chất lượng đầm chặt các công trình đất và mái dốc.

Ban hành: 30/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2012

12

Công văn 293/BXD-PTĐT về dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 293/BXD-PTĐT V/v Dự thảo của TTg CP Phê duyệt Chương trình PTĐTQG giai đoạn 2012-2020 Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 29/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2012

13

Công văn 293/TCHQ-TXNK hướng dẫn công tác giá do Tổng cục Hải quan ban hành

quan tỉnh, thành phố Nhằm thực hiện yêu cầu cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Đề án 30 ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tăng cường phân cấp công tác quản lý giá theo nguyên tắc quản lý rủi ro, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi và thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu

Ban hành: 19/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

14

Công văn 293/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nước ngoài không cư trú do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 293/TCT-TNCN V/v Thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài không cư trú Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 24/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2011

15

Công văn 293/BXD-HĐXD về nâng cấp đường sắt Hà Nội - Nội Bài do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 293/BXD-HĐXD V/v: nâng cấp đường sắt Hà Nội - Nội Bài. Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2010 Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Bộ Xây dựng

Ban hành: 02/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2010

16

Công văn 293/TCHQ-KTTT áp dụng biện pháp cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 293/TCHQ-KTTT V/v áp dụng biện pháp cưỡng chế Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010 Kính gửi: Cục Hải

Ban hành: 15/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2010

17

Công văn 293/VPCP-KTN cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 623, tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 293/VPCP-KTN V/v cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 623, tỉnh Quảng Ngãi Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

Ban hành: 14/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2010

18

Công văn số 293/QLLĐNN-QLLĐ về việc thông tin về việc giải quyết quyền lợi của lao động tại Séc về nước trước thời hạn do khủng hoảng kinh tế thế giới do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 293/QLLĐNN-QLLĐ V/v: Thông tin về việc giải quyết quyền lợi của lao động tại Séc về nước trước

Ban hành: 05/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2009

19

Công văn 8677/BKHĐT-KTĐPLT năm 2017 về khó khăn vướng mắc trong thực hiện Chương trình giảm nghèo và áp dụng cơ chế, chính sách tại tỉnh Điện Biên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

ngày 3/8/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau: 1. Về triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 5/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ Theo báo cáo của UBND tỉnh Điện Biên tại văn bản số 2523/UBND-KGVX ngày 5/9/2017, tỉnh có các huyện Mường Chà và Tuần Giáo thuộc

Ban hành: 23/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

20

Công văn số 293/BXD-KTXD về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 293/BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2008 Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp

Ban hành: 17/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status