Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2913/TCHQ-TXNK "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6818 văn bản

1

Quyết định 2913/QĐ-UBND năm 2018 về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang

2913/QD-UBND,Quyết định 2913 2018,Tỉnh An Giang,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2913/QĐ-UBND An Giang, ngày

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

2

Kế hoạch 2913/KH-BVHTTDL năm 2018 triển khai thi hành Luật Thể dục, thể thao sửa đổi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

2913/KH-BVHTTDL,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thi hành luật ,Luật Thể dục Thể thao,Thể dục Thể thao,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2913

Ban hành: 04/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

3

Quyết định 2913/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Long An ban hành

2913/QD-UBND,Quyết định 2913,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2913 /QĐ-UBND Long An, ngày 08 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 08/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2017

4

Quyết định 2913/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh xuất khẩu của thành phố Hà Nội thời kỳ hội nhập đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”

2913/QD-UBND,Quyết định 2913,Thành phố Hà Nội,Đẩy mạnh xuất khẩu,Hoạt động xuất khẩu ,Phát triển xuất khẩu,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2913

Ban hành: 22/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2017

5

Quyết định 2913/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

2913/QD-UBND,Quyết định 2913,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2913/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 04 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 04/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2016

6

Quyết định 2913/QĐ-BGDĐT năm 2016 Chương trình bồi dưỡng Cán bộ chấm thi nói và viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2913/QD-BGDDT,Quyết định 2913 2016,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Khung năng lực ngoại ngữ ,Đề thi đánh giá năng lực,Năng lực tiếng Anh,Bồi dưỡng cán bộ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2016

7

Quyết định 2913/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình

2913/QD-UBND,Quyết định 2913,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2913/QĐ-UBND Hoà Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2016

8

Quyết định 2913/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

2913/QD-CTN,Quyết định 2913 2015,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2913

Ban hành: 22/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2016

9

Quyết định 2913/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2012 cho Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2913/QD-BGTVT,Quyết định 2913 2013,Bộ Giao thông vận tải,Doanh nghiệp,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2913/QĐ-BGTVT Hà Nội,

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2013

10

Quyết định 2913/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

2913/2014/QD-UBND,Quyết định 2913 2014,Thành phố Hải Phòng,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2913/2014/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

11

Quyết định 2913/QĐ-BKHCN năm 2010 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2913/QD-BKHCN,Quyết định 2913 2010,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công bố tiêu chuẩn quốc gia ,Thép và gang xác định hàm lượng BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2913

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2011

12

Quyết định 2913/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2020

2913/QD-UBND,Quyết định 2913 2010,Tỉnh Quảng Ninh,Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu,Quy hoạch hệ thống kho xăng dầu,Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu,Hệ thống cửa hàng xăng dầu Quảng Ninh ,Hệ thống kho xăng dầu Quảng Ninh ,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 27/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

13

Quyết định 2913/2013/QĐ-UBND sửa đổi quy định tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà để xác định giá tính lệ phí trước bạ tại Phần II Phụ lục 5 Quyết định 290/2013/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành

2913/2013/QD-UBND,Quyết định 2913 2013,Tỉnh Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2913/2013/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày

Ban hành: 28/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

14

Quyết định 2913/QĐ-UBND năm 2009 công bố thủ tục hành chính hủy bỏ, sửa đổi thuộc bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

2913/QD-UBND,Quyết định 2913 2009,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2913/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 01 tháng 10 năm 2009

Ban hành: 01/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2011

15

Quyết định 2913/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 phê duyệt chủ trương chuẩn bị và thực hiện dự án “Chương trình bảo tồn rừng” do Nhật Bản viện trợ không hoàn lại của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2913/QD-BNN-HTQT,Quyết định 2913 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Chương trình bảo tồn rừng,Nhật Bản viện trợ không hoàn lại ,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2011

16

Quyết định 2913/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm "Trang thiết bị phòng máy vi tính dạy học cho các trường Trung học phổ thông" thuộc Dự án tăng cường cơ sở vật chất trường học năm 2007 do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

2913/QD-UBND,Quyết định 2913 2007,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Phòng máy vi tính,Đấu thầu,Hồ sơ mời thầu,Trang thiết bị,Trung học phổ thông,Cơ sở vật chất,Đầu tư,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******

Ban hành: 04/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2007

17

Quyết định 39/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 2913/2014/QĐ-UBND

2019 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2913/2014/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính

Ban hành: 17/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

18

Quyết định 88/QĐ-TXNK năm 2018 về Quy chế xử lý hồ sơ trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Cục Thuế xuất nhập khẩu

88/QD-TXNK,Quyết định 88 2018,Cục thuế xuất nhập khẩu,Quy trình xử lý hồ sơ,Dịch vụ công trực tuyến,Thuế xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

19

Quyết định 70/QĐ-TXNK năm 2018 về Quy chế kiểm soát nội bộ và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức Cục Thuế xuất nhập khẩu trong thực thi công vụ

70/QD-TXNK,Quyết định 70 2018,Cục thuế xuất nhập khẩu,Kiểm soát nội bộ,Quy chế kiểm soát nội bộ,Cán bộ công chức,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2018

20

Thông báo 3401/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vật liệu phủ bề mặt không chịu nhiệt do Tổng cục Hải quan ban hành

3401/TB-TCHQ,Thông báo 3401 2018,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Hàng hóa xuất nhập khẩu ,Kết quả phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.132.33