Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 29/2021/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 144956 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Phú Thọ

29/2021/QD-UBND,Quyết định 29 2021,Tỉnh Phú Thọ,Quy định cơ cấu tổ chức Thanh tra Phú Thọ,Quy định chức năng nhiệm vụ Thanh tra Phú Thọ,Quy định quyền hạn Thanh tra Phú Thọ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2021

2

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 42/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

29/2021/QD-UBND,Quyết định 29 2021,Thành phố Hà Nội,Sửa đổi Quyết định 42/2016/QĐ-UBND Hà Nội,Sửa đổi chức năng nhiệm vụ của Sở Thông tin Hà Nội,Cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2021

3

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

29/2021/QD-UBND,Quyết định 29 2021,Tỉnh Quảng Trị,Quản lý tài nguyên khoáng sản tỉnh Quảng Trị,Quản lý các hoạt động khoáng sản tỉnh Quảng Trị,Quản lý hoạt động khoáng sản Quảng Trị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2021

4

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

29/2021/QD-UBND,Quyết định 29 2021,Tỉnh Trà Vinh,Quản lý nhiệm vụ khoa học phát triển tài sản trí tuệ,Quản lý nhiệm vụ công nghệ phát triển tài sản trí tuệ,Quản lý nhiệm vụ khoa học sử dụng ngân sách,Sở hữu trí tuệ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2022

5

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương kèm theo Quyết định 55/2019/QĐ-UBND

29/2021/QD-UBND,Quyết định 29 2021,Tỉnh Hải Dương,Sửa đổi Quyết định 55/2019/QĐ-UBND Hải Dương,Sửa đổi Quy định Bảng giá đất Hải Dương 2020 2024,Bảng giá đất Hải Dương 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2022

6

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

29/2021/QD-UBND,Quyết định 29 2021,Tỉnh Tây Ninh,Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng Tây Ninh,Bảo đảm an toàn thông tin mạng Tây Ninh,Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2022

7

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

29/2021/QD-UBND,Quyết định 29 2021,Tỉnh Điện Biên,Quản lý văn bản điện tử sử dụng chữ ký số,Phát hành văn bản điện tử sử dụng chữ ký số của cơ quan,Quản lý văn bản điện tử sử dụng chữ ký số Điện Biên,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 14/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2022

8

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân tỉnh

29/2021/QD-UBND,Quyết định 29 2021,Tỉnh Bình Thuận,Mức thu tiền sử dụng khu vực biển tỉnh Bình Thuận,Mức thu tiền sử dụng khu vực biển giai đoạn 2021 2025,Tiền sử dụng khu vực biển tỉnh Bình Thuận 2021 2025,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG

Ban hành: 13/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2021

9

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/2021/QD-UBND,Quyết định 29 2021,Tỉnh Gia Lai,Thẩm quyền quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng Gia Lai,Quản lý chất lượng thi công xây dựng tỉnh Gia Lai,Bảo trì công trình xây dựng tỉnh Gia Lai,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2021

10

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2021/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái

29/2021/QD-UBND,Quyết định 29 2021,Tỉnh Yên Bái,Sửa đổi Quyết định 02/2021/QĐ-UBND Yên Bái,Tiêu chuẩn ô tô chuyên dùng trong y tế Yên Bái,Định mức ô tô chuyên dùng trong y tế Yên Bái,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2022

11

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải do tỉnh Thái Bình ban hành

29/2021/QD-UBND,Quyết định 29 2021,Tỉnh Thái Bình,Cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải Thái Bình,Chức năng Sở Giao thông vận tải Thái Bình,Nhiệm vụ Sở Giao thông vận tải Thái Bình,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2022

12

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp

29/2021/QD-UBND,Quyết định 29 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Chức năng của Sở Giao thông tỉnh Đồng Tháp,Cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông tỉnh Đồng Tháp,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Giao thông tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2021

13

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

29/2021/QD-UBND,Quyết định 29 2021,Tỉnh Quảng Nam,Thành lập Văn phòng công chứng tỉnh Quảng Nam,Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng Quảng Nam,Tiêu chí duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2021

14

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về quy mô, thời hạn tồn tại công trình, nhà ở riêng lẻ cấp giấy phép có thời hạn và phân cấp cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

29/2021/QD-UBND,Quyết định 29 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Phân cấp cấp giấy phép xây dựng tỉnh Vĩnh Long,Thời hạn tồn tại công trình cấp giấy phép có thời hạn Vĩnh Long,Quy mô nhà ở riêng lẻ cấp giấy phép có thời hạn Vĩnh Long,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2021

15

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về quy trình chuyển đổi, đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

29/2021/QD-UBND,Quyết định 29 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Quy trình chuyển đổi quản lý chợ tỉnh Thanh Hóa,Kinh doanh khai thác chợ tỉnh Thanh Hóa,Đầu tư xây dựng và quản lý chợ tỉnh Thanh Hóa,Đầu tư,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2021

16

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung chi, mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

29/2021/QD-UBND,Quyết định 29 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất Lạng Sơn,Nội dung chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất,Mức chi thẩm định dự thảo bảng giá đất tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG

Ban hành: 21/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2021

17

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1202/2008/QĐ-UBND quy định về chế độ tiền công, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ bồi thường tai nạn lao động, chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Cao Bằng

29/2021/QD-UBND,Quyết định 29 2021,Tỉnh Cao Bằng,Bãi bỏ Quyết định 1202/2008/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng,Chế độ tiền công đối với huấn luyện viên thể thao Cao Bằng,Chế độ bảo hiểm với vận động viên thể thao tỉnh Cao Bằng,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 15/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2021

18

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

29/2021/QD-UBND,Quyết định 29 2021,Tỉnh Bến Tre,Sửa đổi điều kiện Trưởng đơn vị thuộc các Sở tỉnh Bến Tre,Chức danh Trưởng đơn vị thuộc các Sở tỉnh Bến Tre,Tiêu chuẩn Phó đơn vị thuộc Ủy ban các huyện tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2021

19

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 7 Điều 7 và Điều 27 Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

29/2021/QD-UBND,Quyết định 29 2021,Thành phố Đà Nẵng,Sửa đổi Quyết định 16/2019/QĐ-UBND thành phố Đà Nẵng,Quy chế quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng Đà Nẵng,Khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng Đà Nẵng,Công nghệ thông tin,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG

Ban hành: 11/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2021

20

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

29/2021/QD-UBND,Quyết định 29 2021,Tỉnh Cà Mau,Quy chế quản lý các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Cà Mau,Quản lý các danh lam thắng cảnh tỉnh Cà Mau,Phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Cà Mau,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43