Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 29/2020/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 211972 văn bản

1

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Phú Thọ,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Phú Thọ,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Phú Thọ 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

2

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 35/2019/QĐ-UBND

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Trà Vinh,Trà Vinh sửa đổi Quyết định 35/2019/QĐ-UBND,Trà Vinh sửa đổi Bảng giá đất 2020 2024,Sửa đổi Bảng giá đất 05 năm 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

3

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2024

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Quảng Bình,Sửa đổi Quyết định 40/2019/QĐ-UBND Quảng Bình,Sửa đổi Bảng giá đất tỉnh Quảng Bình 2020 2024,Bảng giá đất tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

4

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về kế hoạch tài chính giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Hà Nam,Kế hoạch tài chính tỉnh Hà Nam,Kế hoạch tài chính giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch tài chính Hà Nam 2021 2025,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

5

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, thợ giỏi, nghệ nhân do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực nghề truyền thống,Bãi bỏ văn bản tỉnh Thái Nguyên,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

6

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai (bổ sung lần 2)

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Gia Lai,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế Gia Lai,Định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế Gia Lai,Sử dụng xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế Gia Lai,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

7

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Cà Mau,Bảng giá tính thuế tài nguyên 2021,Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Cà Mau,Cà Mau ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

8

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Tiền Giang,Giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp,Công tác thanh tra kinh doanh theo phương thức đa cấp,Tiền Giang kinh doanh theo phương thức đa cấp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

9

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Tiền Giang,Hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Tiền Giang,Giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp,Kiểm tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

10

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Quảng Trị,Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công Quảng Trị,Quy chế hoạt động Hệ thống thông tin một cửa điện tử,Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

11

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Nam Định

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Nam Định,Cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Nam Định,Quản lý vận hành Cơ sở dữ liệu về giá,Quy chế quản lý vận hành Cơ sở dữ liệu về giá,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

12

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định Danh mục tài sản cố định đặc thù và Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Bình Dương,Danh mục tài sản cố định đặc thù tỉnh Bình Dương,Thời gian sử dụng tài sản cố định vô hình,Tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

13

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý phương tiện thủy hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế phối hợp quản lý phương tiện thủy,Phối hợp quản lý phương tiện thủy Hồ Chí Minh,Quản lý phương tiện thủy hoạt động trên địa bàn Hồ Chí Minh,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

14

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND hướng dẫn về nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Thành phố Hà Nội,Quản lý sử dụng nhà chung cư Hà Nội,Quy định quản lý sử dụng nhà chung cư,Hà Nội quy định chi tiết sử dụng nhà chung cư,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

15

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2014/QĐ-UBND quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Điện Biên

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Điện Biên,Bãi bỏ Quyết định 26/2014/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên,Quy chế giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài,Bãi bỏ quy chế giải quyết việc nuôi con nuôi Điện Biên,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

16

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Ninh Bình,Quản lý hoạt động xe vận tải hành khách,Hoạt động xe ô tô vận tải trung chuyển,Ninh Bình quản lý xe ô tô trung chuyển,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

17

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Cao Bằng,Sửa đổi Quyết định 07/2018/QĐ-UBND Cao Bằng,Tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức lãnh đạo Cao Bằng,Sửa đổi tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức lãnh đạo,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2020

18

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Thành phố Hải Phòng,Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến Hải Phòng,Tổ chức đối thoại trên Cổng thông tin điện tử,Đối thoại trên Cổng thông tin điện tử Hải Phòng,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

19

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Kon Tum,Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum,Sửa đổi Quyết định kiểm soát thủ tục hành chính,Sửa đổi Quyết định Ủy ban tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

20

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Khai thác phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ,Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ tỉnh Quảng Ngãi,Khai thác phần mềm quản lý hồ sơ công chức,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.38.244