Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 29/2010/TTLT-BGD������T-BTC-BL������TBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 73515 công văn

1

Công văn 29/BTC-TCT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

29/BTC-TCT,Công văn 29 2017,Bộ Tài chính,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Chính sách thuế,Luật Thuế giá trị gia tăng,Khai thác công trình thủy lợi,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

2

Công văn 8595/BGDĐT-TCCB thực hiện Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

--------------- Số: 8595/BGDĐT-TCCB V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2012 Kính gửi: Các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngày 06/10/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg về

Ban hành: 14/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2012

3

Công văn 6751/BTC-HCSN thực hiện phương thức chi trả cấp bù tiền học phí miễn, giảm theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH do Bộ Tài chính ban hành

--------------- Số: 6751/BTC-HCSN V/v Thực hiện phương thức chi trả cấp bù tiền học phí miễn, giảm theo hướng dẫn tại TTLT 29 Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Triển khai thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày

Ban hành: 21/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

4

Công văn 10181/LĐTBXH-XH thực hiện chính sách theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Thông tư 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10181/LDTBXH-XH,Công văn 10181,Thành phố Hồ Chí Minh,Thực hiện chính sách miễn giảm học phí,Thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP,Thực hiện Thông tư 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH,Chính sách hỗ trợ chi phí học tập,Cơ chế thu chi học phí,Cơ chế sử dụng học phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG

Ban hành: 14/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

5

Công văn 4744/BGDĐT-KHTC thực hiện xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ miễn, giảm học phí theo Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

việc xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ miễn, giảm học phí theo Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2012 Kính gửi: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học Thực hiện công văn số 3571/VPCP-KGVX ngày 22/5/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra,

Ban hành: 24/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

6

Công văn 3304/LĐTBXH-BGĐ hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

3304/LDTBXH-BGD,Công văn 3304 2019,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bảo đảm bình đẳng giới,Bình đẳng giới đối với nữ ,Bình đẳng giới,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

7

Công văn 3615/VKSTC-T1 năm 2019 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

3615/VKSTC-T1,Công văn 3615 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Đảm bảo kỷ cương,Trật tự kỷ cương,Kỷ cương kỷ luật làm việc,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

8

Công văn 1914/NHPT-BL-HTUT sửa đổi Công văn 1097/NHPT-BL-HTUT hướng dẫn nghiệp vụ Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng Thương mại do Ngân hàng phát triển Việt Nam ban hành

1914/NHPT-BL-HTUT,Công văn 1914 2009,Ngân hàng phát triển Việt Nam,Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng,Vay vốn ngân hàng thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 18/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2011

9

Công văn 1097/NHPT-BL-HTUT hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ Bảo lãnh cho Doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại do Ngân hàng Phát triển Việt Nam ban hành

1097/NHPT-BL-HTUT,Công văn 1097 2009,Ngân hàng phát triển Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1097/NHPT-BL-HTUT V/v hướng dẫn thực hiện nghiệp

Ban hành: 21/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2011

10

Công văn 3619/TC-VP của Bộ Tài chính đính chính văn bản 21/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 24/3/2003

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 24/3/2003 Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BNV "Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập hoạt động có thu". Do

Ban hành: 16/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

11

Công văn 586/XNK-CN năm 2016 về Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC đối với việc nhập khẩu ôtô pickup ca bin kép do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số: 586/XNK-CN V/v Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Trả lời công văn số 5578/TCHQ-GSQL ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Tổng cục Hải quan về thủ tục nhập khẩu ô tô vừa chở người, vừa chở hàng hóa (ô tô pickup ca bin kép),

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2016

12

Công văn 4150/TCCB năm 2002 đính chính Thông tư liên tịch 11/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BLĐTBXH do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

ương - Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương - Ban Tổ chức chính quyền các địa phương - Sở lao động Thương binh và Xã hội các địa phương Do sơ xuất trong khâu in ấn, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin đính chính nội dung ví dụ 1 của Mục 3 Điểm IV Phần B (trang 8) Thông tư liên tịch số 11/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày

Ban hành: 17/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

13

Công văn số 918 HTPT/BL-HTLS ngày 30/05/2002 của Quỹ Hỗ trợ Phát triển về đối tượng hỗ trợ LSSĐT theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP

918HTPT/BL-HTLS,Công văn 918HTPT 2002,Quỹ hỗ trợ phát triển QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 918 HTPT/BL-HTLS V/v: đối tượng hỗ trợ LSSĐT theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP Hà

Ban hành: 30/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

14

Công văn 918 HTPT/BL-HTLS của Quỹ hỗ trợ phát triển về việc đối tượng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP

VĂN CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SỐ 918 HTPT/BL-HTLS NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ LSSĐT THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2002/NĐ-CP Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty Nhà nước và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi hành nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của. Chính

Ban hành: 30/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

15

Công văn 1129/HTPT/BL-HTLS năm 2000 về việc hướng dẫn việc bảo lãnh tín dụng đầu tư đối với các dự án vay vốn bằng ngoại tệ

1129/HTPT/BL-HTLS,Công văn 1129 2000,Quỹ hỗ trợ phát triển QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1129/HTPT/BL-HTLS Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2000

Ban hành: 28/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

16

Công văn 1129/HTPT/BL-HTLS về hướng dẫn việc Bảo lãnh tín dụng đầu tư đối với các dự án vay vốn bằng ngoại tệ do Quỹ Hỗ trợ Phát triển ban hành

1129/HTPT/BL-HTLS,Công văn 1129 2000,Quỹ hỗ trợ phát triển,Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư,Dự án đầu tư vay vốn ngoại tệ ,Tiền tệ - Ngân hàng QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1129

Ban hành: 22/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

17

Công văn 2381/BNN-KN áp dụng Thông tư 183/2010/TTLT-BTC-BNN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

183/2010/TTLT-BTC-BNN của liên Bộ Tài chính, Bộ NN và PTNT. Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2012 Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trả lời công văn số 5720/UBND-NNNT ngày 25/7/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xin chủ trương áp dụng Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 đối với

Ban hành: 02/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2012

18

Công văn 3860/BTC-TCHQ năm 2015 xử lý thuế xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24T đến dưới 45T giai đoạn 2008-2009 do Bộ Tài chính ban hành

3860/BTC-TCHQ,Công văn 3860 2015,Bộ Tài chính,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3860/BTC-TCHQ V/v xử lý thuế xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24T đến dưới 45T giai

Ban hành: 25/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2015

19

Công văn số 107/LĐ-TBXH về việc rà soát tất cả các hộ dân có xe tự chế 3,4 bánh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

107/LD-TBXH,Công văn 107 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 107/LĐ-TBXH V/v: rà soát tất

Ban hành: 08/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2008

20

Công văn 385/LĐ-TBXH về lập hồ sơ, danh sách tăng, giảm, đề nghị cấp, đổi lại thẻ bảo hiểm y tế cho Người có công do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình ban hành

385/LD-TBXH,Công văn 385 2007,Tỉnh Thái Bình,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương UBND TỈNH THÁI BÌNH SỞ LAO ĐỘNG – TBXH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 385/LĐ-TBXH V/v lập hồ sơ, danh sách tăng, giảm, đề nghị cấp,

Ban hành: 08/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251