Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 29/2010/TTLT-BGD������T-BTC-BL������TBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 180079 văn bản

1

Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã

29/2010/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 29 2010,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Miễn giảm học phí,Hệ thống giáo dục quốc dân,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2010

2

Thông tư liên tịch 125/2008/TTLT-BTC-BGD&ĐT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010 do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

125/2008/TTLT-BTC-BGD&DT,Thông tư liên tịch 125 2008,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Quản lý kinh phí,Sử dụng kinh phí,Chương trình mục tiêu quốc gia,Giáo dục đào tạo đến 2010,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2009

3

Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

29/2015/TTLT-BGDDT-BNV-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 29 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chế độ phụ cấp thâm niên,Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo,Phụ cấp thâm niên cho nhà giáo ,Phụ cấp thâm niên giáo viên nghỉ dạy,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -

Ban hành: 20/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

4

Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành

29/2014/TTLT-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 29 2014,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Đối tượng bảo trợ xã hội,Trợ giúp xã hội,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

5

Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

29/2014/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 29 2014,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hợp tác quốc tế trong giáo dục,Quản lý tài chính,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------

Ban hành: 26/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

6

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC thực hiện Quyết định 244/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính cùng ban hành

Quyết định số 973/1997/QĐ-TTg ngày 17/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập của Nhà nước và điểm 4.9 khoản 4 Thông tư liên tịch số 42/2003/TTLT/BGD&ĐT-BTC ngày 29/8/2003 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 494/QĐ-TTg

Ban hành: 23/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Thông tư liên tịch 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT sửa đổi Thông tư liên tịch 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT về chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2005 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ

Ban hành: 29/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Thông tư liên tịch 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT thực hiện Quyết định 62/2005/QĐ-TTG về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

22/2005/TTLT-BLDTBXH-BTC-BGD&DT,Thông tư liên tịch 22 2005,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Chính sách hỗ trợ phổ cập,Phổ cập giáo dục trung học cơ sở,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ

Ban hành: 10/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Thông tư liên tịch 81/2003/TTLT-BTC-BGD&ĐT hướng dẫn nội dung, mức chi và quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2005 do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng ban hành

81/2003/TTLT-BTC-BGD&DT,Thông tư liên tịch 81 2003,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Mức chi,Quản lý kinh phí,Chương trình mục tiêu quốc gia,Giáo dục và đào tạo đến 2005,Giáo dục và đào tạo đến năm 2005,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 14/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Thông tư liên tịch 35/2003-TTLT-BTC-BGD&ĐT hướng dẫn nội dung và mức chi của Dự án Phát triển Giáo viên Tiểu học do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng ban hành

35/2003/TTLT-BTC-BGD&DT,Thông tư liên tịch 35 2003,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Mức chi,Dự án Phát triển Giáo viên Tiểu học,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 17/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Thông tư liên tịch 29/2011/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn tổ chức phối hợp kiểm tra giữa Cơ quan Quản lý thị trường và giá do Bộ Công thương - Bộ Tài chính ban hành

29/2011/TTLT-BCT-BTC,Thông tư liên tịch 29 2011,Bộ Tài chính,Bộ Công thương,Hành vi vi phạm hành chính,Cơ quan quản lý thị trường,Xử lý vi phạm hành chính,Cơ quan Quản lý giá,Tổ chức phối hợp kiểm tra,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2011

12

Thông tư liên tịch 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định 239/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính ban hành

Số: 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2011 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHI HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ EM NĂM TUỔI Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 239/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON

Ban hành: 15/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2011

13

Thông tư 29/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

29/2010/TT-BTC,Thông tư 29 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Cơ chế quản lý tài chính,Sở Giao dịch chứng khoán,Trung tâm Lưu ký Chứng khoán,Doanh nghiệp,Chứng khoán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 04/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2010

14

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Bộ Tài chính ban hành

29/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 29 2020,Bộ Tài chính,Quy định kiểm soát hàng giả,Kiểm soát hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Sở hữu trí tuệ BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/06/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

15

Thông tư liên tịch 34/1999/TTLT/BGD&ĐT-BTC bổ sung Thông tư 54/1998/TTLT/GD&ĐT-TC về thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo Quyết định 70/1998/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục đào tạo - Tài chính ban hành

34/1999/TTLT/BGD&DT-BTC,Thông tư liên tịch 34 1999,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Cơ sở giáo dục đào tạo công lập,Thu chi học phí,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 27/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

16

Quyết định 29/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chình

29/QD-BTC,Quyết định 29 2020,Bộ Tài chính,Thủ tục hành chính,Quản lý công sản,Bãi bỏ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/QĐ-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2020

17

Thông tư liên tịch 119/2005/TTLT-BQP-BGD&ĐT-BKH&ĐT-BTC hướng dẫn Nghị định 73/2005/NĐ-CP về đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam tại các trường ngoài quân đội do Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

119/2005/TTLT-BQP-BGD&DT-BKH&DT-BTC,Thông tư liên tịch 119 2005,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Đào tạo cán bộ,Quân đội nhân dân,Quân đội nhân dân Việt Nam,Trường ngoài quân đội,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 25/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

29/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 29 2019,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan ,Vướng mắc về thủ tục hải quan ,Chế độ ưu tiên ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/VBHN-BTC

Ban hành: 17/05/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

19

Thông tư 29/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Bộ Tài chính ban hành

29/2021/TT-BTC,Thông tư 29 2021,Bộ Tài chính,Kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông,Hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa,Quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa phổ thông,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

20

Thông tư liên tịch 29/2007/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 do Bộ Tài chính- Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

29/2007/TTLT-BTC-BKHCN,Thông tư liên tịch 29 2007,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm,Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước,Cấp nhà nước,Giai đoạn 2006 2010,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ-BỘ TÀI CHÍNH ******

Ban hành: 03/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.55.22
server251