Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 29/2008/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 142760 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

29/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Đề án Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng,Đề án Quản lý rủi ro thiên tai tỉnh Ninh Bình,Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2022

2

Kế hoạch 29/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

29/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Chính sách trợ giúp pháp lý người khuyết tật,Trợ giúp pháp lý người khuyết tật khó khăn,Trợ giúp pháp lý người khuyết tật,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2022

3

Kế hoạch 29/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022

29/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính,Kiểm tra thực hiện cải cách hành chính,Kiểm tra triển khai cơ chế một cửa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2022

4

Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2022 về hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

29/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Khắc phục hậu quả chất độc hóa học,Khắc phục hậu quả chất độc dioxin,Kế hoạch khắc phục hậu quả chất độc hóa học,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2022

5

Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2022 về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

29/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Phát triển nhân lực các dân tộc thiểu số,Phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số,Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2022

6

Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2022 thực hiện công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

29/KH-UBND,Thành phố Đà Nẵng,Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững Đà Nẵng,Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững đến 2030,Công tác giảm nghèo bền vững Đà Nẵng đến 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2022

7

Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2022 về tăng cường liên kết giữa các tổ chức kinh tế, hội quán với các viện nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025

29/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Liên kết tổ chức kinh tế với trường đại học,Liên kết hội quán với các viện nghiên cứu,Tăng cường liên kết với trường đại học Đồng Tháp,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2022

8

Kế hoạch 29/KH-UBND về phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

29/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch phòng chống ma túy 2022,Kế hoạch phòng chống ma túy Hà Nội,Kế hoạch phòng chống ma túy Hà Nội 2022,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2022

9

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Tuyên Quang

29/2008/QD-UBND,Quyết định 29 2008,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2008/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 31 tháng 12

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

10

Quyết định 29/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29/QD-UBND,Quyết định 29 2022,Tỉnh Bạc Liêu,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo,Thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực tôn giáo,Thủ tục hành chính thuộc Ủy ban huyện Bạc Liêu,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2022

11

Quyết định 29/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

29/QD-UBND,Quyết định 29 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch,Thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Vĩnh Long,Thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2022

12

Kế hoạch 29/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Gia Lai năm 2022

29/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Phát triển du lịch Gia Lai,Phát triển du lịch 2022,Phát triển du lịch Gia Lai 2022,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/KH-UBND

Ban hành: 06/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2022

13

Quyết định 29/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình

29/QD-UBND,Quyết định 29 2022,Tỉnh Quảng Bình,Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Quảng Bình,Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Sở Giao thông,Quy trình dịch vụ công trực tuyến Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2022

14

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2009 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

29/2008/QD-UBND,Quyết định 29 2008,Tỉnh Hưng Yên,Giá các loại đất trên tỉnh Hưng Yên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2012

15

Quyết định 29/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

29/QD-UBND,Quyết định 29 2022,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Kế hoạch thanh tra kiểm tra doanh nghiệp,Kế hoạch thanh tra doanh nghiệp Huế,Kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp Huế,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2022

16

Quyết định 29/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định

29/QD-UBND,Quyết định 29 2022,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục hành chính thanh toán trực tuyến phí,Thủ tục hành chính cung cấp thanh toán trực tuyến phí,Thủ tục hành chính thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 05/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2022

17

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp tại sở tư pháp tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

29/2008/QD-UBND,Quyết định 29 2008,Tỉnh Vĩnh Long,Đăng ký hộ tịch,Đăng ký quốc tịch,Đăng ký lý lịch tư pháp,Cơ chế một cửa,Cơ chế một cửa liên thông,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2009

18

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng thu hút đối với cán bộ, công chức đi học và đến công tác tại Lai Châu kèm theo Quyết định 42/2004/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

29/2008/QD-UBND,Quyết định 29 2008,Tỉnh Lai Châu,Sửa đổi,Chính sách hỗ trợ,Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức,Thu hút cán bộ công chức,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2010

19

Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

29/CT-UBND,Chỉ thị 29 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chính quyền số Huế,Cải cách hành chính gắn với chính quyền số Thừa Thiên Huế,Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn dịch vụ đô thị thông minh,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ban hành: 27/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2022

20

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND về giao thêm cho phòng tư pháp huyện, thành phố chứng thực các việc thuộc thẩm quyền chứng thực của uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

29/2008/QD-UBND,Quyết định 29 2008,Tỉnh Lạng Sơn,Dịch vụ pháp lý UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 29/2008/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Ban hành: 27/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80